Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Dilan Aslan 378 puan
Gelişim psikologları insan gelişiminin bir süreç olduğunu söylemektedirler. Bu bilgi göz önüne alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu süreç doğru olarak sınırlandırılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gelişim kavramının tanımı doğru şekilde verilmiştir?
Boş Bırak
Olgunlaşma bir çok becerinin yapılabilmesi için gerekli ön şartlardan biridir. Bu nedenle gelişim psikologları olgunlaşma kavramı üzerinde çok durmaktadırlar. Gelişim psikologlarına göre olgunlaşma kavramının en doğru tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Bireyin herhangi bir organının, görevini yapabilecek olgunluk düzeyine gelmesinin yanı sıra, o iş için gerekli ön bilgi, beceri ve tutuma da sahip olmasıdır.
Yukarıda verilen tanım hangi gelişim psikolojisi kavramını tanımlamak için kullanılabilir?
Boş Bırak
Gelişimde belli becerilerin kazanılması gereken dönemler vardır. Söz konusu beceri, ilgili dönemde kazanılmadığı zaman, daha sonraki dönemlerde kazanılamaz veya kazanılması çok zor olur. Bu dönemlere "kritik dönem" adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisinin bir kritik dönemi olamaz?
Boş Bırak
Her gelişim döneminde ve normal gelişim sürecinde bireyin gerçekleştirmesi beklenen belli görevler vardır. Bu görevlere ..……………….. denir.
Yukarıdaki boşluğu dolduracak en uygun kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Gelişim bir çok faktörden etkilenir, bu etkenlerden en önemli olanları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Bireylerin gelişimlerine etki eden bir çok faktör vardır. Örneğin bilgisayarların günümüzde bireylerin gelişimine etki eden faktörler arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Ancak bundan elli yıl önce bilgisayarlar günlük hayatta çok fazla karşılaşılan cihazlardan değildi. Belki de bundan elli yıl sonra da bilgisayarlar gelecek nesillerin günlük hayatlarında kullandıkları cihazlardan olmayacak, bilgisayarların yerlerini başka aletler alacaktır.
Yukarıda bireylerin gelişimleri üzerinde etkisi olan bir faktörle ilgili bilgiler üzerinde durulmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu faktör doğru olarak verilmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gelişim ilkelerinden biri değildir?
Boş Bırak
Gelişimde bireysel farklılıkların gözlenmesi çok olağandır. Ayşe bir yaşında yürürken, Ali 14 aylıkken yürümeyi başarabilir. Anne–babalar çocukları ile iletişimlerinde bunu göz önünde bulundurmalıdırlar.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yukarıdaki bilimsel yargının aksi yönde bir anne baba tutumu gözlenmektedir?
Boş Bırak
Bir bireyin herhangi bir dili öğrenmesi söz konusu olduğunda gelişimi etkileyen faktörlerin hangisi daha etkili olur?
Boş Bırak
Herhangi bir yabancı dili yetişkinlik yıllarında öğrenen bir birey, o dili bebeklik yıllarında öğrenen bir birey kadar etkili kullanamamaktadır.
Bu durumu en iyi şekilde açıklayan gelişim psikolojisi kavramı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Moda bireylerin gelişimlerini etkileyen unsurlardan biridir.
Gelişim psikolojisi kavramlarından hangisi bu etkiyi açıklamakta kullanılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğer seçeneklerdeki kavramları da kapsamı içine alır?
Boş Bırak
Sınıf mevcudunun 65 olduğu bir köy ilköğretim okulunda çalışmakta olan Mustafa Öğretmen; sık sık öğrencilerinden bazıları ile birebir ek çalışmalar yaparakonların gelişmelerine katkı sağlamaya çalışmaktadır.
Bu öğretmen hangi gelişim ilkesine göre hareket etmektedir?
Boş Bırak
Günümüzde gençlerin büyük çoğunluğu, popçu, topçu ya da manken olmak istemektedirler.
Bir gelişim psikologu bu eğilimi hangi gelişim psikolojisi kavramı ile açıklarsa yanlış yapmamış olur?
Boş Bırak
Resim çizerken kalemi önce avucunun içi ile tutabilen Sena, bir süre sonra kalemi parmakları ile tutmaya başlamıştır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi şekilde açıklanabilir?
Boş Bırak
Fatih’i ilköğretim birinci sınıfa kayıt ettirmek için götüren dayısı, Fatih’in beş buçuk yaşında olduğunu, ancak; gerek kendisinin gerekse kız kardeşinin zeka seviyelerinin yüksek olduğunu, ayrıca Fatih’in babasının da alanında çok iyi bir matematik profesörü olduğunu ifade ettikten sonra, müdüre Fatih’i ilköğretim birinci sınıfa kayıt edip edemeyeceğini sormuştur.
Fatih’in dayısı Fatih’in gelişimini etkileyen hangi faktör üzerinde daha çok durmaktadır?
Boş Bırak
Alp ile Rüveyda aynı yaşlarda olmalarına rağmen Rüveyda daha çabuk konuşmaya başlamıştır.
Bu durumu Alp’in ilkokul mezunu olan babasına hangi gelişim psikolojisi kavramını kullanarak anlatmak daha doğru olacaktır?
Boş Bırak
Gelişim kavramı söz konusu ise aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz