YKS Sayısal

Sıvı Gaz Basıncı

Fotosentez ve Kemosentez 2

Temel Kavramlar

Polinomlar

Çemberin Analitik İncelenmesi 2

Organik Bileşikler 6

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 5

Çemberin Analitik İncelenmesi

Organik Bileşikler 5

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 4

Komunite Ekolojisi

Trigonometri 6

Kimya ve Enerji

Elektrik ve Manyetizma 7

Sindirim Sistemi

İkinci Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar 4

Endüstride ve Canlılarda Enerji 4

Kalıtım 6

Bitkilerde Üreme Gelişme 2

Trigonometri 5