Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ali zen 217 puan
Organizmanın bir organının kendinden bekle­nen belli bir davranışı gösterebilecek biyolojik ve zihinsel yeterliliğe ulaşması aşağıdaki kav­ramlardan hangisi ile adlandırılır?
Boş Bırak
Yumurta hücresinin döllenmesinden itibaren anne­nin yaşadığı yer, geçirdiği hastalıklar ya da kazalar bebeğin gelişimi üzerinde etkilidir.
Burada gelişim üzerinde etkisi vurgulanan kav­ram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir çocuğun okuma yazmayı öğrenebilmesi için sa­dece büyümesi ve olgunlaşması yeterli değildir. Bu­nun için çocuğun okuma yazma öğrenmeye istekli olması ve birinin ona nasıl kalem tutacağını, harfleri ve sözcükleri öğretmesi gerekmektedir.
Burada aşağıdaki kavramlardan hangisinin öne­mi vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Kişiden belli yaş dönemlerinde gelişim sürecinin bir parçası olarak göstermesi beklenen davranış­ları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisi­dir?
Boş Bırak
Tek yumurta ikizlerinden olan Eda 11 aylıkken yü­rümeye başlamasına karşın kardeşi İlay ancak 13 aylıkken yürüyebilmiştir.
Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağı­dakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Çocuk, bacak kasları hazır olduğunda yürür; yürü­düğü için mutlu olur; mutluluğu belirtmek için sesler çıkarır.
Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangi­si ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Bir gelişim dönemi içerisinde bireyin kazanması gereken davranışları öğrenebilmek adına, çev­resinin etkisine daha açık olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Gelişimin sadece çevrenin ürünü olduğu görü­şünü savunan ve kendisine tek yumurta ikizleri verildiğinde birini isterse avukat, diğerini ise hırsız yapabileceğini iddia eden kuramcı aşağı­dakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi "olgunlaşma" ile ilgili doğru bir ifadedir?
Boş Bırak
Bebek bekleyen bir çift düzenli olarak doktora git­mektedir. İlk aylarda ultrasonda bebeğin sadece temel yapılarını görebilirken, ilerleyen aylarda par­maklarını, tırnaklarını hatta yüzünün ayrıntılarını görebilmişlerdir.
Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangi­si ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz