Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 370 puan
a ve b pozitif gerçel sayılar olmak üzere, a ve b sayılarının aritmetik ortalaması x, geometrik ortalaması y’dir.
Buna göre, √a + √b toplamının x ve y türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
tan2x = u
olarak veriliyor.
Buna göre, sin4x’in u türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Not: Bu soru iptal edilmiştir
Boş Bırak
f(x) = 2x-1
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f-1(x)’in x=2 noktasındaki türevi kaçtır?
Boş Bırak
f(x) = sinx+ cosx
eğrisinin x = 0 noktasındaki normalinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir dairenin yarıçapı en çok % 1 hata ile ölçülebiliyor.
Buna göre, bu dairenin alanının hesaplanmasında en çok yüzde kaç hata olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Sayılabilir kümeler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
R, reel sayılar cismi olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi R3 ün bir alt vektör uzayı değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Zn tamsayılar kümesinin n’ye göre kalan sınıflar kümesi olmak üzere, aşağıdaki gruplardan hangisi devirli değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
yII-5yI+6y = 0
diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
(c1 ve c2 keyfî sabitlerdir.)
Boş Bırak
Boş Bırak
Hilesiz bir madeni paranın 3 kez ard arda atılması durumunda 2 kez tura gelme olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
Bir kenarı 6 cm olan bir karenin içerisinden rastgele bir nokta işaretleniyor.
Bu noktanın karenin iç teğet çemberinin içerisinde olma olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
X, f(x) olasılık fonksiyonuna sahip kesikli bir rastgele değişkendir.
Buna göre, X rastgele değişkeninin moment çıkaran fonksiyon ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir X rastgele değişkeni için
Y = 5X2+3
E(X) = 2
Var(X) = 8
olduğuna göre, Y rastgele değişkeninin ortalaması (beklenen değeri) kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir X rastgele değişkeni için yalnız iki sonuç bulunmaktadır.
Buna göre, bu rastgele değişkene ne ad verilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
|x| + |y| = 2
doğrularının oluşturduğu kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Uzayda A(-2,3,3)noktasının xy düzlemine göre simetriği B noktası ve B noktasının orijine göre simetriği C noktası olarak belirleniyor.
Buna göre, C noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Düzlemde denklemleri
k:y = 2x+4
d:y = x
olan doğrular veriliyor.
Aşağıdakilerden hangisi k doğrusunun d doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Düzlemde A(2,0) ve B(-2,0) noktalarına uzaklıkları toplamı 5 birim olan noktaların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Matematik derslerinin öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği matematiksel becerilerden biri de akıl yürütmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, akıl yürütme becerisi ile en az ilişkilidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşırı genelleme: Bir konuya ait kural, ilişki veya ilkenin başka konularda da aynı şekilde geçerli olduğuna dair bir düşüncedir ve öğrencilerin genellikle yanlış sonuçlara ulaşmasına neden olur.
Buna göre, aşağıdaki öğrenci düşüncelerinden hangisi aşırı genelleme sonucu ortaya çıkmış olamaz?
Boş Bırak
Bir öğretmen,
“Tüm gömleklerde % 20 indirim yapan bir dükkândan 2 gömlek alındığında toplamda % 40 indirim olur.”
biçiminde açıklama yapan bir öğrencisinde bilişsel çatışma oluşturarak düşüncelerini yeniden gözden geçirmesini sağlamak istiyor.
Buna göre, öğretmenin aşağıdakilerden hangisini bu öğrencisine söylemesi en uygundur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir öğrenci kare ve dikdörtgen üzerinde yapmış olduğu incelemeler sonucunda “Bütün geometrik şekillerin çevresi büyüdükçe alanı da büyür.” çıkarımını yapmıştır.
Bu öğrencisinin yaptığı çıkarımı gözden geçirmesini sağlamak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Uygulanmakta olan Matematik Dersi (6-8.) Sınıflar Öğretim Programı’nda tahmin stratejilerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, bir matematik öğretmeni, öğrencilerinden
3,3+4,8+2,7+6,4+9,1
işleminin sonucunu tahmin etmelerini istemiştir. İşlemin sonucunu 26 olarak tahmin eden bir öğrenci, bu tahmini nasıl yaptığını aşağıdaki gibi açıklıyor.
“Önce 3+4+2+6+9 toplamını 24 olarak buldum. Ayrıca; 0,3 ile 0,7’nin toplamı 1 ve 0,8 ile 0,4’ün toplamı da yaklaşık 1’dir. Bu nedenle, 24’e 2 ekledim.”
Bu öğrencinin kullanmış olduğu tahmin stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Barış Öğretmen, öğrencilerine
“KANAL” kelimesinin harfleri özdeş kâğıtlar üzerine yazılarak bir kutuya atılıyor. Ardından kutudan rastgele bir kâğıt seçiliyor. Seçilen kağıdın üzerinde “A” harfinin olma olasılığı kaçtır?”
sorusunu yöneltiyor.
Öğrencilerden Can, cevabın 1/4 olduğunu söylüyor.
Barış Öğretmen, “KANAL” kelimesinde 4 farklı harf var. Can, örnek uzayı belirlerken kümeler konusunu düşünerek her harfi çıktı olarak sadece bir kez örnek uzaya dâhil etmiş olabilir.” biçiminde düşünüyor.
Barış Öğretmen yanılgıyı doğru teşhis edip etmediğini belirlemek için Can’a aynı soruyu yani seçilen harfin “A” olma olasılığını, “KANAL” kelimesi yerine başka bir kelime kullanarak sormaya karar veriyor.
Buna göre, Barış Öğretmen’in aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanması uygun değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz