Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Havva Çiçek 219 puan
Gelişimde farklı kuramlar, insan doğasını incelerken ele aldıkları gelişim konularının dışındaki gelişim alanları ile de ilgilenmek durumundadırlar. Söz gelimi dil gelişiminde önemli bir isim olan Chomsky bu alana ait açıklamalarında biyolojik merkezlerin gelişimini, ahlak gelişiminin önemli isimlerinden Piaget ve Kohlberg bu alana ait açıklamalarında bilişsel gelişim özelliklerini dikkate almışlardır.
Paragrafta belirtilen durum gelişim ilkelerinin hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Boş Bırak
Yukarıdaki grafikte yaşamın ilk üç yılı içindeki yaş-ağırlık değişimleri hakkında 1000 çocuk üzerinde yapılmış bir araştırmadan elde edilen bazı değerler verilmiştir. Grafikte 1 numaralı eğri söz konusu yaş döneminde ağırlıktaki gözlenen maksimum değişimi, 2 numaralı eğri ortalama değişimi, 3 numaralı eğri gözlenen minimum değişimi, 4 numaralı eğri ise incelenen A isimli bir çocuğun değişimine ait gözlem sonuçlarını göstermektedir.
Grafik üzerindeki göstergelere göre, incelenen A isimli çocuğun gelişimi hakkında aşağıda verilen değerlendirmelerin hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Dört yaşındaki Zeki her gün anne-babasının bir ay önce almış oldukları CD’den çizgi filmi seyretmeyi istemektedir. Annesi Zeki’nin filmi üst üste beş gün izlemiş olmasına rağmen her yeni günde izlediğinde ilk defa izliyormuş gibi filme ilgili gösterdiğini ve filmi daha önce izlemiş olduğunu unutmuşçasına kahkaha ile güldüğünü fark etmiştir. “Acaba özel bir unutkanlık sorunu mu yaşıyor” diye kaygılanan anne, daha sonra bunun bir gelişim özelliği olduğunu öğrenmiştir.
Sözü edilen durum Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıda verilen kavramların hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
ABD'nin en büyük ayakkabı firmasının Ceo'su Afrika'da ayakkabı fabrikası kurmak istemektedir. Afrika'ya gidip fizibilite çalışması yapmak için iki tane gönüllü eleman seçer. Bu iş için ilk gönüllü olan Gökhan Bey Afrika'da bir hafta boyunca gerekli çalışmaları yapmış ve geri döndüğünde patronuna "Efendim yaptığım çalışmalar neticesinde Afrika'ya fabrika açmamız tamamen ölü bir yatırım olacaktır. Çünkü, Afrika'da insanlar ayakkabı giymiyor." der. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra ikinci gönüllü eleman olan Mert Bey de Afrika'ya gitmiş bir hafta boyunca fizibilite çalışmalarını yapmış ve geri döndüğünde patronuna; "Efendim Afrika'ya bir ayakkabı fabrikası kurmak süper bir fikir çünkü, burada hiçbir insanın ayağında ayakkabı yok." der.
Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre Gökhan Bey ve Mert Bey'in hangisinde doğru olarak vermiştir?
(Gökhan Bey / Mert Bey)
Boş Bırak
Bir okulöncesi eğitim kurumuna yeni kayıt yaptıran 3,5 yaşındaki Hülya sabah kahvaltısında masaya konulan peynirin eski kaşar olduğunu duyduğunda “o kaşar eskimiş, yenmez!” diyerek peyniri yemeyi reddetmiştir.
Hülya’nın tepkisi gelişimde ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirmektedir?
Boş Bırak
Edmond Rostand’ın Cyrono de Bergerac oyunun kahramanı aklı ve yiğitliğiyle ün kazanmış ama çok çirkin olan burnu yüzünden kadınların sevgisinden yoksun kalmış bir on yedinci yüzyıl Fransız soylusu, şair ve muhafız alayı subayı olan tarihi bir kişiliktir. Cyrono de Bergerac, güzel kuzeni Roxane’a aşık olur, fakat çirkinliğinin bilinciyle her türlü karşılık beklentisinden derhal vazgeçer. Kılıç kullanmada ki yıldırıcı becerisiyle Roxane’a aşık olan tüm rakiplerinin önüne geçeceği yerde, O bunu yapmaz. Arzularından feragat eder. Kuzenine karşı hissettiği sevgi ve isteğini kendisi gibi kuzenine aşık olan daha yakışıklı bir erkeğe bırakır. Bu feragatten sonra tüm gücünü, yürekliliğini ve zekasını kendinden daha şanslı olan bu adama sunar, isteklerine ulaşabilmesi için ona elinden gelen her türlü yardımı yapar. Geceleyin iki erkeğin de sevdikleri kadının balkonu altında olduğu bir sahnede oyun doruk noktasına ulaşır. Rakibine Roxane’ın sevgisini kazandıracak sözcükleri fısıldayan Cyrono, daha sonra karanlıkta onun yerine geçer. Ateşli konuşmasının coşkusu içinde kur yapanın kendisi olmadığını unutur ancak son anda, dilekleri kabul edilen yakışıklı Christian kucaklaşmak için balkona tırmanırken ne yaptığını hatırlar ve özverili tutumuna geri döner. Rakibin dostluğunu giderek daha çok benimser, savaşta kendi yaşamı yerine onun yaşamını kurtarmaya çalışır.
Oyunun kahramanı Cyronode Bergerac’ı psiko-analitik kuram çerçevesinde değerlendirdiğimizde hangi savunma mekanizmasını baskın olarak kullandığı söylenebilir?
Boş Bırak
İki yaşındaki Ali’nin babası, sakal, gözlük ve kocaman bir plastik burun taktığında çocuk korkmuş ağlamaya başlamış, fakat beş yaşındaki ablası Elif için babasının bu durumu son derece komik bulunmuştur.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?
Boş Bırak
Genel olarak ergenlikte kimlik gelişimi konusunda Erikson’un görüşlerinin önemini kabul eden Marcia kimlik statüleri konusundaki araştırmaları ile tanınmaktadır. Marcia’nın kimlik statüleri kuramına ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Karikatürden hareketle Freud'un yapısal kişilik kuramına göre aşağıdaki davranışlardan hangisi id'in baskın olduğu durumlarda ortaya çıkar?
Boş Bırak
….
Bir kere doğurdunsa, sonra niçin büyüttün?
Kundakta, beşikte de bir zahmet mi vardı?
Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün?
Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı.”
Yukarıda Cahit Sıtkı Tarancı’nın 1931’de yayınladığı “Anne, Ne Yaptın?” adlı şiirinden bir bölüm sunulmuştur. Bowlby ve Ainsworth’un bağlanma kuramları açısından incelendiğinde mısralara hangi tür bağlanma duygusunun hakim olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Bir boru içinde hareket eden ve birbirinden farklı renklerde A B C bilyeleri olsun. İşlem öncesi dönemdeki çocuklar bunların A B C sırasına göre gittiklerini görerek, borunun öteki ucundan da aynı sırayla çıkacaklarını beklerler. Bu dönemde sezgisel düşünce gelişmiştir. Peki eğer boru geri dönüş yönünde eğilirse C B A sırasını beklemeyen en küçükler, bunun böyle gerçekleştiğini görünce iyice şaşırırlar. Artık birbirleriyle ilintili bir sezgiyi öngörmeyi öğrendikleri zaman, boruya yarı dönme hareketi verilir ve bundan böyle C B A ve dönüşünde A B C olacağı anlaşılır. Oysa bu durumu anlamamakla kalmıyorlar, ayrıca borunun ucundan bir A’nın, bir C’nin çıktığını görerek, bundan sonra ortadaki B bilyesinin öne çıkacağını bekliyorlar.
Piaget’ye göre; İşlem öncesi dönemdeki çocukların yaşadıkları bu durumu, temelde hangi özelliğin gelişmemiş olmasıyla açıklanabilir?
Boş Bırak
Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan ve daha önce hiç kar görmeyen Ali ailesinin tatil için gittiği Erzurum’da yerlerdeki karları görünce annesine “yerlere un dökülmüş!” demiştir.
Ali’nin bu davranışını Piaget’in hangi zihinsel gelişim kavramıyla açıklanabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz