Kpss Genel Yetenek

Denklem ve Eşitsizlikler 3

Bilinçli Tüketici Aritmetiği 3

Anlatıcının Tavrı

Ses Bilgisi 4

Denklem ve Eşitsizlikler 2

Üstel Fonksiyonlar ve Uygulamaları 2

Bilinçli Tüketici Aritmetiği 2

Ses Bilgisi 3

Anlatımda Konu ve Tema

Grafiklerin ve Tabloların Yorumlanması 2

Bölünebilme

Olasılık

Sayma

Kümeler

Ses Bilgisi 2

Ses Bilgisi

Faktoriyel Testi

Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

Paragraf Testi 3

Paragraf Testi 2