"Psikolojiye Giriş Testi" adlı testte 15 soru vardır. Kpss Gelişim Psikolojisi kategorisinde yayınlanan teste 91262 kişi bakmış, 24016 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Psikolojiye Giriş Testi" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Psikolojiye Giriş TestiGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Uyuşturucu madde kullanımının algılama düzeyi üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada, bir grup deneğe farklı dozlarda uyuşturucu verilmiş ve bir genel yetenek testinde yer alan bazı sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda belli bir dozun üzerinde uyuşturucu kullanımının deneklerin algılama düzeyini düşürdüğü görülmüştür.
Bu araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
2 - Bilgi "Eğer bir davranış bizi arzuladığımız ve işe yarar bir sonuca ulaştırırsa o davranış doğru bir davranıştır." diyen bir araştırmacının, aşağıdaki psikoloji yaklaşımlarından hangisini savunduğu söylenebilir
Boş Bırak
3 - Bilgi Uygulamalı psikoloji alanında ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin araştırmaların ve bu alanlarda kullanılacak temel bilgilerin üretilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Davranışların açıklanabilmesi açısından sinir sisteminin yapısını bilmek ve bu çerçevede bir bakış açısıyla hareket etmek gerektiğini ileri süren psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilen kavramlar arasında negatif bir ilişkinin söz konusu olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
6 - Bilgi I. Davranışçı yaklaşım, yapısalcılığa bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
II. Fonksiyonalizme göre davranış çevreye uyum sağlamayı kolaylaştırmalıdır.
III. İnsancıl yaklaşım tüm insanların doğuştan ne iyi ne de kötü olduğunu ileri sürer
IV. Yapısalcı yaklaşıma göre psikolojinin işi zihnin öğelerini incelemektir.
V. Psikanalitik yaklaşım davranışlar üzerinde etkili olan çevresel faktörlerin analiz edilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.
Psikolojideki temel yaklaşımlara ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangilerinin doğru olduğu söylenemez?
Boş Bırak
7 - Bilgi Erkan sık sık okuldan kaçmakta, okulda bulunduğu zamanlarda ise genellikle arkadaşlarıyla kavga etmekte ve öğretmenleriyle çatışmaktadır. Bu durumların nedenini öğrenmek isteyen okul rehber öğretmeni Selim Bry, Erkan'ı birkaç kez odasına davet edip onunla görüşmek istemiş ancak Erkan, Selim Bey'le görüşmek için belirledikleri randevulara da gitmemiştir. Bunun üzerine Erkan'ın dersine giren öğretmenlerle ve sınıf arkadaşlarıyla görüşerek onlardan Erkan'la ilgili bilgi alan Selim Bey, Erkan'ın bir sene öncesine kadar oldukça uyumlu ve derslerinde de başarılı bir öğrenci olduğunu, ancak bir sene önce annesini kaybettiğini ve babasının başka bir kadınla evlendiği öğrenmiştir. Öğretmenleri Erkan'ın bu olaylardan sonra çok değiştiğini ve zamanla olumsuz davranışlarında artış olduğunu belirtmişlerdir.
Bu durumda Selim Bey'in Erkan'a yardımcı olmak amacıyla öncelikle aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisi kapsamında ele alınan bilgilerden yararlanması gerekir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Watson'a göre psikoloji, nesnel bir dalım dalı olarak organizmanın çevresindeki uyarıcılara verdiği tepkileri incelemelidir. Çünkü bu tepkiler doğrudan gözlenip ölçülmeye elverişlidir.
Bu göre aşağıdakilerden hangisinin psikolojinin inceleme alanından yer alamayacağı söylenebilir?
Boş Bırak
9 - Bilgi "İnsan karşılaştığı uyarıcılara basit tepkiler veren mekanik bir organizma değildir. İnsanın birçok davranışı zihinsel süreçlerin kontrolü altındadır. Dolayısıyla bu süreçler incelenmeden davranışların açıklanması söz konusu olamaz." diyen bir psikoloğun aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini eleştirdiği söylenebilir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Son yıllarda eğitim sistemimizdeki en önemli sorunlardan biri, okul sınıflarındaki öğrenci sayısının fazlalığıdır. Bu sorunu çözebilmek adına birçok okula yeni derslikler eklenip, öğretmen atamaları arttırılarak sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu duruma ilişkin araştırmalarda da söz konusu düzenlemelerin yapıldığı okullardaki öğrencilerin başarı düzeylerinin, henüz bu düzenlemelerin yapılmadığı okullardaki öğrencilerden çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bu açıklamada yer alan bağımsız değişkenin aşağıdakilerdne hangisi olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Bir okul müdürü, okulundaki lise son sınıf öğrencilerinin eğitim süreci boyunca okulun sunduğu imkanlardan ne derece memnun olduklarını tespit ederek bu doğrultuda yaptığı çalışmaları değerlendirmek istemektedir.
Bu durumda okul müdürünün aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanması daha uygun olur?
Boş Bırak
12 - Bilgi "Birçok davranışın esas nedeni bastırılmış duygu ve düşüncelerdir. Geçmiş yaşantılarda doyurulmamış arzular bireyin davranışlarını belirleyen en önemli unsurdur." diyen bir psikoloğun aşağıdaki görüşlerden hangisi öne sürmesi beklenir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Psikoloji alanında ortaya konan bilgilerden hareketle bireylerin daha etkili öğrenmeler gerçekleştirmelerine yönelik çalışmalar yapan psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
14 - Bilgi Yapılan bir araştırmada, evinde yemek yerken genellikle çatal bıçak kullanmayan birçok kişinin restoranda yemek yerken çatal bıçak kullanmaya özen gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu araştırma bulgularının aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisinin kapsamında ele alınan konularla daha çok ilgili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
15 - Bilgi I. Davranışları belirleyen temel süreçler bilinçdışında yer almaktadır.
II. Bireyse yaşantılar parçalanmadan ele alındığında anlam kazanmaktadır.
III. Bireyin davranışlarını açıklamak onun öznel yaşantı alanına yönelmekle mümkün olur.
IV. Davranışlar biyolojik yapının incelenmesiyle nesnel olarak açıklanabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangilerinin hümanistik yaklaşımı benimsemiş bir psikolog tarafından ileri sürülmüş olduğu söylenebilir?
Boş Bırak

1 Yorum

  • melissa dedi ki:

    çok süperr olmuş tşk..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.