"Gelişim Psikolojisi Konu Testi 3" adlı testte 37 soru vardır. Kpss Gelişim Psikolojisi kategorisinde yayınlanan teste 24908 kişi bakmış, 9253 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Gelişim Psikolojisi Konu Testi 3" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Gelişim Psikolojisi Konu Testi 3Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi diğerlerini de kapsayan bir kavramdır?
Boş Bırak
2 - Bilgi "Ergenin, çocukluktan yetişkinliğe geçişte yaşadığı kimlik sorununu ergenlik döneminin sonunda çözmesi beklenir."
Bu ifade, aşağıdaki hangi kavramla ilişkilidir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Gelişimle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
4 - Bilgi Gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, son çocukluk dönemi gelişim görevlerinden birisi değildir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin gelişim dönemlerinden birisi değildir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Çocuğunun yeni karşılaştığı durumları önceki şemaları yerine yeni şemalarla açıklamaya çalışması, aşağıdaki hangi zihinsel işlemle gerçekleştirilir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, işlem öncesi dönemin özelliklerinden birisi değildir?
Boş Bırak
9 - Bilgi Piaget’nin somut işlemler dönemi hangi öğretim kademesine denk düşmektedir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, duygusal-motor dönemi özelliklerinden birisidir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Gelişimsel açıdan Hazırbulunuşluk  hangi anlama gelmektedir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Bir çocuk dili öğrenmede annesinin ona öğretmeye çalıştığı kelimeleri yalnızca öğrendiğini örneklerle sınırlandırarak kullanma eğilimi göstermektedir. Örneğin evdeki misafirlerin önünde ağzını açarak konuşmamayı öğrenen bir çocuk muayene için gittiği doktor ‘ağzını aç’ dediğinde bunu yapmamaktadır.
Dil gelişimi açısından çocuğun bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Boş Bırak
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan davranışa bir örnek olarak gösterilemez?
Boş Bırak
14 - Bilgi Bir anne bebeğine şampuanla banyo yaptırdığında gözleri yanan  bebek ağlamıştır.Daha sonra annesi gözlerini yakmayan bir şampuan alarak bebeğine banyo yaptırmış ve bebek ağlama davranışında bulunmamıştır. Bir süre sonra ise bebek şampuanı gördüğünde tekrar ağlama davranışında bulunmuştur.
Bu durum aşağıdaki koşullanma ilkelerinin hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Edimsel (operant) koşullanma öğrenme sürecinde bireyi aşağıdakilerden hangisiyle ele almaktadır?
Boş Bırak
16 - Bilgi Sınıfta öğretmeninden azar işiten Ayşe eve geldiğinde annesine bağırmış ve onunla tartışmıştır.
Bu durum aşağıdaki  savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanır ?
Boş Bırak
17 - Bilgi Öğrencilerde benlik kavramını güçlendirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki davranış şekillerinden hangisinden kaçınmalıdır.
Boş Bırak
18 - Bilgi Temizlikçi olarak yeni işe başladığı bir iş yerinde birey ilk temizlik işlerini iyi yaptığı için patronundan ek mesai ücreti alınca daha fazla çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
Boş Bırak
19 - Bilgi Öğretmenin sınıfta olumlu  davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür.
Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
Boş Bırak
20 - Bilgi Öğretmen öğretme-öğrenme sürecinin yürütülmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin dikkat etmelidir?
Boş Bırak
21 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir süreci ifade etmez?
Boş Bırak
22 - Bilgi Klasik koşullanma aşağıdaki hangi yaklaşımların geliştirdiği bir öğrenme yaklaşımıdır?
Boş Bırak
23 - Bilgi Pavlov, klasik koşullanma deneyinde köpeğe, zil sesinden sonra et vermez ve bunu bir kaç kez tekrar eder. Köpeğin artık salya akıtmadığı görülür.             Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
24 - Bilgi Edimsel koşullanmanın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
25 - Bilgi Bir davranışın sonucu haz ve mutluluk veriyorsa tekrarlanma olasılığı artar. Davranışın sonucu acı ve elem veriyorsa bu davranışın tekrarlanma olasılığı kalkar.       
       Yukarıda açıklama aşağıdaki kavramların hangisin aittir?
Boş Bırak
26 - Bilgi Gelişim psikolojisi olarak adlandırılan ve aşağıdaki  eşlemelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir.
Boş Bırak
27 - Bilgi Aşağıdaki yaklaşımların hangisi öğrenme konusunda yapılan ilk çalışmaların sonucunda  ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
28 - Bilgi Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğrenmeyi, uyarıcı-tepki arasında bağ kurma süreci olarak açıklamıştır?
Boş Bırak
29 - Bilgi Korku, sevgi gibi duygusal davranışlar ve fobiler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle öğrenilir?
Boş Bırak
30 - Bilgi Bir basketbol oyuncusunun basketbol maçında kurallara uygun olarak oynamasını ve hareket etmesini sağlayan bellek aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
31 - Bilgi Aşağıdaki öğretme öğrenme etkinliklerinden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
32 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerinden değildir?
Boş Bırak
33 - Bilgi Şiir yazan birinin kompozisyon yazarken zorlanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
Boş Bırak
34 - Bilgi Uzmanlar bir yabancı dil bilen birisini ikinci bir yabancı dil öğrenmesinin kolay olacağını ifade etmektedirler. Çünkü belleklerinde yabancı dille ilgili kodlanmış bilgiler ve kurallar bulunmaktadır. Bunları kullanarak ikinci bir yabancı dili daha kolay öğrenirler.             
Bu şekilde açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
Boş Bırak
35 - Bilgi Bir çocuğun etrafında bulunan her nesnenin kendisi için varolduğuna inanması, annesinin tek varlık nedeninin kendisine bakmak olduğunu düşünmesi, hangi bilişsel gelişim kavramıyla açıklanır?
Boş Bırak
36 - Bilgi Freud’un kuramına göre hangi dönemin ihtiyaçlarının yanlış karşılanması sonucu bireyler başkaldırma sinirlilik  saldırganlık gibi davranışları gösterirler?
Boş Bırak
37 - Bilgi I.Kural koymazlar
II.Çocuktan bir şey istemezler
III.Genelde güvensiz ve tutarsızdırlar
IV.Çocuğu cezalandırmaktan kaçınırlar
Yukarıda özellikleri verilen anne-baba tutumları aşagıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.