Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ahmet tarıkahya 1277 puan
Kişiliğimizin oluşup gelişmesinde okuduklarımızın büyük payı vardır. Her yazar, kişiliğimizin temeline ayrı bir taş koyar. Bu, edebiyatın temel işlevlerinden biridir.
Bu parçadaki altı çizili cümleyle, yazarlara ilişkin olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kendi aralarında üç beş sözcükle konuşan gençlerimizi gördükçe onların, beyin ve dil yetilerinin daha gelişme evresindeyken kurumuş olmasından kaynaklanan sözcüksel çölleşme içinde olduklarının ayrımına varıyorum.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Boş Bırak
İnsanoğlunun çaresizliğe düştüğü, yaşadığı toplumsal ortamda bir başına, yapayalnız kaldığı ve başkalarının yardımına gereksinim duyduğu anlar vardır. Böyle zamanlarda her kapıyı çalar. Ne var ki bütün kapılar kapanmıştır yüzüne. Tam anlamıyla bir çaresizlik içindedir. Bir öyküye, bir romana konu olabilecek böyle bir durumu ---- deyimiyle somutlaştırıcı bir biçimde ne güzel anlatmıştır Türkçemiz.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ayraç içinde verilenlerle uyuşmamaktadır?
Boş Bırak
(I) Bu kitap, ünlü dil bilimcinin dostları, öğrencileri, şair ve yazar arkadaşlarıyla paylaştığı anılarından oluşuyor. (II) Yazılara ek olarak fotoğraflara da yer verilmiş. (III) Bu kitap yazara bir saygı duruşu niteliğinde. (IV) Dil bilimini genç kuşaklara eğlenceli üslubuyla anlatan yazar, bir eğitimci aynı zamanda. (V) Onun bu yapıtı, okuyanların, yazarı her yönüyle tanımalarına olanak sağlıyor.
Bir kitap ve yazarına ilişkin bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
(I) Bebeğiniz bir yaşına yaklaşırken artık yalnızca, annesinin ya da babasının ona okuduğu kitaptaki resimlerle ilgilenmez. (II) Onların söylediklerine de kulak vermeye başlar. (III) Onun kolayca anlayabilmesi için karmaşık olmayan, basit hikâyeler seçmelisiniz. (IV) Okuduklarınızı onunla birlikte tekrar etmeye çalışmalısınız. (V) Bu, bebeğin dil ve zekâ gelişimi bakımından çok önemlidir.
Bebeklere, annelere ve babalara ilişkin bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçlarla belirtilen yerlere ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ş” eki bir eylemin karşılıklı olarak yapıldığını gösterme işleviyle kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç, belirtili isim tamlamasından oluşmaktadır?
Boş Bırak
(I) Geldiğimizde güneş parlıyordu karların üzerinde. (II) Giderken de Ankara’nın keskin soğuğu yalıyordu yüzümüzü. (III) Hava karanlık, ortalık sessizdi. (IV) Yerler buzlu ve kaygandı. (V) Eve dönmekte biraz zorlandık.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri yüklemine göre ötekilerden farklıdır?
Boş Bırak
Postmodern romanlarda yazar, söyleminin tekdüzeleşmesine direnmek için, yazarlığın verdiği ayrıcalıklardan vazgeçtiği biliniyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
Boş Bırak
Bu konuda onun söyledikleri yerden göğe kadar haklıdır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Boş Bırak
(I) Çocuk yetiştirme yöntemleri, ülkeden ülkeye değişen kültürel kodlar taşıyor. (II) Bazı ülkelerde çocuklar, daha küçük yaşlardayken gazete dağıtmaya, kendi yatağını toplamaya başlayarak sorumluluk duygusu kazanıyor. (III) Önce sorumluluk nedir, onu incelemekte yarar var. (IV) Ama sofradan tabağını kaldırmayan, çıkardığı giysilerini sağa sola fırlatan çocuklar da var. (V) Kimi aileler, böyle çocuklara ses çıkarmıyor. (VI) Çocuklara sorumlulukları hatırlatılmadıkça bu sorunu çözmek zor görünüyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
Birçok kent vardır, oraya gitmeseniz de çeşitli kitaplar okuyarak o kent hakkında bilgi edinmeye çalışırsınız. Bir ölçüde bunu başarabilirsiniz. Fakat söz konusu kent Şanlıurfa ise işiniz olduça zordur. ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Herkesin bir hayat hikâyesi vardır. Çoğu insanın hayatı, az çok öngördüğü bir çizgide, suyun dere yatağında akışı gibi akar gider. Kimilerininki de benimki gibi biraz daha farklı seyreder. Ben hayatımı özlemlerimle değiştirmeye ve onların peşinden gitmeye çalıştım; iyi insan olmayı, bunun sağlayacağı doyuma ulaşmayı istedim.
Bu parçada anlatılan farklı iki yaşam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bana “Yazarlığın mı yoksa gazeteciliğin mi daha iyi?” diye soruyorlar. Zor bir soru. Gazetecilikte neleri yapıp neleri yapamayacağımı benimle çalışanlar bilir. Yazarlık sürüvenim ise çok yeni. İlk kitabı daha bir hafta önce yayımlanmış bir yazarım ben. Kendi yazdıklarımı beğenip beğenmememin bir önemi yok. Ben, okurun beğendiği kadar “yazar”ım.
Bu sözleri söyleyen bir kişinin yazarlığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Hemen ünlü olmak isteyen öğrencilerime Shakespeare’in, ölümünden yüz elli yıl sonra üne kavuştuğunu; Dostoyevski’nin, çağdaşlarından çok daha sonra kabullenildiğini hatırlatırım ve eklerim: “Roman yazmak, geleceğe mektup göndermek gibidir. İki yüz yıl sonra da okunuyorsan bu iş tamam demektir.”
Bu parçada romancılıkla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yaşlılıkta edinilen zenginlikler saymakla bitmez. Ama ben bunları kazanmak için yaşlılığı beklemedim. Bunları yaşını başını almış kişilerden öğrenmeye çalıştım. Bu nedenle izlemeyi, dinlemeyi, okumayı tercih ettim. Kısa yoldan, özellikle yaşamaya cesaret edemediklerimi öğrenirim sandım. Ama öyle olmuyormuş, bunu şimdilerde anlıyorum.
Bu parçada söylenenlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Usta edebiyatçılarla görüşmeye gideceğiniz zaman, onlara, kitaplarını okuduğunuzu kanıtlamalısınız ki kendisini tanıdığınıza inansın. Böylece, donanımlı olarak gittiğimiz yerden daha donanımlı olarak çıkabilirsiniz. Eğer hiçbir şey bilmeden giderseniz televizyonlarda çok rastladığım ve güldüğüm, “Sizi tanıyabilir miyiz?” diye soran birinin durumuna düşersiniz. Ustalarla görüşmelerimden çıkardığım ve her zaman uyguladığım kural budur.
Bu parçada başarılı edebiyatçılarla yapılacak röportajlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Edebiyat tarihçisi ve eleştirmen olan yazar lan Walt, 18. Yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen romancılarından Defoe, Richardson ve Fielding üzerine incelemeler yapıyor. Bu isimlerin, modern roman geleneğinin oluşmasındaki rollerini tartışıyor. Araştırmasını, Batı tarihini belirleyen olayları, toplumsal oluşumları ve ekonomik durum gibi çeşitli dış etkenleri göz önüne alarak yapan yazar, bunların modern roman üzerindeki etkilerini okurlara sunuyor.
