Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Orhan Güngörmüş 333 puan
Hermafrodit hayvanların üremesi sırasında aşağıdakilerden hangisi görülmeyebilir?
Boş Bırak
Belirli bir bitkiden aynı kalıtsal yapıda ikinci bir bitki elde etmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen canlılardan,
I. Su yosunu
II. Eğrelti otu
III. Bal arıları
hangilerinde metagenezle üreme yoktur?
Boş Bırak
Bitkilerde embriyonun gelişmesi sırasında tohumdaki besinin kullanılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisine kesin olarak gerek vardır?
Boş Bırak
Dişi memelilerde belli periyotlarla menstruasyon döngüsü gerçekleşir. Dişi bir insanda menstruasyon olayının bir süre durmasını sağlayan etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Bir tohumun çimlenebilmesi için gerekli olan koşulların tümü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?
Boş Bırak
Dış döllenme yapan hayvanlarda;
I. Çiftleşme organı
II. Ovaryum ve testis
III. Boşaltım organı
gibi yapılardan hangileri bulunabilir?
Boş Bırak
Hayvanlardaki embriyo gelişimi sırasında,
I. Hücre farklılaşmaları
II. Hücre göçleri
III. Hücre ölümleri
olaylarından hangileri görülür?
Boş Bırak
Dış döllenme yapan hayvanlarda,
I. Yumurtalık
II. Çiftleşme organı
III. Boşaltım organı
yapılarından hangilerinin bulunması beklenemez?
Boş Bırak
Ergenlik çağına girmemiş olan dişi bir maymuna FSH verilirse;
I. Yumurtalıkları gelişir.
II. Ovulasyon olur.
III. Yumurtalıkları gelişmez.
durumlarından hangileri gözlenebilir?
Boş Bırak
Çiçeksiz ve çeşitli bitkiler arasında
I. Sporla üreme
II. Tohum oluşturma
III. Mayoz döllenme
olaylarından hangileri ortaktır?
Boş Bırak
Diploit canlılarda, monoploit normal hücreler oluşurken meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi, sadece bazı canlı gruplarında gerçekleşir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca bitkilerin hücre bölünmesinde görülür?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme ile mayoz I bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir?
Boş Bırak
Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz ve mayoz II bölünmenin her ikisinde de kural olarak gerçekleşir?
Boş Bırak
Aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşan yeni bireylerin, hücre çekirdeklerindeki kalıtsal özellikleri, atasınınkine bire bir benzemeyebilir?
(Mutasyon gerçekleşmediği kabul edilecektir.)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz