Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ayşe eryılmaz 129 puan
1. - 4. sorularda, numaralanmış cümlelerden hangisinin parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz.


(I) Bir bilgisayar tarama sisteminde geliştirilen yöntemle, haritada seçtiğiniz bir noktanın üzerine geldiğinizde, o bölgenin göz hizasından alınmış panoramik manzarasını ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. (II) Bunlar, konuya ilgi duyanların merakını gidermesine ek olarak eğitim amacıyla kullanılabilecek nitelikte. (III) Bu işi yapanlar; görüntüleri, 360 derece çekim yapabilen özel bir kamera setini, bir otomobilin üstüne veya bir sırt çantasına yerleştirip dolaşarak çekiyor ve birleştiriyorlardı. (IV) Ama bu kez kentin sokak ve caddelerinde dolaşmaktan biraz daha farklı bir yol seçmişler. (V) Kameraları dört kişilik bir tırmanma ekibinin sırt çantasına yerleştirmişler. (VI) Ekibi; Yedi Zirveler olarak bilinen, yedi kıtanın en yüksek yedi dağına keşif gezisine göndermişler.
Boş Bırak
(I) Kars deyince akla kar, kar deyince Sarıkamış gelir. (II) Konuklarını Baltık mimarisiyle şaşırtan Kars; zarif binaları, tarihî mabetleri ve Ani Harabeleri’yle Anadolu’nun bol sürprizli kentlerinden biri. (III) Özellikle bembeyaz bir örtüyle sarmalandığı karlı günlerde… (IV) Şehri beyaza boyamak için koşuşturan kar; bir o yana, bir bu yana savrularak uzun caddelerin üzerine tüy tüy yağar. (V) Bir kış günü Kars’ta olmak, bu manzaranın tadını çıkarmak gerekir.
Boş Bırak
(I) Bilimin, hayatın içinde olduğu düşüncesini yaygınlaştırmayı amaçlayan bilim merkezlerinin hepsinde farklı konular üzerine hazırlanmış sergiler ön plana çıkıyor. (II) Bir bilim merkezinde robotlara, diğerinde hayatın kaynağı suya, bir diğerinde ses ve işitme konusuna geniş bir sergi alanı ayrılabiliyor. (III) Her bir serginin, tasarımcısından mimarına, mühendisinden teknisyenine birçok kişinin ortak çalışmasının ürünü olduğunu tahmin etmek zor değildir. (IV) Robotlara ayrılan alanda ziyaretçiler, Mars yüzeyinin modellendiği engebeli bir platform üzerine yerleştirilen yüzey aracını uzaktan kumanda etme şansını yakalıyor. (V) Hayatımızın kaynağı suya ayrılmış sergi alanının bir köşesinde suyun tasarruflu kullanımı üzerine hazırlanmış bir video oyunu, diğer bir köşesinde su ve canlılık arasındaki ilişkiyi ve suyun kimyasını işleyen bir düzenek bulabiliyor.
Boş Bırak
(I) Bir fotoğraf üzerinde değişiklik yapmak artık çok kolay. (II) Bunu çocuklar bile başarabiliyor ve çok yaratıcı sonuçlar elde edebiliyorlar. (III) Özellikle akıllı telefonlarda ve tabletlerde bulunan uygulamalardan yararlanarak. (IV) Bu ürün piyasada yerini aldığında fotoğrafçılığı ilgilendiren pek çok sorun da çözülmüş olacak. (V) Video üzerinde böyle bir değişiklik yapmak ise biraz daha fazla beceri gerektiriyor. (VI) Çünkü hareket eden bir nesneyi görüntüden kaldırdığınızda arka plandaki görüntü de bundan etkileniyor.
Boş Bırak
5. - 10. sorularda, numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz.I. Zaman kavramı, insan zihnini en fazla meşgul etmiş kavramlardan biri, belki de en önemlisidir.
II. “Zaman, daima dünyanın bir numaralı harikasıydı ve hep öyle kalacak.” sözü, bu hayranlığın veciz bir ifadesidir.
III. Ancak, bütün izah ve yorum çabalarına rağmen zaman kavramı, “tanımlanması en zor kavram” olarak kabul edilmiştir.
IV. Böyle bir niteliğe sahip olan zaman kavramı, öteden beri gizemli bir değer olarak görülmüş ve hayranlık uyandırmıştır.
V. Bu kavram sadece felsefenin değil, aynı zamanda matematik ile fiziğin, hatta bilimsel gelişmelere paralel olarak diğer birçok disiplinin gündeminde yer almış, her disiplinin kendi bakış açısından değerlendirilmiştir.
Boş Bırak
I. Büyük şehirlerde yaz aylarında sıcak, puslu ve tozlu hava yakın bir gelecekte olağan hâle gelecek.
II. Bu bilgi Max Planck Enstitüsü Kimya Bölümünden Dr. Andrea Pozzer ve Anne Reuter'in yaptığı araştırmaya dayanılarak veriliyor.
III. Araştırmaya göre insan kaynaklı gaz salımları havanın kalitesini sanıldığından daha hızlı bozacak.
IV. Doğu Asya'da ise azot oksit, kükürt dioksit ve ince toz yoğunlaşması 2050'de günümüzdekinden üç kat daha fazla olacak.
V. Bunun sonucu olarak da özellikle Çin, Hindistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hava kirliliğinde önemli bir artış görülecek.
Boş Bırak
I. İstanbul, Osmanlı kültür ve mimarisi içinde önemli yer tutan birçok çeşme ve sebille doludur.
II. Bir yıkıntının altında kalmış, iki çirkin duvar arasına sıkışmış pek çok çeşme ve sebil...
III. Örneğin herkesin hayranlıkla süzdüğü III. Ahmet Çeşmesi bunlardan biridir.
IV. Ama çoğu kimsenin bilmediği çeşme ve sebiller de bulunmaktadır.
V. Bunların hemen hepsi birer sanat eseri olarak değerlendirilebilir.
Boş Bırak
I. Hangi amaçla olursa olsun insanların gerçekleştirdiği etkinlikler sonucunda ortaya çıkan, sağlığa veya çevreye zarar verme potansiyeli bulunan sıvı, katı veya sıvı katı birleşimi olan atıklara “tehlikeli atık” denilmektedir.
II. Tehlikeli atıklar, uygun biçimde işlenip zararsız hâle getirilmediği veya yok edilmediği sürece, çevre ve insan sağlığı açısından büyük sorunlara neden olabilmektedir.
III. Böylece, belediyelerin kapılardan “çöp” diye topladığı bu atıklar, doğru bir şekilde işlenerek hem kazanılmış bir değer olarak ekonomide yer almakta hem de insan ve çevre için tehlike olmaktan çıkmaktadır.
IV. Özellikle yerel yönetimler kendi bünyelerinde; bu atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması gibi işlemleri yöneten birimler oluşturmaktadır.
V. Gelişmiş ülkelerde bu atıkların ekonomiye kazandırılması için gerekli yasalar, yönetmelikler hazırlanmakta ve büyük yatırımlar yapılmaktadır.
Boş Bırak
I. Ciddi ve serinkanlı bir tartışma geleneğinden yoksun olduğumuzu söylemek gerekir.
II. En ağırbaşlı konularda bile tartışmalar, sonunda ya bilgiçlik taslamaya ya da seyirlik bir zekâ gösterisine dönüşmektedir.
III. Oysa atışmada, söz ve deyiş inceliğinde baskın çıkmanın belli kuralları vardır; kimin kime baskın çıkacağı, oyunun kurallarına bakılarak kestirilebilir.
IV. Bu da tartışmanın, genellikle bir okul münazarası veya bir atışma olarak algılanmasından kaynaklanır.
V. Tartışmada ise zıt düşünceleri karşılıklı savunarak doğruya ulaşmak esastır.
Boş Bırak
I. Bunun sonucu olarak da, okuyucu açısından dış politikayla ilgili kitaplar okurken ortaya çıkan sıkılma hâli, yerini isteğe ve öğrenme hevesine bırakıyor.
II. Aksine; iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe gibi öteki disiplinlerden gerektiği ölçüde yararlanıp okuyucunun dış politikayı bir bütün olarak kavraması sağlanmaya çalışılıyor.
III. Bu çaba, yazarın kıvrak zekâsı, dinamik ve ritmik üslubuyla birleşiyor.
IV. Kitapta, sosyal bilimlerin bir disiplini olan uluslararası ilişkilerin dar patikalarında hapsolma söz konusu değil.
V. Çünkü okudukça tek tek olaylar birbiriyle ilişkileniyor ve okurun zihninde anlam kazanıyor.
Boş Bırak
Boş Bırak
“İnanılmaz ölçüde bir yalnızlık içindeyim.” demişti. Evet, bu, yazarlardan beklenen bir yakınma. Yalnızlıkla yazı kol kola gezer çünkü.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Metin incelerken o konuda deneyimli olan kişileri izleyin, onların bilgilerinden yararlanın. Ancak bunu, kendi bilgileriniz yetersiz kaldığında yapın. Çünkü onların açıklamaları, bilgileri hiçbir zaman sizin değildir, kolayca aklınızdan çıkabilir. Buna karşılık, sizin görüşleriniz kendi zihninizden doğmuştur, o nedenle de unutulmaz. Onları; konuşurken, tartışırken kendi eteğinizde bulursunuz.
Bu parçada geçen “kendi eteğinde bulmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
O; hayatın içinden bakan, en keskin kenarında duran; bağıra bağıra derdini anlatan bir yazar.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sözlerle anlatılan yazarın bir özelliği değildir?
Boş Bırak
(I) Çocuklar, okudukları romandaki olay, kahraman veya mekânla aralarında bağ kurabildiklerinde mutlu oluyorlar. (II) O kahramanın yerine geçmek, içinde bulundukları zamandan ve gerçeklikten biraz uzaklaşmak hoşlarına gidiyor. (III) Ancak özellikle son yıllarda, çocukları “psikoloji-finans-teknoloji-güç savaşları” üzerine kurulu yetişkinler dünyasına gereğinden fazla ortak ettiğimizi düşünüyorum. (IV) Bu yüzden de Harry Potter gibi hayalî bir dünya sunan kitapların kahramanlarına benzemeye çalışmalarına şaşırmıyorum. (V) Bağımsız, kendine ait bir dünyada, kendi isteklerini gerçekleştirmeyi başarmış roman kahramanlarının popüler olma nedeni de yine bu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Eserlerini kaleme alırken onların estetik yapısına dikkat etmiş; süslü söyleyişten ve uzun tiratlardan uzak durmuş; akıl verici bir tutumdan kaçınmış; sorunun temeline, sabırla, anlaşılır cümlelerle inmiştir.
Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçının eserleri aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?
Boş Bırak
(I) Günümüzde birçok yöntemi bulunan “metin ve resimleri basma ve çoğaltma tekniği”ni II. yüzyılın sonlarında Çinliler geliştirdi. (II) Birkaç yüzyıldan beri kâğıt yapımcılığını, II. yüzyıldan beri mürekkebin formülünü ve çok eski çağlardan beri oymacılık sanatını bilen Çinliler, basım işinin yapılışını çeşitli deneyler sonucunda bulmuşlardır. (III) Klasik Budacı metinler; önce kile, daha sonra dayanıklı taş levhaya oyuluyor, sonra bunların üzerine ıslak kâğıt basılıyor, kâğıt üzerine aktarılan kabartma yazı da mürekkepleniyordu. (IV) VI. yüzyılda taş levhaların yerini ağaç baskı blokları aldı. (V) Önce metin, mürekkeple iyi cins bir kâğıda yazılıyor, sonra da kâğıdın yazılı yüzeyi, bir ağaç blokun düzgün yüzeyine uygulanıyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
(I) Bosna Irmağı’nın Miljecka Nehri ile birleştiği yerde, Trebeviç ile Zuc ve Hum tepeleri arasındaki vadide kurulmuş Sarayova, Saraybosna veya Bosnasaray. (II) Osmanlılarla birlikte gerçek kimliğine kavuşmuş şehir. (III) Önceleri Bosnavar adında bir kasabayken zaman içerisinde bir kent hâline gelmiş. (IV) Osmanlıların burayı almasıyla birlikte Anadolu’dan buralara Türkler getirilip yerleştirilmiş. (V) Özellikle Kanuni döneminde en parlak yıllarını yaşayan Saraybosna, kısa sürede dünyanın kıskandığı bir şehir hâline gelmiş.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri, yazarın kişisel düşüncelerini içermektedir?
Boş Bırak
(I) En küçük mamutun kalıntılarına Girit Adası’nda rastlandı. (II) Bebek bir filin boyutlarında olduğu sanılan mamutun, günümüzden 3,5 milyon yıl önce yaşadığı belirlendi. (III) Araştırmacı Victoria Herridge, yaptığı açıklamada, ada ortamında yiyeceklerin kısıtlı olmasından dolayı cüceleşmenin söz konusu olacağını belirtti. (IV) Yaptığı araştırmanın sonuçları makale olarak yayımlandı. (V) Daha önce D. Bate tarafından 1904 yılında yine Girit’te bulunan diş fosilinin fillerin atasına ait olduğu sanılıyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri hem tahmin hem de kesinlik içermektedir?
Boş Bırak
Montaigne’in zeki sayılamayacağını ve belleğinin çok zayıf olduğunu söylemesi, kendi kendinin öğretmeni ve öğrencisi olarak kalma gibi bir kararlılık yansıtması, çekinmeden dile getirdiği özellikleridir. Onun en sevdiği şey, insanlarla bir arada olmaktır. Böylece kendi iç dünyasında bulduğu değerlerle başka insanlarda tespit ettiği değerlerin örtüştüğüne tanık olur. Kendine, bir başkasına bakar gibi bakmaya çalışır. Kendini büyüteç altına aldığında kendinde başkalarını görmesi de bundandır. Her insanda hem “ortak” hem de “biricik” olan bir yanın bulunduğunu o ortaya koymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Montaigne’in bu parçada sözü edilen özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Bugünkü Yakut Türklerinin yaşadığı yerleri, bir dönemde harita mühendisleri incelemişler. Çekirdeği buz kütlesi olan çok sayıda tepe varmış burada. Mühendisler hepsine aynı adı vermişler: Bulgunyak. Sonra haritalar Bilim Akademisinde incelenirken bu ad dikkat çekmiş. Araştırmacılar, “Neden bu tepeler aynı adı taşıyor?” diye sormuşlar haritaları çizen mühendislere. Onlar da cevaplamış: “Hangi tepenin adını sorduysak Yakut halkı hep “Bulgunyak.” diye cevapladı, o yüzden…” Bir süre sonra Yakut Türkçesi-Rusça sözlüğü hazırlanırken anlaşılmış ki Yakutçada “bulgunyak” “Bilmiyorum.” demekmiş.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Boş Bırak
Son zamanlarda yeniden okuduğum romanlardan biri de Gonçarov’un (1812-1891) Oblomov adlı eseri. O dönemin ünlü bir eleştirmeni bu eser için şöyle demiş: “Bu kitapta önemli olan, romanın başkişisi Oblomov değil, Oblomovluktur.”
Bu parçada eleştirmenin roman karakteriyle ilgili olarak belirtmek istediği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yaşam kitapların, kitaplar da yaşamın izdüşümüdür. Bundan ötürü de okuduklarımız bize bizi anlatmakta, kim olduğumuzu göstermektedir. Yaşamımızın nelerle, kimlerle, nasıl sarmalandığını ancak edebiyatın içinde kalarak öğrenebiliriz.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
(I) İznik’in Osmanlı tarihinde önemli bir yeri var; Osman Bey’in oğlu Orhan Bey, 1331’de Bizanslılardan aldığı İznik’i Osmanlı Beyliği’nin merkezi yaptı. (II) Yani bu ilçe Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş planlarının yapıldığı bir başkent oldu. (III) Burada 16. yüzyılın ortalarında başlayan çinicilik ise kentin ününe ün kattı. (IV) Çünkü Üğücek, Höyük, Karacakaya, Abdülvehap Tepesi ve Müşküle Köyü kazılarındaki buluntular, burada ilk seramiklerin MÖ 7000’lerde yapıldığını gösteriyor. (V) Roma Dönemi’nde yapılanlar yeşil sırlı seramiklerdi, daha sonra mavi beyaz çiniler yapılmaya başlandı ve İznik kırmızısı ile ününün doruğuna ulaştı. (VI) Öyle bir zaman geldi ki İznik atölyeleri Osmanlı sarayından gelen istekleri karşılayamaz oldu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Eğer İznik çiniciliğinin Osmanlı’da başladığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.” cümlesi getirilmelidir?
Boş Bırak
Ona göre büyük eser demek, söyleyecek sözü çok olandır; bu durumda da birtakım oyunlara zaman kalmaz. Eserlerinde dilin sadeliği önceliklidir. Önemli olan, ana düşüncenin bir estetik duyarlıkla verilmesidir. Abartılı betimlemeler, uzun mekân anlatımları yoktur. Dili berraktır fakat olay örgüsüne göre kahramanları, düşüncelerini ait oldukları yörenin şivesiyle veya sözcükleri yanlış vurgularla dile getirirler.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen romancının eserlerinde görülen bir özellik değildir?
Boş Bırak
Eserde anlatılanlar, çok gelişmiş bir uygarlıkta geçiyor. Alt metne baktığımızda kitabın, çağımız uygarlığına bir eleştiri niteliği taşıdığı söylenebilir. Ama yazar, genellikle doğrudan yermek yerine güzel olanları, değer verdiklerini anlatmayı seçmiş.
Bu parçada sözü edilen yazarın tutumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
Boş Bırak
Bu eser, müzik-edebiyat birlikteliğinin yeni bir örneği olarak kuşkusuz benzerlerinden bir adım önde. Arka planda ele aldığı dönemi, İstanbullu orta sınıftan bir gencin yaşadıkları bağlamında, ayrıntılardan yola çıkarak anlatmış. Türkçe popun kendine özgü şarkılarının yankılandığı bir müzik tarihiyle, romanını farklılaştırmayı başarmış. Rahat anlatımıyla hızlı ve zevkli bir okuma vadediyor eser.
Bu parçada, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Bu kitaptaki öyküler belli bir bütünlük oluşturmuyor. Zamanı geldi, yayımlayayım, denmiş gibi bir havası var. Anlatımda birlik söz konusu değil. İçerik bakımından toplumsal eleştiri de var, fantastik özellikler de... Klişelerden, bilindik konulardan kaçınılmamış. Bütün olarak okunduklarında “bir yazarın öykücülüğü”nden söz etmemiz mümkün olmuyor maalesef.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen öykülerin bir özelliği değildir?
Boş Bırak
Biz Türkçenin, metaforlar yönünden zengin, derinlikli bir dil olduğunu, Türkçe yazan yazarlar olarak biliyorduk. Ama Batı için durum farklıydı. Batılılar hâlâ kullandığımız alfabenin ne olduğundan haberdar bile değildiler. Katıldığım bir uluslararası sanat ve edebiyat etkinliğinde bana “Kiril mi yoksa Arap alfabesiyle mi yazıyorsunuz?” diye sormuşlardı. Sık sık yabancı yazar ve yayıncılarla karşılaşma imkânı bulan bir yazar olarak bu ödül, edebiyatımızın daha yakından tanınmasını sağlamıştır, diyebilirim.
Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
Boş Bırak
Sanatçı, içinde doğduğu, kendisinden bağımsız olarak gelişen gerçeklik karşısında nasıl bir tutum içinde olabilir ki? Bütün kurallar ve yönelimleriyle, gelenekleri ve düşünüş biçimleriyle her şeyin inceden inceye belirlendiği ve çoğunluk tarafından kabul edildiği bir ortamda, sanatçının seçimlerinin başkalarınınkinden farklı olma ihtimali var mıdır sizce?
Bu sözleri söyleyen birinin sanatçıyla ilgili olarak vurgulamak istediği temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
On dokuzuncu asırda, romantizmin doğuş yıllarında halk kültürüne ve tarihe büyük bir ilgi uyanmıştı Batı’da. Bunun sonucunda müzikte, resimde, romanda ve şiirde Avrupa’da önceki dönemlerden faklı olarak pek çok büyük eser ortaya çıkmıştı. Ancak, bizde halk kültüründen yola çıkmış gibi görünen şairlerimiz, ne yazık ki halkın hafızası olan tarihle, tarih içinde oluşan kültürümüzle hemen hemen hiç ilgilenmeyerek yüzeysel bir edebiyat ortaya koydular.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada değinilen durumlardan biri değildir?
Boş Bırak
Toplumun önünde giden sanatçılar, topluma yeni bir dünya görüşü getirir. Bunu başarmak zordur ancak sürekli kendilerini geliştirmeye çalışan, sorunlar üzerinde düşünen ve çözümler sunan sanatçılar bunu gerçekleştirebilir. Bazı sanatçılar ise yalnızca olup biteni saptarlar. Toplumun nasıl bir gidişi, ne tür bir yaşantısı olduğunu gösterirler. Tarihe de o toplumla ilgili gözlemlerini bırakırlar.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Boş Bırak
Bir gazete yazarının, toplumsal konularla ilgilenmesi, birtakım görüşler ileri sürmesi çok doğal karşılanıyor da bu konularda sanatçıların düşüncelerine dudak bükülüyor, küçük bir çocuk gibi azarlanıyorlar: “Senin işin değil bu.” deniyor. Aslında bu, herkesin işidir, öyle olması da gerekir. Eskiler, hele Antik Yunan’da yazarlar, şairler toplumsal hayatla ilgilenmiş, yol gösterici olarak görevlerini kusursuz bir biçimde yerine getirmişlerdir. En büyük savaşlar da, önemsiz sayılabilecek toplumsal konular da eserlerinde yer almıştır. Çoğu, insanların nasıl daha iyi yaşayabileceğini, mutluluğa nasıl ulaşabileceklerini araştırmış, görüşlerini belirtmişlerdir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi eleştirilmektedir?
Boş Bırak
34. - 35. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(I) İklim bilimciler, meteorolojik şartları, karaya gelen güneş ışınlarıyla karadan uzaya doğru yayılarak giden enerji arasındaki kararlılığa bağlamaktadırlar. (II) Bu nedenle iklim araştırmalarında sera gazı salım miktarları; okyanus yüzey sıcaklıkları ve toprak ölçümleri yapılmadan hesaplanamıyor. (III) Küresel ısınmanın başlamasından bu yana yaşanan değişikliklerin belirlenmesi, günümüzdeki durumun ve gelecekte olabilecek değişikliklerin hesaplanması da bu tür çalışmalarla yapılabilmektedir. (IV) İklim araştırmalarında, iklim değişiminin olumsuz etkilerinin en düşük düzeye çekilmesi hedeflenmektedir. (V) Bu nedenle, tarih öncesi dönemde yaşanan doğal süreçlerle tarih sonrası yaşanan süreçlerin ve insan etkeninin devreye girdiği süreçlerin kıyaslanmasıyla hem bölgesel hem de küresel veriler elde edilmektedir. (VI) Bu konuda dünyada pek çok proje yürütülmekte ve çok sayıda bilim insanı araştırmalarını sürdürmektedir.


>Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Boş Bırak
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
36. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(I) İlk kez otuz iki yaşındayken izlediğim Nostalgia adlı filmi şimdi altmışıma geldiğimde yeniden izledim. (II) Nostalgia’nın otuz iki yaşındaki izleyicisi ile altmışındaki izleyicisi arasındaki farkı yalnızca, yıllar içinde oluşmuş birikime, görgüye, artan deneyimlere bağlamamak gerek. (III) Bu fark, aynı zamanda kişide ortaya çıkan değişiklikler, gelişmeler ve ölçülerinde, ölçülendirişinde kullandığı merceklerin farklılığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. (IV) Bir eserin daha önce sizi sarsmış bazı özelliklerini artık fazla bulabilirsiniz. (V) Buna karşılık bir eserde daha önce ilginizi hiç çekmeyen bir boyutun bugün farkına varmanız da mümkündür. (VI) Öte yandan insanı anlatan bir film, değerini her zaman korur.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, kendisinden önceki cümlede belirtilenlerle ilgili bir açıklama içermektedir?
Boş Bırak
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
38. - 39. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Bütün kuşlara “kuş”, bütün balıklara “balık”, bütün ağaçlara “ağaç” diyen insanlarız artık. Daha da kötüsü, o adlarla birlikte renkleri ve tatları da yitiriyoruz. Daha az sözcük, daha az çeşit ve daha az tat… Bilinçsiz kentleşmenin kaçınılmaz sonucu bu olsa gerek. Öyle ya, kentlerde kuşlar, balıklar, ağaçlar gittikçe azalıyor. Olanlar da hayatın dışında kalıyorlar. Soframıza geldiklerinde görüyoruz onları. Hangi meyve hangi ağaçta yetişir, hangi balık hangi denizlerden gelir, hangi kuş hangi mevsimlerde uçar, bunları bilmiyoruz. Burada Sait Faik’in bir cümlesini söylemeden geçmek olmaz. Usta öykücü işini beğenmediği birinden söz ederken şöyle diyordu: “Öyle öykücü mü olur, daha balık adlarını bile bilmiyor!”


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
40. - 41. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Ne zaman duygularımı inciten bir haber okusam veya izlesem bunun içime ağdığını, yayıldığını hissediyorum. Unutamıyorum, aklıma geliyor durup dururken. Unutamıyorum, bir yargıevine dönüşüyor yüreğim. Başlıyorum, haberde anlatılan olayın öznelerini sorgulayıp yargılamaya. Bunları uykularıma, düşlerime taşıdığım da oluyor.


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. Duyarlı
II. Alıngan
III. Hayalperest
IV. Kötümser
Bu parçaya dayanarak, kendisinden böyle söz eden bir kişiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
42. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Koca bir imparatorluğun, Osmanlı’nın XIX. yüzyılda yapılmış saraylarından sadece biridir Dolmabahçe. Sultan Abdülmecit’in mimarlarından Karabet Balyan’ın eseri olarak bilinen bu muhteşem yapı, Osmanlı sarayları içinde en büyüğü ve en güzelidir. Boğaz’ın kıyısında, büyük bir bahçenin çevrelediği bu sahil sarayı; mimari görünümü, iç ve dış dekorasyon zenginliği ile de göz kamaştırır. Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu alan, bundan dört yüzyıl öncesine kadar Osmanlı kaptanıderyasının gemileri demirlediği büyük bir koydu. Geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı bu koy, zamanla bir bataklık hâline gelmiş; XVII. yüzyılda doldurularak padişahların dinlenme ve eğlencelerinin düzenlendiği has bahçe olarak kullanılmıştır. Farklı dönemlerde bu bahçeye inşa edilen köşkler ve kasırlar topluluğu, uzunca bir süre Beşiktaş Sahilsarayı adıyla anıldı. Sultan Abdülmecit, burada bir süre oturduktan sonra, o ana kadar tercih edilen klasik saray yapısı yerine; ikamet, sayfiye, misafir kabul ve ağırlama, devlet işlerini yürütme amacıyla Avrupai plan ve üslupta bir sarayın inşasına karar vermiş ve Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmıştı.


I. Konumunun özelliklerine
II. Mimarının sanat anlayışındaki değişime
III. Bulunduğu bölgenin çok önceleri ne durumda olduğuna
IV. Alışılmış Osmanlı mimarisinden farklı özellik taşıdığına
Bu parçadan Dolmabahçe Sarayı’yla ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangilerine ulaşılamaz?
Boş Bırak
I. Öteki saraylardan üstünlüklerine
II. Günümüzde hangi işlevde kullanıldığına
III. Kaç padişaha ev sahipliği yaptığına
Bu parçada Dolmabahçe Sarayı’yla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerine değinilmiştir?
Boş Bırak
44. - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Bir kamu kuruluşu tarafından yapılan işe giriş sınavlarına başvuran Ali, Burçak, Cemil, Defne, Eda, Ferhat, Gazi, Hasan ve Irmak adlı adaylara ilk olarak çoktan seçmeli sınav, bunda başarılı olanlara açık uçlu sınav uygulanmış, bunda da başarılı olan adaylar mülakat sınavına alınmışlardır. Mülakat sonunda başarılı olanlar işe yerleştirilmişlerdir.
Adaylar ve sınav sonuçlarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
 Açık uçlu sınava 8, mülakat sınavına ise 4 kişi girmeye hak kazanmıştır.
 Ali ve Ferhat, işe alım sürecinin aynı aşamasında elenmiştir.
 Cemil ve Hasan mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır.
 Defne ve Gazi, mülakat sınavına girmeye hak kazanamamıştır.
 İşe yerleştirilen 3 kişiden biri Burçak’tır.I. Çoktan seçmeli sınav
II. Açık uçlu sınav
III. Mülakat sınavı
Bu bilgilere göre Ferhat’ın elendiği aşama yukarıdakilerden hangileri olabilir?
Boş Bırak
Çoktan seçmeli sınavda başarısız olan kişinin Eda olduğu biliniyorsa
I. Ali,
II. Ferhat,
III. Irmak
adlı adaylardan hangileri mülakat sınavına girmeye hak kazanmış olabilir?
Boş Bırak
Eda’nın mülakat sınavında başarısız olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
Boş Bırak
47. - 50. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Bir atletizm turnuvası kapsamında farklı günlerde yapılan 100, 200 ve 400 metre koşularına katılan Harun, İbrahim, Kemal, Levent, Metin ve Nejat adlı sporcularla ilgili şunlar bilinmektedir:
 Her koşuya dörder sporcu katılmıştır.
 Bütün koşulara katılan yalnızca bir sporcu vardır.
 İbrahim 400 metre koşusuna katılmıştır.
 Levent yalnızca 200 metre koşusuna katılmıştır.
 Kemal ve Metin, yalnızca 100 ve 400 metre koşularına katılmışlardır.Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Boş Bırak
Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
Boş Bırak
İbrahim’in yalnızca iki koşuya katıldığı biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
Boş Bırak
Bütün koşulara katılan sporcunun Harun olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz