YKS Sözel

Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri

Türk İnkılabı 4

Toplumsal Kurumlar

Öğrenme, Bellek, Düşünme 3

Türkiye'de Hayvancılık

Divan Şiiri 2

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

Soğuk Savaş Dönemi 3

Sembolik Mantık

Tiyatro

Dünya Turizminde Türkiye'nin Yeri

Servetifünun'da Hikaye ve Roman

Türk İnkılabı 3

Toplum ve Kültür 3

Öğrenme, Bellek, Düşünme 2

Türkiye'de Tarım

Divan Şiiri

Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Öne Çıkaranlar

Soğuk Savaş Dönemi 2

Mantık ve Dil 2