Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Esma adli 90 puan
(KPSS 2006)
Aşağıdaki göllerden hangisi, bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucu oluşmuştur?
Boş Bırak
(KPSS 2006)
Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki sıradağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
(KPSS 2008)
I. Yamaç eğiminin fazlalığı
II. Orman üst sınırı
III. Yıllık yağış tutarı
IV. Körfez ve yarımada sayısı
Dağların kıyıya göre uzanışlarının farklı olması, Ege Bölümü kıyılarıyla Doğu Karadeniz Bölümü kıyılarının yukarıdakilerden hangileri bakımından farklı olmasında etkilidir?
Boş Bırak
(KPSS 2008)
Buğday, Akdeniz kıyılarında Doğu Anadolu platolarından daha erken hasat edilir.
Bu durum üzerinde etkili olan etmenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Boş Bırak
(KPSS 2008)
Türkiye’nin kıyı ovalarında aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygın olarak görülür?
Boş Bırak
(KPSS 2010)
Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, yükseltinin fazla olmasının sonucu değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(KPSS 2010)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ekolojik dengeyi bozan etkenlerden biri değildir?
Boş Bırak
(KPSS 2011) Akdeniz Bölgesinin dağlık ve platoluk kesimlerinin jeomorfolojik özellikleri;
I. Yaylacılık,
II. Ticaret,
III. Turizm,
IV. Ulaşım
etkinliklerinden hangilerini olumlu yönde etkilemiştir?
Boş Bırak
(KPSS 2011)
Türkiye’nin coğrafi bölgeleri belirlenirken fiziki, beşeri ve ekonomik özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Fiziki özellikler içerisinde de yer şekilleri belirleyici olmuştur.
Buna göre, Ege Bölgesi’nin sınırlarının, diğer kıyı bölgelerinin aksine iç kesimlere daha fazla sokulması, bölgedeki dağların hangi özelliğiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz