12. Sınıf

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

Yumuşama Dönemi ve Sonrası 2

Çemberin Analitik İncelenmesi 2

Organik Bileşikler 6

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 5

Sembolik Mantık 5

Şiir 3

Türkiye'nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi

İkinci Yeni Şiiri 2

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Çemberin Analitik İncelenmesi

Organik Bileşikler 5

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 4

Sembolik Mantık 4

Şiir 2

Türkiye'nin Jeopolitiği

Komunite Ekolojisi

Bitkilerde Üreme Gelişme 2

İkinci Yeni Şiiri

Soğuk Savaş Dönemi 5