Tebrikler! Testin en başarılı üyesi esra sağdıç 60 puan
Türkiye’de tarım alanlarında verimi arttırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göstermesi sonucunda;
I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı,
II. insan gücüne duyulan ihtiyaç,
III. ürünlerin hasat süresi
verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir?
Boş Bırak
Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 0,5 °C azalmaktadır. Bu durum bazı ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
Nadas tarımı ile ilgili olarak;
I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır.
II. Karadeniz İklim Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulmaz.
III. GAP sonucunda Şanlıurfa’da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır.
verilenlerden hangileri söylenir?
Boş Bırak
Türkiye’de yapılan tarım faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Türkiye’de yapılan tarım faaliyetleri ile ilgili olarak;
I. Ekim alanı en geniş olan tarım ürünü buğdaydır.
II. Çeltik tarımı genellikle akarsu boylarındaki alüvyal tabanlı ovalarda yapılmaktadır.
III. Karadeniz İklim Bölgesi içerisinde zeytin tarımı yapılmaktadır.
verilenlerden hangileri söylenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üretilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir?
Boş Bırak
Türkiye’de sebze üretimi ile ilgili olarak,
I. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânlarının olduğu yerlerde yapılır.
II. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketiciye ulaşması kolaylaşmıştır.
III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Çukurova’da yıl içinde birden fazla tarım ürünü yetiştirilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır.
Bu durum üzerinde Çukurova’nın;
I. verimli alüvyal topraklara sahip olması,
II. iklim koşullarının uygun olması,
III. yer şekillerinin sade olması
hangi özellikleri etkili olmuştur?
Boş Bırak
Türkiye’de üzüm ve elmanın yetişme alanının yaygın olduğunu söyleyebiliriz.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz