Tebrikler! Testin en başarılı üyesi EMRAH ŞAH 370 puan
Türkiye haritasında bazı kentler gösterilmiştir.
Aşağidakllerden hangisi bu kentlerin matematiksel konumuyla ilgili değildir?
Boş Bırak
Tarımsal nüfus yoğunluğu, geçimini tarım sektöründen sağlayan nüfusun toplam tarım alanına bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye’de coğrafi bölgelerin tarımsal nüfus yoğunlukları birbirinden farklıdır.
Bu farklılığın bölgelerde,
I. Tarımla uğraşan nüfus miktarının farklı olması,
II. Arazinin dağlık ya da ovalık olması,
III. Tarımda makine kullanımının farklı olması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki bölümlerin hangisinde,
 • Tütün
 • Zeytin
 • Pamuk
 • İncir
ürünlerinin hepsi yetiştirilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki nehirlerden hangisinin havzası,nüfuslanma ve tanrımın gelişmesi bakımından diğerlerinden daha geridir?
Boş Bırak
Aşağidakllerden hangisi Türkiye’de hayvancılıkta verimin artırılması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki grafikte Türkiye’deki bir yerleşim alanına ait ortalama sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
"İç Anadolu Böigesl'nde yıllık buğday üretim miktarında görülen dalgalanmaları azaltmak için sulanabilir alanların genişletilmesi gerekir."
Bu Öneriyi yapan kişi, bölgedeki üretim miktarında görülen dalgalanmaları aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?
Boş Bırak
Türkiye’de verimli tarım alanlarının her yıl azalmasında,
1, Endüstri bitkilerinin yetiştirildiği verimli tarım alanları üzerinde fabrikalar kurulması
II. Eğimin fazla olduğu tarlalarda erozyonun ve heyelanın da fazia olması
III. Aşırı nüfuslanmaya bağlı olarak plansız kentleşmelerin olması rol oynamaktadır
Buna göre, verimli tarım alanlarının azalmasında I, II ve III etkenlerine, aşağıdaki kentlerin hangisi örnek gösterilebiiir?
(I / II / III)
Boş Bırak
I. Konya - Yünlü dokuma
II. Batman - Petrol rafinerisi
III. Samsun-Bakır işleme
IV. Kayseri - Mobilya
Yukarıdaki illerden hangileri, birlikte verilen endüstri kolu İçin gerekli madde bakımından zengindir?
Boş Bırak
Türkiye’de yer şekilleri özellikleri düşünüldüğünde, aşağıdaki illerden hangisinde kış turizminin gelişmesi için elverişli bir ortam yoktur?
Boş Bırak
Aaşağıdaki grafikte, bir ülkenin 1997 - 2003 yılları arasındaki inek ve koyun sayıları gösterilmiştir.
Grafik incelendiğinde, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunabilir?
Boş Bırak
Kıyılarda delta ovalannın oluşumunu engelleyen etmenlerden biri de kıyı akıntılarıdır.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde delta ovalarının oluşumu daha zordur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de toprak aşınması ve yamaç süpürülmesine yol açan etmenlerden biri değildir?
Boş Bırak
Türkiye kıyılarındaki sıra dağların kıyıya uzanış biçimi, aşağıdakİlerden hangisi üzerinde etkili olması beklenmez?
Boş Bırak
Karadeniz Bölgesl’nin Orta Karadeniz Bölümü, bölgenin diğer bölümleri ile karşılaştırıldığında;
 • Deniz’in ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlerde daha fazla hissedilir.
 • Karayolu ulaşımı daha kolay yapılmaktadır.
 • Tarımda makine kullanımı daha fazladır.
Bu durum, bölümün aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum-Kars bölümünde görülen iklimin temel özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden çıkarılan yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Ergene Bölümü
II. Antalya Bölümü
İli. Yukarı Fıraf Bölümü
Yukarıdakilerden hangileri içinde bulunduğu bölgenin en fazla nüfuslanmış bölümüdür?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

 1. roza 28/04/2016 10:08

  detaylı sorular ama ınsanı sıkmadan teste devam etmesını saglıyor

 2. meko 06/06/2013 10:00

  denemek için gönderiyorum..

Yorum Yaz