Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ayşe Üstün 61 puan
2-7(3.28-5.26)
işleminin sonucu kaçtır
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
a2.b3+b1.a3 = 20
a.b = 2
olduğuna göre, a2+b2 toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
a, b, c ve k gerçel sayıları için
a.k < 0
b.k > 0
c.k < 0
a.b+c = 0
olduğuna göre; a, b ve c sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(7!)2-(5!)2
ifadesini tam bölen en büyük asal sayı kaçtır?
Boş Bırak
A = {1,2,3,4,5,6}
kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az 2 tane çift sayı bulunur?
Boş Bırak
AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere
AB + 2.A + 2.B = 78
eşitliğini sağlayan en küçük AB sayısının rakamları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB sayısının 5 ile bölümünden kalan sayı, BA sayısının 5 ile bölümünden kalan sayıdan 1 fazladır.
Bu koşulu sağlayan en büyük AB sayısının rakamları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Çetin, her salı ve cuma günleri tenis maçı yapmaktadır.
Çetin ilk maçını 2 Mayıs Cuma günü yaptığına göre, 16. maçını hangi tarihte yapar?
(Mayıs ayı 31 gündür.)
Boş Bırak
Sayı doğrusu üzerine işaretlenen farklı a, b ve c gerçel sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
 En küçük sayı a, en büyük sayı ise c’dir.
 c sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 24’tür.
 b sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 15’tir.
Buna göre, b-a farkı kaçtır?
Boş Bırak
Bir otelde 10’u tek kişilik, 15’i çift kişilik, 20’si 3 kişilik toplam 45 oda bulunmaktadır. Tam kapasite dolu olan bu otelle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
 Yerli müşteriler ya tek kişilik ya da 3 kişilik odalarda kalmaktadır.
 Yabancı müşteriler ya tek kişilik ya da çift kişilik odalarda kalmaktadır.
 Otelin 21 odasında yabancı müşteri kalmaktadır.
Buna göre, otelde kaç yerli müşteri kalmaktadır?
Boş Bırak
Bir ustanın iş başına aldığı ücret, çırağın iş başına aldığı ücretin iki katından 50 TL fazladır. Gelen 20 işin 14’ünü çırak, kalanını ise usta yapmış ve bu işlerden toplam 2900 TL gelir elde etmişlerdir.
Buna göre, usta iş başına kaç TL ücret almaktadır?
Boş Bırak
Aslı, Burcu ve Cengiz’in birbirleriyle yapmış oldukları satranç maçlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
 En az maç yapan Aslı’dır ve 9 maç yapmıştır.
 En çok maç yapan Burcu’dur ve 12 maç yapmıştır.
Buna göre, Aslı ve Cengiz kendi aralarında kaç maç yapmıştır?
Boş Bırak
Bir fabrikadaki A ve B makinelerinin ürettiği vidaların sırasıyla % 2’si ve % 3’ü bozuktur.
Bu makinelerin ürettiği toplam 3000 vidanın 80’i bozuk olduğuna göre, bu bozuk vidaların kaçı A makinesinde üretilmiştir?
Boş Bırak
Bir toptancı, sattığı bir ürün için aşağıdaki gibi iki farklı kampanya düzenlemiştir.
1. kampanya: ‘‘100 adet ve üzeri alışverişte; 10 tanesi bedava, geri kalanlar % 20 indirimli”
2. kampanya: ‘‘150 adet ve üzeri alışverişte; tüm ürünler % 25 indirimli’’
Bir müşteri bu toptancıdan 150’den fazla ürün almıştır. Müşterinin ödeyeceği ücret her iki kampanyaya göre hesaplanmış ve hesaplanan değerlerin eşit olduğu görülmüştür.
Buna göre, müşteri kaç adet ürün almıştır?
Boş Bırak
Serdar Bey’in maaşına 2012 yılının 2. ve 8. aylarında sırasıyla 100 ve 200 TL zam yapılmıştır. Aynı yılın ilk 9 ayında aldığı toplam maaş, ilk 6 ayında aldığı toplam maaştan 6400 TL fazladır.
Buna göre, Serdar Bey’in 2012 Ocak maaşı kaç TL’dir?
Boş Bırak
2 evli çift ile 2 bekârdan oluşan 6 kişilik arkadaş grubu bir kanepeye aşağıdaki koşullara uygun olarak oturacaktır.
 Çiftlerin her biri eşleriyle yan yana olacaktır.
 Bekârlar yan yana olmayacaktır.
Bu kişiler kanepeye kaç farklı biçimde oturabilir?
Boş Bırak
Bir perdeci, kolay bir şekilde ölçü almak için çırağından 50 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını istiyor. Fakat çırak yanlışlıkla 40 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırıyor.
Bu perdeci, boyutları gerçekte 2 metreye 8 metre olan perdeyi çırağının yaptırdığı tahta parçası ile ölçüyor ve yaptığı bu ölçüme göre fiyatını hesaplayıp müşterisine satıyor.
Perdenin metrekare fiyatı 5 TL olduğuna göre, perdeci müşterisinden fazladan kaç TL almıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Tablo doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi, koyu çerçeveli köşegen hücrelerinde yer almaz?
Boş Bırak
Tablo doldurulduğunda 3. sütunda bulunan sayıların toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ahmet Bey; önce C şehrinden B’ye, sonra B’den D’ye oradan da A şehrine uçmuştur.
A ile B arasındaki uçuşun fiyatı 75 TL olduğuna göre, Ahmet Bey bu uçuşlar için toplam kaç TL ödemiştir?
Boş Bırak
31. - 32. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Aşağıda bir zar oyununun kuralları verilmiştir.
 Oyun tek bir zar ile oynanmaktadır.
 Zar iki kere atıldığında gelen sayıların toplamı 10 ise oyun kazanılmakta, 10’dan fazla ise oyun kaybedilmektedir.
 Zar iki kere atıldığında gelen sayıların toplamı 10’dan az ise zar üçüncü ve son kez atılmaktadır. Bu üç sayının toplamı 10 ise oyun kazanılmakta, 10’dan farklı ise oyun kaybedilmektedir.


Birinci atışında 3 gelen bir oyuncunun oyunu kazanma olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
Birinci ve ikinci atışlarında aynı sayı gelen bir oyuncunun oyunu kazanma olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
f(ABCD) = 13
eşitliğini sağlayan en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?
Boş Bırak
f(ABCD) = 3
eşitliğini sağlayan kaç tane ABCD sayısı vardır?
Boş Bırak
36. - 38. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Hasan Öğretmen, matematik dersinde tahtaya şöyle bir yazı yazmıştır:
“Asal bölenlerinin toplamı asal olan pozitif tam sayılara toplamasal sayı denir. Örneğin, 44 sayısı bir toplamasal sayıdır. Çünkü asal bölenleri 2 ve 11’dir ve bu sayılarının toplamı olan 13 asaldır.”


Aşağıdakilerden hangisi bir toplamasal sayıdır?
Boş Bırak
42’ye tam bölünebilen ve asal bölenleri toplamı 23 olan bir sayı, aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir toplamasal sayı olur?
Boş Bırak
A ve B toplamasal sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıda verilmiştir.
A = 5.72.11
B = 32.5.11
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yine bir toplamasal sayıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Alanı 8 birim kare olan bir dikdörtgenin köşegeni k birim ve çevresi ç birimdir.
Buna göre, k’nin ç türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. HASAN TARIK ŞEKERCİ 07/03/2016 02:29

    DOĞRU YAPAN ÇOK AZ

Yorum Yaz