"Fen Bilgisi Öğretmenlik Alan Bilgisi 2013" adlı testte 50 soru vardır. Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 2424 kişi bakmış, 100 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Fen Bilgisi Öğretmenlik Alan Bilgisi 2013" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Fen Bilgisi Öğretmenlik Alan Bilgisi 2013Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi
Boş Bırak
2 - Bilgi
Boş Bırak
3 - Bilgi
Boş Bırak
4 - Bilgi
Boş Bırak
5 - Bilgi Dışarıda hava sıcaklığının 0 oC olduğu bir kış gününde sınıfa dışarıdan gelen bir öğrenci oturduğu zaman üşümemek için sıcaklığı 20 oC olan sınıfta, uzun süredir bulunan tahta ve demir sandalyelerden,
I. Tahta olanı seçer çünkü sıcaklığı daha yüksektir.
II. Demir olanı seçer çünkü ısısı daha yüksektir.
III. Tahta olanı seçer çünkü ısı iletimi daha yavaştır.
yargılarından hangilerini seçerse sebepleri ile birlikte doğru karar vermiş olur?
Boş Bırak
6 - Bilgi
Boş Bırak
7 - Bilgi Işık ışınları hava ortamından cam ortamına geçerken kırılmaya uğrar.
Buna göre; kırılarak cam ortamına geçen ışık ışınlarıyla ilgili,
I. Dalga boyu azalır.
II. Ortalama hızı azalır.
III. Frekansı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
8 - Bilgi
Boş Bırak
9 - Bilgi
Boş Bırak
10 - Bilgi
Boş Bırak
11 - Bilgi
Boş Bırak
12 - Bilgi 4/5 c hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın göreli momentumu kaç mc’dir?
(c : ışık hızı)
Boş Bırak
13 - Bilgi
Boş Bırak
14 - Bilgi Gök bilimlerinde kullanılan Astronomik Birim (AU) aşağıdaki fiziksel büyüklüklerden hangisinin birimidir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Molekül hâlinde çözünen 1,0 g bir bileşik; 51,2 g benzenin donma noktasını 5,5 oC'dem 3,0 oC'ye düşürmektedir.
Bu bileşiğin mol kütlesi kaç g / mol’dür?
Benzen için Kd = 5,12 oCm-1
Boş Bırak
16 - Bilgi
Boş Bırak
17 - Bilgi
Boş Bırak
18 - Bilgi
Boş Bırak
19 - Bilgi
Boş Bırak
20 - Bilgi
Boş Bırak
21 - Bilgi
Boş Bırak
22 - Bilgi 23V element atomunun özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
23 - Bilgi

(I // II)
Boş Bırak
24 - Bilgi Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC sistemine göre adı, karşısında yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
25 - Bilgi Molekül formülü C6H10 olan bileşikle ilgili,
I. Düz zincirli bir alkin olabilir.
II. Halkalı bir alken yapısına sahip olabilir.
III. İki halkalı bir alkan olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
26 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, hayvanlar âleminde sadece kuşlara özgü bir özelliktir?
Boş Bırak
27 - Bilgi Hücre bölünmeleri ile ilgili olarak,
I. homolog kromozomların zıt kutuplara doğru çekilmesi,
II. kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması,
III. bölünme tamamlandığında dört hücre oluşması,
IV. oluşan kardeş hücrelerin ana hücre ile özdeş olması
ifadelerinden hangileri, mitoz ve mayoz bölünmeler için ortaktır?
Boş Bırak
28 - Bilgi Bir bitki hücresinin, aşağıdaki olaylardan hangisi için enerji harcaması gerekmez?
Boş Bırak
29 - Bilgi Aşağıda, solunumun üç ana evresi verilmiştir.
I. Glikoliz
II. Sitrik asit döngüsü
III. Oksidatif fosforilasyon
Buna göre, bu evrelerden hangilerinde ATP üretiminin yanında ATP tüketimi de görülür?
Boş Bırak
30 - Bilgi Aşağıdaki hayvanların hangisinin dolaşım sisteminde büyük ve küçük dolaşım ayrımı yoktur?
Boş Bırak
31 - Bilgi Memelilerdeki,
I. ağızdaki dişlerin tipleri ve konumlanmaları,
II. vücut büyüklükleri,
III. sindirim kanalının uzunluğunun vücut uzunluğuna oranı
özelliklerinden hangileri, hayvanın beslenme şeklinin (herbivor, omnivor, karnivor) anlaşılabilmesini sağlar?
Boş Bırak
32 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, insandaki bağ dokunun işlevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
33 - Bilgi Bitkilerde; suyun köklerden yapraklara, yer çekiminin tersi yönünde taşınmasına suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi katkı sağlar?
Boş Bırak
34 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, omurgalılarda sudan karaya geçişte kazanılan uyumsal özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
35 - Bilgi Heterozigot ARh(+) bir anne ile heterozigot BRh(+) bir babanın birinci çocukları ORh(-) kan grubuna sahiptir.
Bu anne ve babanın ikinci çocuklarının BRh(+) grubundan olma olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
36 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, prokaryot ve ökaryot hücrelerde translasyon sırasında görülmez?
Boş Bırak
37 - Bilgi Aralarında beslenme ilişkisi bulunan canlıların bulunduğu bir ekosisteme, dış kaynaklı olarak giren toksik bir maddenin, dokularındaki birikimin en yüksek olması beklenen canlı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
38 - Bilgi Normalin üzerinde azot ve fosfor girdisi olan bir gölde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
Boş Bırak
39 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, toprak oluşumunda etkili olan ana faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
40 - Bilgi Graben ve Horst sistemlerinin oluşumunda,
I. normal,
II. ters,
III. yanal atımlı
faylardan hangileri etkilidir?
Boş Bırak
41 - Bilgi 2006 yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’na ilişkin,
I. Sarmal bir yaklaşımı esas almaktadır.
II. Tematik ve modüler yaklaşıma dayalıdır.
III. Fizik, kimya ve biyoloji konularına ilişkin içerikler çoğunlukla farklı ünitelerde yer almaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
42 - Bilgi 2006 yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı; derste kazandırılacak bilgi, beceri, anlayış ve tutumları değişik öğrenme alanlarında tanımlamaktadır.
Buna göre,
I. Konu içeriği ile ilgili öğrenme alanları,
II. Bilişim ve İletişim Becerileri,
III. Tutum ve Değerler
ifadelerinden hangileri, öğretim programında tanımlanan öğrenme alanlarından biri değildir?
Boş Bırak
43 - Bilgi Ses konusu işlenirken 5E modelini kullanan bir fen ve teknoloji öğretmeninin, yöntemin keşfetme basamağında aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması daha uygundur?
Boş Bırak
44 - Bilgi Isı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili,
I. Bir cismin ısısı, kütlesi ile sıcaklığının çarpımıdır.
II. Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.
III. Sıcaklık, maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisidir.
ifadelerinden hangileri, alan eğitimi araştırmalarında kavram yanılgısı olarak verilmektedir?
Boş Bırak
45 - Bilgi Bir fen ve teknoloji öğretmeni, öğrencilerine katı bir maddenin sıvı içerisinde çözünme hızına etki eden faktörlerle ilgili bir araştırma yaptırmaktadır. Öğretmenin bu araştırmada, çözünme hızını etkileyecek uygun bir faktör seçme ve araştırma problemini uygun şekilde yazma basamaklarını değerlendirmek amacıyla geliştirdiği dereceli puanlama ölçekleri (rubrik) aşağıda verilmiştir.
I. Ölçek
Uygun Bir Faktör BelirlemePuan
Ölçülebilen ve çözünme hızını etkileyen bir faktör belirlenmiştir.10
Ölçülebilen fakat çözünme hızını etkilemeyen bir faktör belirlenmiştir.5
Ölçülebilen ve çözünme hızını etkileyen bir faktör belirlenememiştir.0
II. Ölçek
Uygun Bir Problem Cümleşi YazmaPuan
Bağımlı ve bağımsız değişkeni içeren bir problem cümleşi oluşturulmuştur.10
Bağımlı veya bağımsız değişkenlerden yalnızca birini içeren bir problem cümleşi oluşturulmuştur.5
Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ikisini de içermeyen bir problem cümleşi oluşturulmuştur.0
Buna göre, sıvının sıcaklığının katının çözünme hızına etkisini araştıran ve “Sıcaklığın etkisi nedir?” şeklinde bir problem cümleşi kuran bir öğrenci her bir ölçekten kaç puan alır?
(I. Ölçek // II. Ölçek)
Boş Bırak
46 - Bilgi
Boş Bırak
47 - Bilgi Öğrencilerinden, bitki ve hayvan hücrelerini mikroskopta inceleyip hücreler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit ederek sınıftaki arkadaşlarına sunmalarını isteyen bir öğretmen,
I. gözlem yapma,
II. hipotez kurma,
III. sunma,
IV. değişkenleri kontrol etme,
V. karşılaştırma
bilimsel süreç becerilerinden hangilerini öğrencilerinde geliştirmeyi hedeflemiş olabilir?
Boş Bırak
48 - Bilgi Bilimsel yöntemler kullanılarak ve sağduyu süzgecinden geçirilerek elde edilen bilgiye “bilimsel bilgi” denir.
Buna göre,
I. Yasalar (kanunlar) değişmez ancak kuramlar (teoriler) değişebilir.
II. Kestirme ve tahmin etme aynı anlama gelen kavramlardır.
III. Kanun ve teoriler, işlevsel olarak birbirinden farklı bilimsel bilgilerdir.
yargılarından hangileri, alan eğitimi araştırmalarına göre doğrudur?
Boş Bırak
49 - Bilgi 2006 yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda bilimin doğasını anlama, fen ve teknolojiyi ilişkilendirebilme, insan-toplum-bilim ve çevre arasında ilişki kurma becerilerini içeren kazanımlar hangi öğrenme alanında ele alınmıştır?
Boş Bırak
50 - Bilgi Bir laboratuvarda bulunan kimyasal maddeleri güvenli bir şekilde depolarken,
I. kilitlenebilir dolap kullanılması,
II. kimyasal maddelerin depolanma organizasyonunun açık ve basit olması,
III. kolay alev alan sıvıların ağzının sıkı bir şekilde kapatılarak havalandırılan bir yerde saklanması
işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.