Tebrikler! Testin en başarılı üyesi NİSA 62 puan
Aşağıda ülkemizin yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili olan bazı iç ve dış kuvvetler verilmiştir.
I. Volkanik faaliyetler
II. Rüzgarlar
III. Dalgalar
IV. Yer üstü suları
Bu iç ve dış kuvvetlerden hangilerinin peribacalarının oluşmasında etkisi olmuştur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda ülkemizde akarsuların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri sonucu oluşan bazı yer şekilleri verilmiştir.
I. Çentik vadi
II. Dev kazanı
III. Delta ovası
IV. Menderes
Bu yer şekillerinden hangileri eğimin azaldığı alanlarda oluşur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda ülkemizin kıyılarında dalgaların oluşturduğu şekiller hakkında bazı bilgiler verilmiştir.
I. Dalgaların aşındırması ile oluşan dik kıyılardır.
II. Kıyıya yakın bir adanın kıyı kordonları ile karaya bağlanması sonucu oluşmuştur.
Bu kıyı şekillerinin görüldüğü yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(I // II)
Boş Bırak
Ülkemizde aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi görülmez?
Boş Bırak
Kalker ve jips gibi kimyasal tortul kayaçların yaygın olduğu alanlarda;
I. Polye ovaları
II. Travertenler
III. Delta ovaları
IV. Peribacaları
verilen yer şekillerinden hangilerinin diğerlerine göre daha kolay oluşması beklenir?
Boş Bırak
Rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri sonucu oluşan yer şekilleri ülkemizin İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha yaygın olarak görülmektedir.
Bu alanların;
I. Sıcaklık farkının fazla olması
II. Bitki örtüsünün cılız olması
III. Nem oranının az olması
verilen özelliklerinden hangileri bu yer şekillerinin oluşmasında etkili olmuştur?
Boş Bırak
• Yüksek ve engebeli bir araziye sahiptir.
• Yıllık sıcaklık farkı azdır.
• Bitki örtüsü gürdür.
Ülkemizde verilen özelliklere sahip bir alanda aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşması diğerlerine göre daha zordur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz