Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 68 puan
Aşağıda verilenlerden hangisinin Türkiye’nin iklim özellikleri üzerinde etkisi yoktur?
Boş Bırak
I // II
Boş Bırak
Ağrı ve çevresinin yıllık sıcaklık ortalaması Mersin ve çevresinin yıllık sıcaklık ortalamasına göre düşüktür.
Bu durum üzerinde;
I. yükselti,
II. yerel rüzgârlar,
III. karasallık şiddeti
verilenlerden hangilerinin etkisi olduğu söylenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
• Kuzey yönden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürmektedir.
• Kıyılar boyunca güneyden kuzeye doğru gidildikçe ortalama sıcaklık değerleri azalmaktadır.
• Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır.
Türkiye ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
Boş Bırak
Yaklaşık aynı enlem üzerinde yer alan Konya ve çevresinin iklim özellikleri ile Aydın ve çevresinin iklim özellikleri farklılık göstermektedir.
Bu durum üzerinde;
I. nemlilik,
II. yükselti,
III. bitki örtüsü
verilenlerden hangilerinin etkisinde söz edilir?
Boş Bırak
Türkiye’nin kıyılarından iç kesimlerine doğru gidildikçe ortalama sıcaklık değerleri azalmaktadır.
Bu durum üzerinde;
I. karasallık
II. yükselti
III. toprak yapısı
IV. bitki örtüsü
verilenlerden hangi ikisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık sıcaklık değişimi diğerlerine göre daha fazladır?
Boş Bırak
I. Karayel
II. Poyraz
III. Samyeli
IV. Kıble
Yukarıda verilen yerel rüzgarların hangi ikisi ülkemizde sıcaklık üzerinde düşürücü yönde etki yapar?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz