Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Demir Burak 716 puan
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerini de kapsayan bir kavramdır?
Boş Bırak
"Ergenin, çocukluktan yetişkinliğe geçişte yaşadığı kimlik sorununu ergenlik döneminin sonunda çözmesi beklenir."
Bu ifade, aşağıdaki hangi kavramla ilişkilidir?
Boş Bırak
Gelişimle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, son çocukluk dönemi gelişim görevlerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin gelişim dönemlerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Çocuğunun yeni karşılaştığı durumları önceki şemaları yerine yeni şemalarla açıklamaya çalışması, aşağıdaki hangi zihinsel işlemle gerçekleştirilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, işlem öncesi dönemin özelliklerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Piaget’nin somut işlemler dönemi hangi öğretim kademesine denk düşmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, duygusal-motor dönemi özelliklerinden birisidir?
Boş Bırak
Gelişimsel açıdan Hazırbulunuşluk  hangi anlama gelmektedir?
Boş Bırak
Bir çocuk dili öğrenmede annesinin ona öğretmeye çalıştığı kelimeleri yalnızca öğrendiğini örneklerle sınırlandırarak kullanma eğilimi göstermektedir. Örneğin evdeki misafirlerin önünde ağzını açarak konuşmamayı öğrenen bir çocuk muayene için gittiği doktor ‘ağzını aç’ dediğinde bunu yapmamaktadır.
Dil gelişimi açısından çocuğun bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan davranışa bir örnek olarak gösterilemez?
Boş Bırak
Bir anne bebeğine şampuanla banyo yaptırdığında gözleri yanan  bebek ağlamıştır.Daha sonra annesi gözlerini yakmayan bir şampuan alarak bebeğine banyo yaptırmış ve bebek ağlama davranışında bulunmamıştır. Bir süre sonra ise bebek şampuanı gördüğünde tekrar ağlama davranışında bulunmuştur.
Bu durum aşağıdaki koşullanma ilkelerinin hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Edimsel (operant) koşullanma öğrenme sürecinde bireyi aşağıdakilerden hangisiyle ele almaktadır?
Boş Bırak
Sınıfta öğretmeninden azar işiten Ayşe eve geldiğinde annesine bağırmış ve onunla tartışmıştır.
Bu durum aşağıdaki  savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanır ?
Boş Bırak
Öğrencilerde benlik kavramını güçlendirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki davranış şekillerinden hangisinden kaçınmalıdır.
Boş Bırak
Temizlikçi olarak yeni işe başladığı bir iş yerinde birey ilk temizlik işlerini iyi yaptığı için patronundan ek mesai ücreti alınca daha fazla çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
Boş Bırak
Öğretmenin sınıfta olumlu  davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür.
Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
Boş Bırak
Öğretmen öğretme-öğrenme sürecinin yürütülmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin dikkat etmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir süreci ifade etmez?
Boş Bırak
Klasik koşullanma aşağıdaki hangi yaklaşımların geliştirdiği bir öğrenme yaklaşımıdır?
Boş Bırak
Pavlov, klasik koşullanma deneyinde köpeğe, zil sesinden sonra et vermez ve bunu bir kaç kez tekrar eder. Köpeğin artık salya akıtmadığı görülür.             Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Edimsel koşullanmanın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir davranışın sonucu haz ve mutluluk veriyorsa tekrarlanma olasılığı artar. Davranışın sonucu acı ve elem veriyorsa bu davranışın tekrarlanma olasılığı kalkar.       
       Yukarıda açıklama aşağıdaki kavramların hangisin aittir?
Boş Bırak
Gelişim psikolojisi olarak adlandırılan ve aşağıdaki  eşlemelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir.
Boş Bırak
Aşağıdaki yaklaşımların hangisi öğrenme konusunda yapılan ilk çalışmaların sonucunda  ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğrenmeyi, uyarıcı-tepki arasında bağ kurma süreci olarak açıklamıştır?
Boş Bırak
Korku, sevgi gibi duygusal davranışlar ve fobiler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle öğrenilir?
Boş Bırak
Bir basketbol oyuncusunun basketbol maçında kurallara uygun olarak oynamasını ve hareket etmesini sağlayan bellek aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki öğretme öğrenme etkinliklerinden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerinden değildir?
Boş Bırak
Şiir yazan birinin kompozisyon yazarken zorlanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
Boş Bırak
Uzmanlar bir yabancı dil bilen birisini ikinci bir yabancı dil öğrenmesinin kolay olacağını ifade etmektedirler. Çünkü belleklerinde yabancı dille ilgili kodlanmış bilgiler ve kurallar bulunmaktadır. Bunları kullanarak ikinci bir yabancı dili daha kolay öğrenirler.             
Bu şekilde açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
Boş Bırak
Bir çocuğun etrafında bulunan her nesnenin kendisi için varolduğuna inanması, annesinin tek varlık nedeninin kendisine bakmak olduğunu düşünmesi, hangi bilişsel gelişim kavramıyla açıklanır?
Boş Bırak
Freud’un kuramına göre hangi dönemin ihtiyaçlarının yanlış karşılanması sonucu bireyler başkaldırma sinirlilik  saldırganlık gibi davranışları gösterirler?
Boş Bırak
I.Kural koymazlar
II.Çocuktan bir şey istemezler
III.Genelde güvensiz ve tutarsızdırlar
IV.Çocuğu cezalandırmaktan kaçınırlar
Yukarıda özellikleri verilen anne-baba tutumları aşagıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz