KPSS

Coğrafi Konum ve Yerel Saatler

20. YY Başlarında Osmanlı Devleti

Paralelkenar

Sıfat (Önad)

En Uzun Yüzyıl (1792 - 1922) 2

Obeb Okek

En Uzun Yüzyıl (1792 - 1922)

Olasılık 3

Zamir (Adıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (XVIII. Yüzyıl)

Asal Çarpanlara Ayırma

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Dünya'yı Birbirine Bağlayan Ağlar

Yakın Çağ'da Avrupa Tarihi

İsim (Ad)

Arayış Yılları 2

Bölünebilme 2

Üçgende Alan

Coğrafi Keşifler ve Teknolojinin Gelişmesi

XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi 2