YKS Edebiyat 1

Hikaye 2

Göstermeye Bağlı Metinler - Tanzimat

Anı

İslami Dönemde İlk Edebi Ürünler 2

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Hikaye

Anlatmaya Bağlı Metinler - Tanzimat

Günlük

İslami Dönemde İlk Edebi Ürünler

Öz (Saf) Şiir - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Masal

Şiir - Tanzimat Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı 3

Öz Şiir - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Fabl

Tanzimat Edebiyatı - Öğretici Metinler

Destan Dönemi Türk Edebiyatı 2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öğretici Metinler

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri 2

Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu