Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Bayram Gençler 300 puan
Uyuşturucu madde kullanımının algılama düzeyi üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada, bir grup deneğe farklı dozlarda uyuşturucu verilmiş ve bir genel yetenek testinde yer alan bazı sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda belli bir dozun üzerinde uyuşturucu kullanımının deneklerin algılama düzeyini düşürdüğü görülmüştür.
Bu araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
"Eğer bir davranış bizi arzuladığımız ve işe yarar bir sonuca ulaştırırsa o davranış doğru bir davranıştır." diyen bir araştırmacının, aşağıdaki psikoloji yaklaşımlarından hangisini savunduğu söylenebilir
Boş Bırak
Uygulamalı psikoloji alanında ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin araştırmaların ve bu alanlarda kullanılacak temel bilgilerin üretilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Davranışların açıklanabilmesi açısından sinir sisteminin yapısını bilmek ve bu çerçevede bir bakış açısıyla hareket etmek gerektiğini ileri süren psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilen kavramlar arasında negatif bir ilişkinin söz konusu olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
I. Davranışçı yaklaşım, yapısalcılığa bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
II. Fonksiyonalizme göre davranış çevreye uyum sağlamayı kolaylaştırmalıdır.
III. İnsancıl yaklaşım tüm insanların doğuştan ne iyi ne de kötü olduğunu ileri sürer
IV. Yapısalcı yaklaşıma göre psikolojinin işi zihnin öğelerini incelemektir.
V. Psikanalitik yaklaşım davranışlar üzerinde etkili olan çevresel faktörlerin analiz edilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.
Psikolojideki temel yaklaşımlara ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangilerinin doğru olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Erkan sık sık okuldan kaçmakta, okulda bulunduğu zamanlarda ise genellikle arkadaşlarıyla kavga etmekte ve öğretmenleriyle çatışmaktadır. Bu durumların nedenini öğrenmek isteyen okul rehber öğretmeni Selim Bry, Erkan'ı birkaç kez odasına davet edip onunla görüşmek istemiş ancak Erkan, Selim Bey'le görüşmek için belirledikleri randevulara da gitmemiştir. Bunun üzerine Erkan'ın dersine giren öğretmenlerle ve sınıf arkadaşlarıyla görüşerek onlardan Erkan'la ilgili bilgi alan Selim Bey, Erkan'ın bir sene öncesine kadar oldukça uyumlu ve derslerinde de başarılı bir öğrenci olduğunu, ancak bir sene önce annesini kaybettiğini ve babasının başka bir kadınla evlendiği öğrenmiştir. Öğretmenleri Erkan'ın bu olaylardan sonra çok değiştiğini ve zamanla olumsuz davranışlarında artış olduğunu belirtmişlerdir.
Bu durumda Selim Bey'in Erkan'a yardımcı olmak amacıyla öncelikle aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisi kapsamında ele alınan bilgilerden yararlanması gerekir?
Boş Bırak
Watson'a göre psikoloji, nesnel bir dalım dalı olarak organizmanın çevresindeki uyarıcılara verdiği tepkileri incelemelidir. Çünkü bu tepkiler doğrudan gözlenip ölçülmeye elverişlidir.
Bu göre aşağıdakilerden hangisinin psikolojinin inceleme alanından yer alamayacağı söylenebilir?
Boş Bırak
"İnsan karşılaştığı uyarıcılara basit tepkiler veren mekanik bir organizma değildir. İnsanın birçok davranışı zihinsel süreçlerin kontrolü altındadır. Dolayısıyla bu süreçler incelenmeden davranışların açıklanması söz konusu olamaz." diyen bir psikoloğun aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini eleştirdiği söylenebilir?
Boş Bırak
Son yıllarda eğitim sistemimizdeki en önemli sorunlardan biri, okul sınıflarındaki öğrenci sayısının fazlalığıdır. Bu sorunu çözebilmek adına birçok okula yeni derslikler eklenip, öğretmen atamaları arttırılarak sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu duruma ilişkin araştırmalarda da söz konusu düzenlemelerin yapıldığı okullardaki öğrencilerin başarı düzeylerinin, henüz bu düzenlemelerin yapılmadığı okullardaki öğrencilerden çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bu açıklamada yer alan bağımsız değişkenin aşağıdakilerdne hangisi olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Bir okul müdürü, okulundaki lise son sınıf öğrencilerinin eğitim süreci boyunca okulun sunduğu imkanlardan ne derece memnun olduklarını tespit ederek bu doğrultuda yaptığı çalışmaları değerlendirmek istemektedir.
Bu durumda okul müdürünün aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanması daha uygun olur?
Boş Bırak
"Birçok davranışın esas nedeni bastırılmış duygu ve düşüncelerdir. Geçmiş yaşantılarda doyurulmamış arzular bireyin davranışlarını belirleyen en önemli unsurdur." diyen bir psikoloğun aşağıdaki görüşlerden hangisi öne sürmesi beklenir?
Boş Bırak
Psikoloji alanında ortaya konan bilgilerden hareketle bireylerin daha etkili öğrenmeler gerçekleştirmelerine yönelik çalışmalar yapan psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yapılan bir araştırmada, evinde yemek yerken genellikle çatal bıçak kullanmayan birçok kişinin restoranda yemek yerken çatal bıçak kullanmaya özen gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu araştırma bulgularının aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisinin kapsamında ele alınan konularla daha çok ilgili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
I. Davranışları belirleyen temel süreçler bilinçdışında yer almaktadır.
II. Bireyse yaşantılar parçalanmadan ele alındığında anlam kazanmaktadır.
III. Bireyin davranışlarını açıklamak onun öznel yaşantı alanına yönelmekle mümkün olur.
IV. Davranışlar biyolojik yapının incelenmesiyle nesnel olarak açıklanabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangilerinin hümanistik yaklaşımı benimsemiş bir psikolog tarafından ileri sürülmüş olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. Bir yolcu 12/11/2021 09:28

    İstifade ettim çok teşekkür ederim elinize sağlık

  2. melissa 21/10/2013 08:37

    çok süperr olmuş tşk..

Yorum Yaz