Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Asena Narin 97 puan
Sularını denizlere ulaştıramayan akarsu havzalarına kapalı havza denir.
Bu havza türünün oluşması üzerinde;
I. buharlaşma miktarı,
II. yer şekilleri,
III. jeolojik yapı
verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Denge profiline ulaşmış olan akarsuların genel özellikleri arasında:
I. Akış hızı düşüktür.
II. Yatak eğimi fazladır.
III. Aşındırma gücü fazladır.
IV. Hidroelektrik potansiyeli düşüktür. verilenlerden hangileri gösterilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Yaşlı kara yüzeylerinde görülür.
II. Hafif dalgalı bir yeryüzü şeklidir.
III. Yeryüzünün engebeli yerlerinin düzleştirilmesi sonucu oluşur.
Özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir?
Boş Bırak
Bir akarsuyun boyuna profilinin eğimi kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşması beklenir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz