YKS Sayısal

TYT-YKS Obeb-Okek

TYT-YKS Bölme Bölünebilme

TYT-YKS Sayı Sistemleri

TYT-YKS Sayı Sistemleri

YKS-TYT Matematik Sayılar

Belirli İntegral Uygulamaları

Organik Bileşikler 4

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 3

Bitkilerde Üreme Gelişme

Trigonometri 4

Sıvı Çözeltiler 3

Kuvvet ve Hareket 18

Destek ve Hareket Sistemi

Belirsiz İntegral 2

Trigonometri ve Uygulamaları 4

Organik Bileşikler 3

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 2

Bitki Biyolojisi 7

Trigonometri 3

Sıvı Çözeltiler 2