Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nur saraçoğlu 76 puan
Türkiye’de doğal bitki örtüsünün genel dağılışı hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Türkiye’de
• Farklı iklim özelliklerinin görülmesi
• Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
• Farklı toprak tiplerinin görülmesi
Verilen durumların aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha fazladır?
Boş Bırak
Türkiye’de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyılarına göre göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kuzey Anadolu Dağlarının alçak kesimlerinde kayın, gürgen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygınken, yüksek kesimlerinde ise ladin, köknar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır.
Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye bitki tür ve çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
Bu durum üzerinde;
I. Orta kuşakta yer alması
II. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi
verilenlerden hangilerinin doğrudan veya dolaylı etkisinden söz edilir?
Boş Bırak
İlkbahar yağışları ile yeşeren yaz kuraklığı ile sararıp kuruyan otlara bozkır denilmektedir
. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde bozkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir?
Boş Bırak
• Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç türüdür.
• Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yetişmektedir.
• Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yetişebilmektedir.
Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkırlara antropojen bozkır adı verilir.
Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde diğerlerine göre daha yaygındır?
Boş Bırak
İklim özellikleri benzer olan alanların bitki örtüleri de benzerlik gösterir.
Buna göre aşağıda verilen illerden hangilerinin bitki örtüleri birbirine daha az benzerlik gösterir?
Boş Bırak
(I // II)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz