Kpss Genel Yetenek

Edat - Bağlaç - Ünlem

Mutlak Değer

Düzlemde Vektörler

Eşkenar Dörtgen

Zarf (Belirteç)

Basit Eşitsizlikler

Noktanın Analitiği

Dikdörtgen

Tamlamalar

Rasyonel Sayılar

Üçgen Çizimi

Paralelkenar

Sıfat (Önad)

Obeb Okek

Olasılık 3

Zamir (Adıl)

Asal Çarpanlara Ayırma

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

İsim (Ad)

Bölünebilme 2