Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sergen Ceylan 1579 puan
Son yıllarda meydana gelen doğal afetlerin zararlarının fazla olmasının insandan kaynaklandığı ve bireylerin bu konuda eğitimli olmaları durumunda zararların daha az olabileceği düşüncesiyle, ilköğretim programlarına afet eğitimi, ara disiplin olarak yerleştirilmiştir.
İlköğretim programlarında, afet eğitimi bilincini yerleştirmeye yönelik yapılan değişiklik, hangi ihtiyaç analizi yaklasımına göre yapılmıştır?
Boş Bırak
Bir ilkokulda birinci sınıfı okutan Beste Öğretmen, okuma ve yazma etkinliklerinde basarı gösteren öğrencilere sarılarak ve dokunarak sevgi göstermiş, bunun sonunda da öğrencilerin basarılı olma çabalarının arttığını görmüstür. Beste öğretmen de bu durumdan yararlanarak, basarı çabası içine giren öğrencileri aynı yöntemle ödüllendirmistir.
Öğrencilerin, başarılı olmaları halinde öğretmenin kendilerine diğer arkadaslarına oranla daha fazla sevgi göstereceğini öğrenmeleri, hangi program kapsamında ele alınan öğrenmelerdir?
Boş Bırak
Milli Eğitim Bakanlığı, 2012 yılından itibaren 4+4+4 eğitim sistemi olarak adlandırılan ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yaşayı uygulamaya koymustur. Bu uygulama ile birlikte öğrenciler ailelerinin isteği doğrultusunda ilkokul dördüncü sınıftan sonra imam hatip ortaokulu veya herhangi bir ortaokula gidebilmektedirler. Ortaokuldan sonraki dört yılı ise fen, anadolu ya da meslek liselerinden herhangi birine devam ederek tamamlayabilmektedirler. Ancak hangi liseye gideceğine karar verme sürecinde öğrencilerin ilgi, istek ve kabiliyetlerini dikkate almak onların basarıları açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla sekizinci sınıfta öğrencilerin meslek ve okul seçimlerinde onlara rehberlik etmek okulların önemli bir görevi olarak tanımlanmıştır.
Buna göre öğrencilerin hangi liseye devam etmeleri gerektiğinin tespit edilmesi ve bu yönde rehberliğin yapılıyor olması Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisini daha çok desteklemektedir?
Boş Bırak
Bir program geliştirme ekibinin ihtiyaç analizinden sonra hedefleri belirlerken, bunları önem sırasına koyma, aday hedeflere yeni hedefler ekleme ve hedeflerle ilgili temel varsayımları ortaya çıkarma konularında aşağıda verilen alanlardan hangisinin ilkelerinden yararlanması beklenir?
Boş Bırak
Okul başlarken öğrencilerle birlikte sınıf kurallarını belirleyen Beren Öğretmen süreçte bütün önlemlere rağmen öğrencilerin iki kurala büyük oranda uymadıklarını tespit etmiştir.
Beren Öğretmen’in öğrencilerin uymadıkları kurallar için yapacağı en uygun uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İngilizce dersinde öğretmen arka sırada oturan iki öğrencinin ders akışını bozacak şekilde aralıklarla birbirleriyle konuştuklarını görür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen istenmeyen davranışlarla bas etmek için uygun bir yaklasım değildir?
Boş Bırak
Sınıf yönetiminin en belirgin unsuru öğretmendir. Etkili bir sınıf yöneticisi olan bir öğretmen tıpkı bir orkestra şefi gibi olmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sınıf yöneticisi olan bir öğretmenden beklenmez?
Boş Bırak
Bir meslek lisesinde görev yapan rehber öğretmen, öğretmenler kurul toplantısında yaptığı konuşmada öğretmenlere; “Bir grup öğrencimiz okula karşı olumsuz tutum sergiliyor. Hatta bu öğrencilerin okula karşı açık olmasa da gizli bir öfkeleri var. Bunun temel nedeninin de ilgisizlik olduğunu söyleyebilirim. Bu öğrenciler dersleri de gözden çıkarmıslardır. Bu yüzden onları kazanma yollarını bir kez daha gözden geçirmeliyiz.” açıklamasını yapmıştır.
Okul rehber öğretmeninin ifade ettiği öğrenci tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Öğretme-öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için yeni bilginin (mesaj) öğrencinin (alıcı) önceden bildikleri ile bir ders kitabı ya da sınıfta, bir konunun önceden işlenen konularla iliskilendirilerek sunulması gerekir. Bu nedenle öğretmen, öğrenci özelliklerini iyi analiz etmeli, mesajları öğrencilerin anlayacağı sembol ve şekillerle kodlamalı ve öğretme-öğrenme sürecini öğrenci özelliklerine göre tasarlamalıdır.
Buna göre mesajın öğrencilerin geçmis yasantılarıyla iliskilendirilmesi, onların anlayabileceği formda aktarılma çabası aşağıdaki hangi kavramla daha yakından iliskilidir?
Boş Bırak
Eğitimci Edgar Dale’ye göre öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organı kullanılırsa öğrenme o kadar kalıcı olur.
Hayat bilgisi dersinde “Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder.” kazanımını gerçekleştirmek isteyen bir sınıf öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması daha kalıcı öğrenmeler sağlar?
Boş Bırak
Boş Bırak
Hazırlanan bir öğretim materyalinin değerlendirilmesi asamasında sorulacak olan aşağıdaki sorulardan hangisine “evet” cevabı verilmesi, materyalin yeterli olmadığının kanıtı olabilir?
Boş Bırak
Bazı ortaokul ve liselerde görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi gibi derslerde öğrencilerin liseler veya üniversitelere hazırlık sınavlarına hazırlanabilmeleri için bu derslerin kazanımları göz ardı edilmekte ve öğrencilerin bu sınavlarda basarılı olmaları amaçlanmaktadır. Bu duruma itiraz eden bir eğitim bilim uzmanı “Bu uygulama kısa vadede öğrencilerin basarısını arttırıyor gibi görünse de uzun vadede öğrencilerin tek yönlü gelişimini sağlamakta, öğrenciler sosyal, fiziksel, psikolojik ve zihinsel yönlerden yeterli gelişim sağlayamamaktadırlar.” eleştirisinde bulunmuştur.
Eğitim bilim uzmanının yaptığı eleştiriler hangi öğretim ilkesi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Matematik öğretmeni Sevil Hanım, bir ay sürecek bir çalışma hazırlamaktadır. Bu çalışmaya göre öğrencilere bir ön test uygulanacak ve her öğrenci birlikte çalışacağı arkadasını seçecektir. Her öğrenciye bireysel olarak çalışacağı materyaller verilerek o haftanın konuşuna çalışması sağlanacaktır. Bu süreçte öğrenciler takıldıkları yerleri öğretmenlerine sorabilecek ve gerekli desteği alabileceklerdir. Her hafta sonunda bir değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirmede öğrenciler sınav kâğıtlarını ekip arkadaslarına kontrol ettireceklerdir. Hafta değerlendirmesi sonucunda basarılı olan öğrenciler yeni haftanın malzemeleriyle çalışma hakkı kazanacaklardır.
Sevil Hanım’ın hazırladığı çalışmada yer verdiği işbirlikli öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Fen ve teknoloji dersinde vücudumuzun bilmecesi ünitesi işlenirken kalbin yapısı anlatılmaktadır. Öğretmen “Memelilerde kalbin 4 odacığı ve 4 kapakçığı vardır. Bu odacıklar evimizde yer alan odalara benzer, kapakçıklar ise odaların kapılarına.” açıklamasında bulunmuştur.
Öğretmenin açıklaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Dersinde tam öğrenme modelini uygulamak isteyen bir öğretmen, modelin gereği olarak testler, anketler ve ölçekler kullanarak öğrencilerinin giris davranışlarını belirlemiş ve öğrencilerinin dersi başaramayacaklarını düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. Bu düşünce ile tüm öğrencilerin en az %70 oranında öğrenme sağlayamayacağını düşünen öğretmen, basit çalışmalar yaptırarak öğrencilerini dersi başarabileceklerine inandırmıştır.
Öğrencilerde görülen ve öğretmenin çalışma yaptırdığı bu durum tam öğrenme modelinin hangi öğesini yansıtır?
Boş Bırak
Çoklu zekâ kuramı ile ilgili birçok yanılgı yasanmaktadır. Özellikle aynı zekâ alanında görülmesi beklenen tüm özelliklerin gelişmesinin veya bir zekâ alanı baskın olan kiside o zekâ alanının tüm özelliklerinin baskın bir şekilde açıkça görülmesinin beklenmesi gibi. Bu beklenti, kurama doğru bir yaklasım olarak değerlendirilemez. Zekâ alanı içerisinde bir özelliğin gelişmemiş olması bu zekâ alanının baskın olmadığı anlamına gelmez. Orhan Pamuk buna iyi bir örnektir. Beyaz Kale, Benim Adım Kırmızı, Kar, Yeni Hayat, Masumiyet Müzesi gibi önemli romanların yazarıdır. Kalemi güçlüdür. Hatta bu özelliği ile Nobel Edebiyat Ödülü dahi almıştır. Ancak, yazarın konuşma becerisi çok zayıftır. konuşmalarında kelimeleri kalemindeki gibi akıcı ve düzgün kullanamaz.
Verilen öncül dikkate alındığında Orhan Pamuk’un hangi zeka alanı örneklendirilmiştir?
Boş Bırak
Bir öğretmen, öğrencilerine çevre kirliliğini içeren aşağıdaki notun yazılı olduğu kağıdı dağıtır.
Yasadığınız bölgeye iki adet termik santral kuruldu. Kurulan bu santrallerden dolayı bölgenizdeki bağ ve bahçelerde kurumalar, insanlarda ise kanser vakaları yoğun bir şekilde yasanmaya başlanmıştır.
* Yasananları önlemek amacıyla yapılabilecek üç çalışma belirleyiniz.
* Bu çalışmaları uygularken bilimsel basamakları nasıl kullanabiliriz?
* Yapacağınız çalışmalardan sizce en iyi ve doğru olanı hangisidir?
Buna göre öğretmen hangi yaklasıma uygun bir ders işlemektedir?
Boş Bırak
Bir öğretmen 6. Sınıf Sosyal Bilgiler “Demokrasinin Serüveni” ünitesinde tartısma tekniklerinden yararlanmak istemektedir. Bu amaçla öğrencileri iç içe ve birbirlerinin yüzünü görecek iki çember şekilde oturtur. Böylece öğrenciler ikili gruplar oluşturmus olurlar. Öğrencilerin demokrasi kavramı ile ilgili görüş alışverisinde bulunmalarını isteyen öğretmen, iki dakikalık sürelerle öğrencilerin ters yönde kaymalarını sağlayıp yeni ikililer oluşturmalarına imkan sunar. Daha sonra öğrencileri beserli gruplara ayıran öğretmen, her grubun kendi arasında beser dakika tartısmalarını ister. Süre sonunda grupların sözcüleri grubun ortak kararını sınıfla paylasırlar.
Sosyal bilgiler öğretmeninin süreçte yer verdiği tartışma teknikleri aşağıdakilerden hangileridir?
Boş Bırak
Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan önemli tekniklerden bir tanesi de görüs geliştirmedir. Bu teknikte konu veya önerme öğrencilere verilir, öğrenciler konu veya önermeye katılma derecelerine göre görüşlerini açıklarlar. Bu teknikle;
I. Öğrencilerin görüşlerini gerekçeleri ile savunmaları
II. İsteyen öğrencinin görüşlerinde değişikliğe gidebilmesi
III. Görüşlerin açıklanmasından sonra doğru fikirlerin tespit edilmesi
IV. Öğrencilerin farklı fikirlere hoşgörülü yaklaşmalarının sağlanması
V. Konunun iki zıt yönünün rahat bir ortamda tartışılması
amaç ve uygulamalarından hangileri doğru değildir?
Boş Bırak
Nuri Öğretmen, öğrencilerine “Kıraç bir bölgede bir bahçeniz olduğunu düşünün. Yaz çok sıcak ve kurak geçmektedir. Sulama havuzunuzda su kalmamıştır. Ancak, bahçedeki ağaçların suya ihtiyacı var. Bahçeyi sulamak için ne yaparsınız?” yazan metni projeksiyon aracılığı ile perdeye yansıtır. Öğrencilere üç dakikalık süre vererek, bu süre içerisinde akıllarına ilk olarak gelen fikri söylemelerini ister. Söylenen fikirler eleştirilmeden yargılanmadan sekreter öğrenci tarafından hızla tahtaya yazılır. Süre sonunda tahtaya yazılan fikirler analiz edilerek önem sırasına konur ve ilk üç fikir belirlenir.
Nuri Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Feza Öğretmen düşünme eğitimi dersinde “Verilen bir olay karşısında yapılması gerekenleri sergiler.” Kazanımına ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sınıfı dört farklı gruba ayırarak her grubun kendisine bir isim belirlemesini ister. Daha sonra her gruba farklı bir durum verir. Gruplara “Size verdiğim durumları inceleyerek, böyle bir durumda yapacaklarınızı istediğiniz gibi sergileyin.” Açıklamasında bulunmuştur.
Feza Öğretmen’in düşünme eğitimi dersinde kullandığı yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen fen ve teknoloji dersinde suyun 100 o C de kaynadığı bilimsel gerçeğini ispat etmek istemektedir. Bunun için bir tüp, beher ve termometre ile kazanıma ulaşmayı amaçlamaktadır. Ancak, tüpün ve sıcak suyun kullanımının öğrenciler açısından tehlikeli olacağını düşündüğünden bu çalışmadan vazgeçmiştir.
Öğretmenin bu durumda hangi yöntem tekniği kullanması amacına daha çok hizmet eder?
Boş Bırak
Hakan Öğretmen öğrencisi Yunus için su açıklamalarda bulunmaktadır: “Yunus, mantıklı ve sıralı bilgilerin sunulmasından hoslanmaktadır. Konuların ayrıntılarına ve uzman görüslerine önem vermektedir. Sorunları sistematik ve bilimsel düşünerek çözmeyi tercih etmektedir. Ancak buna rağmen girisken olmayan, kararsız bir öğrencidir.”
Açıklamalara göre Yunus hangi öğrenme stiline sahip bir öğrencidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen, öğretmenler odasında yapılan sohbette “Kavram öğretiminde farklı bir teknik kullanıyorum. Bu tekniğe uygun olarak öncelikle öğrencilerime kavramla ilgili yeni araç gereçleri, materyalleri inceleme şansı sunuyorum. Böylece öğrencilerim hem deneyim kazanıyor hem de bilissel karmasa yasıyorlar. Sonra, kavramı tanıtıyorum. Öğrencilerim kavramı kullanarak yeni deneyimler elde ediyorlar. Son olarak da öğrencilerimin kavramı yeni ve farklı durumlarda kullanmalarını sağlayarak pekiştirmelerini sağlıyorum.” Açıklamalarına yer vermiştir.
Bu öğretmenin kullandığı öğretim yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Programlı öğretim, Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak geliştirilen bir öğretim modelidir. Programlı öğretim altı ilkeyi barındırmaktadır. Bu ilkelerden bir tanesi içeriğin öğrenme birimleri halinde sunulmasına bağlı olarak, birimlerin asamalı ve mantıklı bir biçimde düzenlenmesini temel alır. Bu mantıklı ve asamalı düzenleme basitten karmasığa, bilinenden bilinmeyene ve somuttan soyuta olmalıdır.
Özellikleri verilen programlı öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Seda Öğretmen, Coğrafya dersinde çevre kirliliği konuşunu işlemektedir. Bu amaçla dersinde kavram haritalarına yer vermektedir. Çevre kirliliği ile ilgili bilgileri ilişkilendirmek amacıyla çevre kirliliğini merkeze alacak şekilde bir daire çizmis, bu daire çevresine oklar ve ilişkili kelimeleri yerleştirerek konunun kalıcılığını sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın öncesinde ise çevre kirliliğinin neden ve sonuçlarını belirleyebilmek amacıyla çevre kirliliği kavramını bir kutucuğa yazmıs, kirliliğin temel nedenlerini yazmıs ve sorular yoluyla alt nedenlerini belirlemeye çalışmıştır. Neden ve alt nedenlerden hareketle kirliliğin sonuçları üzerine tartısmalar yaptırmıştır.
Seda Öğretmen’in çevre kirliliği ile ilgili yaptırdığı uygulamalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir üniversitede çalışan öğretim görevlisi Tarık Bey, öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirebilmek amacıyla bazı çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarda öğrenciye konu baslığını vermekte ve öğrencilerin kendilerine;
I. Konu hakkında neler biliyorum?
II. Bilmem gerekenler noktalar nerelerdir?
III. Hangi öğrenme stratejilerini kullanmam öğrenmemi kolaylastırır?
Sorularını sormalarını istemektedir. Bundan sonra konuyla ilgili etkinliği uygulamakta, gerekli açıklamalarda bulunmaktadır. Daha sonra;
IV. Konuyu anladım mı?
V. Konuyla ilgili öğrenmem gereken noktalar ve eksiklerim var mı?
gibi soruları sormalarını ve cevaplamalarını istemektedir.
Tarık Bey’in düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla yaptığı bu uygulamada öğrencilerin hangi düşünme becerisinin daha çok gelişmesi beklenir?
Boş Bırak
Durum değerlendirme veya düzey belirleme olarakta adlandırılan sınavlarda mutlak değerlendirme yapmak daha geçerli sonuçlar verir.
Bu durumu göz önünde bulundurmayarak bağıl değerlendirme yapan bir bir öğretmenin yaptığı bu uygulamayla aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşmasına neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
I. 10 yas grubunda kız ve erkek öğrencilerin boy farkı, 15 yas grubunda yer alan kız ve erkek öğrencilerin boy farkından fazladır.
II. 15 yas grubunda erkeklerin zekâ puanları ortalaması kızların zekâ puanları ortalamasından yarım puan eksiktir.
Yukarıdaki cümlelerin bütünsel anlamında verilen ölçme bilgileri sırasıya hangi ölçek düzeyindedir?
Boş Bırak
31. ve 32. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Lise giris puanlarının oluşturulması için yeni bir sistem geliştirilmiş ve bakanlıkça uygulamaya konulmustur. Bu yıl uygulanacak yeni sistemde belirli bir oranda 6. 7. ve 8. sınıf okul basarı puanları, belirli bir oranda da altı dersten yapılacak merkezi sınavın puanları birleştirilecektir. Farklı ağırlıklarla çarpılacak bu puanlar sonrasında sıralamaya dayalı bir seçim yapılacaktır. Lise giris puanının bir bölümünü oluşturacak merkezi sınavlarda eski düzeltme formülü uygulaması kaldırılmış ve öğrencinin yanlış sayısının belli oranda doğru sayısını götürmesi uygulamasından vazgeçilmiştir.
Bir test uzmanı yeni uygulamada düzeltme formülü kullanılmamasını eleştirmistir.
Ölçüme ve değerlendirmenini bilimsel verilerine göre ölçme ve değerlendirmenin düzeltme formülü kullanılmaması testin hangi özelliğini doğrudan olumsuz yönde etkileyecektir?
Boş Bırak
Bir başka test uzmanı ise okul başarısının değerlendirmeye katılmasını olumlu bulmasına rağmen bu uygulamanın pek çok problemi beraberinde getireceğini dile getirmistir.
Okul başarı puanlarının lise giris puanlarına belirli oranda katılması aşağıdaki sorunlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?
Boş Bırak
Homojen tipte testlerin güvenirlik katsayısının yüksek, farklı alt testlerden oluşan heterojen testlerin güvenirlik katsayısının ise düşük çıkması beklenir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Lise öğrencisi Ufuk kimya dersini ilk defa aldığı için ilk sınavına çok çalışmıs ve zorlanmıştır. İlk sınavına toplam 30 saat çalışmasına rağmen 100 üzerinden 40 puan alabilmiştir. İkinci sınavında 20 saat çalışmıs ve 60 puan almıştır. Üçüncü sınavında ise 10 saat çalışmasına rağmen 80 puan almıştır. Üçüncü sınavda daha az çalışarak yüksek not alması dersle ilgili hazır bulunusluğun zaman içinde tamamlanmasıyla ilgilidir.
Buna göre Ufuk’un ders çalışma süresi ile sınav başarısı arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu düşünürsünüz?
Boş Bırak
Eğitimde uygulanan;
I. Çoktan seçmeli test
II. Doğru - yanlış testi
III. Yapılandırılmış grid
IV. Kısa cevaplı test
türü sınavların hangilerinde şans başarısı olasılığı güvenirliği etkileyen bir faktör oluşturur?
Boş Bırak
Adı Soyadı:.................. Numara:......... Tarih:.../.../...
Sayı Örüntüleri, Özdeslikler ve Rasyonel İfadelerEvetEmin DeğilimHayır
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklayabilirim.
2. Özdeslik ile denklik ara- sındaki farkı açıklayabilirim.
3. Özdeslikleri modellerle açıklayabilirim.
4. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırabilirim..
5. Rasyonel cebirsel ifade- lerle işlemler yapabilirim.
6. Rasyonel cebirsel ifadeleri sadeleştirebilirim.
Bu konularda kendimi geliştirmek için planım :................ ..................................................................................... .....................................................................................
Öğretmenin Yorumu:.................................................... .....................................................................................
Yukarıda matematik dersine yönelik bir form gösterilmiştir. Bu formu;
I. Öz değerlendirme formu
II. Dereceli puanlama ölçeği
III. Analitik rubrik
IV. Holistik rubrik
kavramlarından hangisi veya hangileri ile ilişkilendirebiliriz?
Boş Bırak
37. ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Üniversitede eğitim psikolojisi öğretmeni olan Cevat Bey puanlaması kolay olduğu için öğrencilere daima doğru - Yanlış testi uygulamaktadır. Bir dönemlik dersinde iki vize, bir final, bir de başarısız öğrenciler için ek sınav hakkı olarak dört ayrı doğru - yanlış testi hazırlayan Cevat Bey tüm testleri 100 sorudan oluşturmustur. Ancak öğrenciler 1. testin uygulamasında bir unsuru fark etmişlerdir. Cevat Bey cevabı D (doğru) olan cümleleri olumlu, cevabı Y (yanlış) olan cümleleri olumsuz kökle kurmaktadır. Öğrenciler bu farkındalıktan sonra cevabı bilmeseler bile soru kökünün olumlu - olumsuz olmasına bakarak doğru cevap vermişler ve yüksek puan almıslardır.
Cevat Öğretmen’in yöntemini fark eden öğrencilerin aslında tam hakim olmadıkları soruları da doğru cevaplayabilmeleri testin hangi özelliğinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır?
Boş Bırak
Yukarıda belirtildiği gibi soru kökü yapısından hareketle cevabın bulunması;
I. Soruların ayırt edicilik özellikleri
II. Sınavın doğru cevaplanma oranı
III. Görünüs geçerliliği
kavramlarından hangisi veya hangilerini düşürmüştür?
Boş Bırak
Deniz Öğretmen il çapında yapılacak genel kültür yarısmasında okulu temsil edecek en iyi beş öğrenciyi seçmek istemektedir.
Deniz Öğretmen’in hazırlayacağı 40 soruluk kısa cevaplı testte aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılırsa ayırt edici bir değerlendirme sonucuna ulaşılabilir?
(sınava tüm okuldan 1150 öğrenci katılacaktır.)
Boş Bırak
11 C sınıfında öğrenim gören Serhat bir yıl boyunca matematik sınavlarının tümünden 20 doğru adedine ulaşmıştır. Aşağıda bir yıl boyunca uygulanan sınavların bazı değerleri verilmiştir.
SınavAritmetik Ort.Varyans
110100
22050
330100
440100
51050
Serhat’ın T puanlarının dönem içinde ne tür bir dalgalanma göstermesini beklersiniz?
Boş Bırak
Bir ortaokulda görev yapan matematik öğretmeni Ayşel Hanım, derse girdiği benzer özellikler gösteren sınıflardan birinde otoriter bir tutum, diğer sınıfta ise demokratik bir tutum sergilemistir. Ayşel Hanım demokratik tutum sergilediği sınıfta öğrencilerin derse daha çok katıldıklarını ve daha başarılı olduklarını, otoriter tutum sergilediği sınıfta ise öğrencilerin ise derse daha az katıldıklarını ve başarılarının daha düşük olduğunu gözlemlemiştir
Ayşel Hanım’ın yaptığı bu çalışma aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?
Boş Bırak
Beyinde oluşan ve sonra yerleşme konumuna geçen isitme, konuşma, dinleme ve anlama merkezleri buluğ çağına kadar beynin sol veya sağ yarım küresinde bölgeleşir ve buluğ çağı bitiminde odaklanma süreci sona erer. E. Lenneberg’e göre, yarım küresel denetimin kurulması 02-13 yas arasındadır. Krashen’a göre, bu olay 2-5 yas arasındadır. Sağ ellerini kullananlarda beynin sol yarım küresi, sol ellerini kullananlarda beyinin sağ yarım küresi dil kullanma yetişinin denetimini ele alır. Eğer kişiler ana dillerini ya da bir yabancı dili buluğ çağında işlem gören odaklanma tamamlanmadan öğrenmeye başlarlarsa, bu dilleri hiç zorlanmadan büyük bir rahatlık içinde öğrenirler. Böyle bir oluşumun temeli bütünüyle nöronların esneklik yapısına dayanır. Sinir hücreleri, diğer bir deyişle nöronlar, 02-13 yas arası esnekliğini muhafaza ederler, 13. yastan sonra bu esneklik değişmeye sertleşmeye başladığından, öğrenme yine oluşur fakat güçlükler ortaya çıkar.
Yukarıda dil öğrenme ile ilgili verilen açıklamada vurgulanan gelişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yeni doğum yapan Yesim Hanım, doktorundan oğlunun gelişim süreci ile ilgili bilgi alırken doktoru Yeşim Hanım’a “Bebekler önce vücudun kontrolünü kazanır, sonra kol hareketlerini, daha sonra el hareketlerini ve son olarak da parmak hareketlerini kontrol edebilirler. Benzer şekilde bebekler, önce bacak hareketlerinin kontrolünü kazanır, sonra ayak hareketlerini ve son olarak da ayak parmaklarını kontrol ederler.” demiştir.
Yeşim Hanım’ın bebeğiyle ilgili doktorun söyledikleri aşağıdaki gelişim ilkelerinden en uygun hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Ergenlik dönemine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. İlkay’ın, babaannesinin hem halasının hem de babasının annesi olduğunu bilmesi
II. Can’ın hayvanat bahçesinde dolasırken büyük kedi olarak düşündüğü aslanın, tehlikeli olduğu için sevilemeyeceğini öğrenmesi
Piaget’nin bilissel gelişim kuramına göre, I ve II numaralı ifadelerin sırasıyla aşağıdaki bilissel süreçlerden hangisine örnek oluşturduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Üç yasındaki Atalay, dedesi ile birlikte arıcılıkla uğrasan bir tanıdıklarının yanına gitmişlerdir. Hayatında ilk defa arı gören Atalay, dedesine arıları göstererek ne olduğunu sormustur. Dedesi de onların arı olduğunu ve bal ürettiklerini söylemistir. Bunun sonucunda Atalay, dedesiyle yolda giderken tekrar arı gördüğünde dedesine “dede arı” demiştir.
Piaget’nin bilissel gelişim kuramına göre dedesine arıyı göstererek “dede arı” demesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Anadolu lisesinde okuyan Duygu, meslek seçimi konuşunda kararsız kalmıştır. düşündüğü mesleklerin farklı alanlarda olması nedeniyle 10. sınıfta sözel, sayısal ve esit ağırlık alanlarından hangisine geçeceğine karar veremeyen Duygu’nun, okul psikolojik danısmanıyla konuştuktan sonra iyice kafası karısmıştır.
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre; Duygu’nun hangi psikososyal krizi yaşadığı söylenebilir?
Boş Bırak
Kayıp kişileri bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan bir televizyon programında uzman konuk olarak psikiyatrist ve ağır ceza avukatı katılmaktadır. Esinden dayak yediği için evi terk eden üç çocuk annesi Sükran Hanım’ın aileşi, bulunması için programa katılmışlardır. Programdaki avukat Rahmi Bey, bir annenin ne olursa olsun çocuklarını terk etmemesi gerektiğini, özellikle bizim toplumumuzda böyle bir durumun hiçbir anneye yakışmadığını söylemistir. Bunun üzerine psikiyatrist Arif Bey, Rahmi Bey’e bu konuda katılmadığını Sükran Hanım’ın hangi koşullar içerisinde olduğunu bilmediklerini ve bir annenin çok zor durumda kalmadığı sürece çocuklarını terk edemeyeceğini, Sükran Hanım’ı da dinlemek gerektiğini belirtmiştir.
Kohlberg’in ahlak gelişim kuramına göre Rahmi Bey ve Arif Bey’in sırasıyla hangi ahlakî gelişim evrelerinde oldukları söylenebilir?
Boş Bırak
49. ve 50. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“İyi niyetli ve yardımsever bir arkadasımla bir gün doğada gezerken, kozasından çıkmaya çalışan bir kelebek gördük. Kelebek kozanın liflerinden çıkmaya çalışmaktaydı. Yardımsever arkadasım hemen kelebeğin imdadına koştu. Dikkatlice kozanın liflerini sıyırdı, kozayı araladı ve kelebeğin fazla çabalamadan kozadan çıkmasını sağladı. Ancak, kelebek kozadan her ne kadar kolay çıktıysa da biraz çırpındı ve uçamadı. Yardımsever arkadasımın göz ardı ettiği nokta suydu: Kanatlar ancak kozadan çıkma çabaları ile güçlenir ve uçusa hazırlanır. Kelebek kendini kurtarma çabalarıyla aslında kaslarını geliştirmekte, kendini ayakta tutacak, güçlü kılacak, uçmaya hazırlayacak hareketleri, çabalarıyla öğrenmekteydi. Yardımsever arkadasım, kelebeğin isini kolaylastırarak güçlenmesine engel olmustu. Kelebek hiçbir zaman özgürlüğü tanımadı, hiçbir zaman gerçekten yasamadı.”
Psikiyatrist Ruth Sanford
Yukarıda anlatılan durum, Erikson’un psikoşosyal gelişim kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?
Boş Bırak
Kelebeğin kozasından kendi çabalarıyla çıkması, uçma görevini yerine getirmede hangi gelişim olgusunun önemini vurgular niteliktedir?
Boş Bırak
I. Boyunun arkadaslarından oldukça kısa olmasından rahatsızlık duyan Bekir’in halterde dünya şampiyonu olması
II. Cinsel kimliği ile ilgili sorun yaşayan Erhan’ın yazdığı romanlarda feminist bir yaklasım sergilemesi
Freud’a göre I ve II numaralı ifadelerin hangi savunma mekanizmalarına örnek oluşturduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Babası polis olan Berkcan, anne ve babasıyla hiç anlaşamamaktadır. Anne ve babasının beklentilerinin dısında davranan Berkcan, arkadaslarıyla macera olsun diye bir marketten çikolata çalarken yakalanmıştır. Karakolda babasının karşısında gülümseyen Berkcan, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediği için babasını çok sinirlendirmiştir.
Bu duruma göre Berkcan’ın hangi kimlik statüsünde olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Okul sınavlarına sürekli son gün çalışan sekizinci sınıf öğrencisi Mine’nin, ders notları yüksek olmasına karşın etkili öğrenme gerçekleştiremediği için seviye belirleme sınavından düşük puan almıştır.
Bu durum öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
I. Bir pidecideki müsterilerin içerideki kıymalı pide kokusunu bir süre sonra almamaya başlamaları
II. Yağmurda ıslanıp, üsüyen çocuğun titremesi
III. Annesi tarafından cezalandırılan bir çocuğun yalan söylemeye başlaması.
Yukarıdaki örnekler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Boş Bırak
Oğuz, babasının beğenisini kazanmak için hafta sonları babasının marketinde çalışarak ona yardım etmektedir. Oğuz yardımlarından dolayı babasından övgü dolu sözler duymakla birlikte; evin alışverisini yapmak, çöpü atmak, ufak tefek tadilat işlerini yapmak gibi davranışlarda da bulunmaktadır.
Oğuz’un durumu en iyi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
6 yaşındaki Enes, peynir yemeyi sevmemekte ve annesi büyük bir parça peynir yedirmeye çalıştığında Enes’in midesi bulanmakta ve ağzındakileri tükürmektedir. Enes’in annesi, onun bu alışkanlığını değiştirmek amacıyla, çatalla küçük bir parça peynir vermiş ve ertesi gün bir çatal daha artırarak zamanla Enes bir kibrit kutusu kadar peyniri yemeye ve artık peynir yerken tükürmemeye başlamıştır.
Guthrie’ye göre; annesinin Enes’e uyguladığı istenmeyen alışkanlığı yok etme yöntemi ve Enes’in peynir yerken tükürme davranışının ortadan kalkması sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Her aksam kedisine yemek veren Semiha Hanım, kedisinin kendisini görünce sevinç tepkileri verdiğini fark etmistir. Birkaç aksam kediye yemeğini Semiha Hanımın esi Yılmaz Bey vermiş ancak yemek vermek için kediyi Semiha Hanım çağırdığı için kedi önce Semiha Hanım’ı daha sonra Yılmaz Bey’i görmüs ve yemeğini almıştır Semiha Hanım’ın hastanede nöbetçi olduğu bir gün Yılmaz Bey kedilerine yemek vermiş, ancak kedinin Semiha Hanım’a gösterdiği sevinç tepkilerini kendisine vermediğini gözlemlemektedir.
Kedinin Semiha Hanım’a gösterdiği sevinç tepkilerini Yılmaz Bey’e vermemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen öğretmen uygulamalarından hangisi kademeli yaklasma tekniğine uygun bir örnek oluşturur?
Boş Bırak
Arabasıyla büyük bir kaza atlatan Yusuf, çok korkmus ve arabasına tedirgin olduğu için bir daha binememiştir. Arabasını gördükçe tedirgin olan Yusuf, arabayı Mustafa Bey’e satmıştır. Yusuf, yolda giderken birkaç kez Mustafa Bey kullanırken arabasını görmüs ve çok tedirgin olmustur. Yusuf bir gün bankada sıra beklerken arabasını sattığı Mustafa Bey’i görmüs ve rahatsız olduğunu fark etmistir.
Bu duruma göre Yusuf’un Mustafa Bey’i görünce rahatsız olması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
Boş Bırak
Köfte ve patateş kızartmasını çok seven Dilara, annesi ne zaman köfte kızartsa koşarak mutfağa gelmekte ve çok sevinmektedir. Dilara bir gün annesinin patateş soyduğunu görünce yine çok sevinmis ve annesine “Köfteler nerede?” diye sormuştur.
Dilara’nın annesinin patateş soyduğunu görünce sevinmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Sule Öğretmen sınıfında ödev yapan öğrencilerine artı verirken, ödev yapmayan öğrencilerine ise eksi vermektedir. Bunun üzerine eksi alan öğrencilerin çok sık olmasa da bazen ödev yaptıkları gözlenmiştir. Ancak Sule Öğretmen dönem sonuna doğru yaptığı uygulamadan vazgeçmiş, öğrencilerine artı ya da eksi vermemiştir. Bunun üzerine Sule Öğretmen, önceden ödev yapmayan öğrencilerin, bu davranışının yeniden ortaya çıktığını fark etmiştir.
Bu duruma göre Sule Öğretmen’in yaptığı uygulamayla ilgili varılabilecek en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme yoluyla kazanılmamıştır?
Boş Bırak
Beş yaşındaki Can’ın dört tane amcası vardır. Can, en küçük amcası Mehmet’i görünce diğerlerine göre daha çok sevinmektedir.
Can’ın amcası Mehmet’i görünce diğer amcalarına göre daha çok sevinmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Lisede görev yapan Müdür Yardımcısı Zafer Bey, not geçme sistemindeki değişiklikleri incelemis olmasına karşın sene sonunda öğrencilerin karne işlemlerini yaparken karıştırıp, öğrencilerin sınıf geçme işlemlerini eski yönetmeliğe göre yapmıs ve okulda birçok karışıklık çıkmasına neden olmuştur.
Zafer Bey’in yaşadığı bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Beş yaşındaki Ayça’nın annesi televizyonda sürekli takip ettiği bir dizinin oyuncularından birinin filmdeki ismini hatırlayamamıştır. Bunun üzerine Ayça, oyuncunun filmdeki ismini söylemistir. Bu duruma çok şaşıran annesi Ayça’nın babasına: “Ben dizi izlerken, Ayça hep yanımda oyun oynuyordu, filmi takip etmiyordu, nasıl oldu da dizideki oyuncunun ismini söyledi anlayamadım” demiştir.
Ayça’nın diziyi izlemediği halde oyuncunun ismini öğrenmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Berrin Hanım, 10 yaşındaki oğlu Cansel’i evdeki eksikleri almak için markete göndermek ister. Alınacak seylerin fazla olması nedeniyle Berrin Hanım oğluna eksikleri yazmak ister. Ancak o an kâğıt bulamayan Berrin Hanım, bir peçetenin üzerine alınacakları yazar. Bunun üzerine Cansel annesine: “Ne yapıyorsun, hiç peçetenin üzerine yazılır mı, peçete el silmek içindir” demiştir.
Bu duruma göre Cansel’in annesine verdiği tepki, günlük hayatta karşılasabileceği bir problemi çözerken aşağıdakilerden hangisini bir engel olarak asamadığının göstergesidir?
Boş Bırak
Lise müdürü Şinasi Bey, sene başı öğretmenler kurul toplantısında öğretmenlere okulda yapılacak projelerle ilgili bir komisyon kurulacağını ve yıl içerisinde fizik, kimya, matematik ve biyoloji öğretmenlerinden projeler istediğini belirtmistir. Sinasi Bey, bu komisyonda çalışabilecek gönüllü öğretmenleri sorduğunda fizik ve biyoloji öğretmeni, değişik projelerle okulu temsil edebileceklerini söylemişlerdir. Ancak kimya ve matematik öğretmenleri, proje konuşunda yeterli donanıma sahip olmadıklarını, bu nedenle komisyonda görev alamayacaklarını belirtmişlerdir.
Sosyal öğrenme kuramı ilkelerine göre kimya ve matematik öğretmenlerinin komisyonda görev almak istememelerini açıklayan en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin bilgiyi işleme kuramının temel sayıltılarından biri değildir?
Boş Bırak
3 yaşında olan ve kreşe giden Mesut, sürekli olarak emzik emmek istemektedir. Durumdan haberdar olan kres rehber öğretmeni, sınıf öğretmenine, emziği kesinlikle vermemesi gerektiğini, aksi takdirde Mesut’un emziği bırakamayacağını belirtmistir. Ayrıca rehber öğretmen, emziğin sadece okulda değil evde de bırakılması gerektiğini düşündüğü için aileye de bu konuda rehberlik yapmıştır.
Kreş rehber öğretmeninin, Mesut’un emziği bırakma sürecinde sınıf öğretmeni ve aileyle yapmış olduğu görüşmeler, aşağıdaki rehberlik hizmetlerinin hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Bireyin kendisi için kaygı ve üzüntü kaynağı olan bir psikolojik problemini bir rol olarak alıp, bir grup karşısında gerçek yasamında olduğu gibi oynayarak ortaya koyması esasına dayılı olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Ben müziğe çok yetenekliyim. Çok güzel sesim var ve güzelde saz çalıyorum. Müzikle ilgili bir meslek seçmeyi çok isterdim ama babam bu tarz bir meslek seçmemi istemiyor. Babamı üzemem, o istemiyorsa bir bildiği vardır. Babamla beraber biraz daha araştırıp sonra karar vereceğiz.” diyen bu gencin meslek seçim sürecindeki kararı, aşağıdaki kuramcıların hangisinin görüşleriyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Eğitim sürecinde öğrencilerin değerlendirilmesi amacıyla, belirli bilgi düzeyleri için belirli ünite ya da ders alanlarında hazırlanmış testlere başarı testleri denilmektedir.
Başarı testleri aşağıdaki bilgilerden hangisinin elde edilmesinde etkili değildir?
Boş Bırak
Derecelendirme ölçekleri kullanılırken birçok hata yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu hataları önleme yollarından birisi olamaz?
Boş Bırak
74. ve 75. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.
Bir okulun işleyisi, sınıfın düzeni ve derslerin uygulanısı ile ilgili çeşitli kurallar vardır. Bu kuralların öğrenciler tarafından benimsenmesi, sınıfta ve okulda, sağlıklı ve huzurlu bir ortam yaratılması açısından önemlidir.
Kuralları benimsetme sürecinde aşağıdaki öğretmen yaklaşımlarından hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Okulda sağlıklı ve huzurlu bir ortam yaratılması açısından okulun kurallarının öğrencilere benimsetilmesi çalışmaları, problem alanına göre rehberlik türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Bir lisede görevli olan okul rehber öğretmeni, geçen yıl mezun olarak fakültelerde çeşitli bölümlere yerleşen öğrencilerine ulaşarak onlarla görüşmüş ve bazı öğrencilerden kendilerine uygun olmayan bir bölüm seçtiklerini ve okulu bırakarak tekrar hazırlanacaklarını öğrenmiştir. Bunun üzerine okul rehber öğretmeni, bu yıl uygulanacak okul rehberlik programında mesleki rehberlik ve yöneltme çalışmalarına daha fazla yer vermeye karar vermiştir.
Okul rehber öğretmeninin bu yıl uygulanacak rehberlik programında mesleki rehberlik ve yöneltme çalışmalarına daha fazla yer vermeye karar vermesi aşağıdaki rehberlik hizmetlerinin hangisinin sonucudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “yaşantılara kapalı” olan bir bireyin sözleri olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik araştırma merkezi müdürünün görevleri arasında değildir?
Boş Bırak
Sınıfındaki iki öğrencinin disiplin kuruluna verilmeleri nedeniyle, öğrencilerin olumsuz davranışlarına ilişkin görüşlerine basvurulan sınıf rehber öğretmeni Arzu Hanım, daha sonra iki öğrencisine, “Disiplin kurulu karşısında sizin olumsuz davranışlarınızı ifade etmek beni çok mahcup etti.” demistir.
Sınıf rehber öğretmeni Arzu Hanım’ın öğrencilerine yönelik söylemi, aşağıdaki iletişim dillerinin hangisine örnek oluşturur?
Boş Bırak
Bower’a göre uyumsuz çocuklar, uzunca bir süre bazı özelliklerden bir ya da birden fazlasını belirli ölçülerde gösteren çocuklardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi uyumsuz çocukların özelliklerinden birisi olamaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz