Türkçe

Şekil Bilgisi 2

Haber Yazıları

Lirik Anlatım ve Zamir

Şekil Bilgisi

Sohbet

Betimleyici Anlatım ve Sıfat

Noktalama İşaretleri 2

Öyküleyici Anlatım ve İsim

Noktalama İşaretleri

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

Anlatımın Oluşumu 2

Anlatımın Oluşumu

Yazım Kuralları 2

Anlatımın Temel Özellikleri

Yazım Kuralları

Anlatıcının Tavrı

Ses Bilgisi 4

Anlatımda Sınırlandırma

Ses Bilgisi 3

Anlatımda Konu ve Tema