TYT Fen Bilgisi

Basınç 4

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 4

Kimya Bilimi 3

Fizik Bilimi 3

İnorganik Besinler

Asitler Bazlar Tuzlar 2

Basınç 3

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 3

Kimya Bilimi 2

Fizik Bilimi 2

Canlıların Ortak Özellikleri

Asitler Bazlar Tuzlar

Basınç 2

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2

Kimya Bilimi

Fizik Bilimi

Biyolojik Yorum

Kimyanın Gelişimi 2

Isı ve Sıcaklık

Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik