Lise

Organik Bileşikler 6

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 5

Sembolik Mantık 5

Şiir 3

Türkiye'nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi

İkinci Yeni Şiiri 2

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Çemberin Analitik İncelenmesi

Organik Bileşikler 5

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 4

Sembolik Mantık 4

Şiir 2

Türkiye'nin Jeopolitiği

Komunite Ekolojisi

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Türk İnkılabı 7

Toplumsal Kurumlar 4

Ruh Sağlığının Temelleri 2

Trigonometri 6

Kimya ve Enerji