Bu parçada anlatılan yazara ve onun çalışmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Bir süredir öyküler yazmayı deniyordum. Bunları kitaplaştırmak gibi bir amacım yoktu. Akşam bilgisayarın başına geçip öykülerimi yazarken hayal dünyasında gezinmek, günlük yaşamın yavanlığından kurtulmak istiyordum. Onu yaptım. Böyle yaptığımda sabahları daha mutlu, daha çok şey öğrenme isteğiyle uyanıyordum. Kendi kendime yetiyordum yani. Bir de zamanın olgunlaştırmasına bıraktım öykülerimi, hemen kitap olsun istemedim.
Bu parçada konuşan kişi, öykücülüğü ve öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinmemiştir?
Boş Bırak
Gerilim romanı yazan biri, okurun kalbini, avuçlarında hissetmeli; her cümlede, okurunun artan kalp atışını duymalı. Bu, yazarlık kumaşınızda olması gereken bir özellik. Gerilim, aynı zamanda kurgunun da ön plana çıktığı bir tür. O nedenle gevezelik edemez, istediğiniz gibi uzatamazsınız metni. Çünkü o zaman avucunuzdaki kalbin atışı yavaşlar. Bizde gerilim türü pek gelişmemiştir. Nedenini bilmiyorum. Belki de kültürümüzle, toplumumuzun yaşam biçimiyle ilgilidir.
Bu parçada gerilim romanının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
Boş Bırak
Yazarlık hep içimde taşıdığım, derinlerde bir yerlerde olgunlaşıp zamanı gelince kendi kendine ortaya çıkacak bir hevesti sanırım. Bu heves, ilk belirtilerini lise yıllarındaki okul gazetesine ya da duvar panolarına yazdığım yazılarda kendisini göstermişti. Daha sonra gerçeküstü olayların anlatıldığı kısa öykü denemelerim oldu. Fakat cesaretsizlik, bunların bir köşede unutulmasına yol açtı. Bir gün aklımdan geçenleri küçük kâğıtlara not almaya başladım. Bunları, tanıdıklarıma okuttuğumda çok ilginç bulduklarını söylediler, bu yazıların hangi yazara ait olduğunu sordular. Benim yazmış olduğum düşüncesi o an için pek çoğuna inandırıcı gelmedi. Sonra onlarla yaptığım görüşmeler beni heveslendirdi ve cümleler sayfalara dönüştü.
Bu parçadan, bunları söyleyen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Bu sanatçımız çok iyi bir şair olmasına karşın şiir üzerine neredeyse hiç konuşmaz, bir şey söylemez. Kendisine sorulsa çoğu kişiye yabancı gelebilecek ve onları şaşırtacak düşünceler öne sürerek onlarda olumsuz bir etki bile yaratabilir. Ama ben hem kendisini hem şiirini çok severim. Eğer “şair kişilik” diye bir şey varsa odur.
Aşağıdakilerden hangisi kendisinden böyle söz edilen bir şairin özelliği değildir?
Boş Bırak
Kendine güven duyma, insanın, çocukluk yıllarından başlayarak yaşadığı çevrede kendini ne kadar güvende hissetiğiyle ilişkilidir. Kendine güveni olmayan kişi, güveni hissedebilmek için başkalarından kabul görmeye çalışır. Ama kendini daha iyi ve güvende hissetmek için yaptıkları, onu daha çekingen ve sorumluluk alamaz hâle getirir. Yapmak istediklerini değil de yaparsa kabul göreceğini düşündüğü şeyi yapar; bu da onun kendisinden uzaklaşmasına ve kararsızlığının artmasına yol açar. Giderek başkalarına bağımlı hâle gelir. Bazen çok önemsiz kararlar için bile başkalarının önerilerine ihtiyaç duyar.
Bu parçadan güven duygusuyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
x.|x – 2| = 1
denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere,
a = (b – 1) (c + 3)
eşitliği sağlanıyor.
a bir asal sayı olduğuna göre, b + c toplamının a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
5 e bölündüğünde 1 kalanını, 4 e bölündüğünde ise 2 kalanını veren üç basamaklı en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Aşağıdaki doğrusal grafik, yeni dikilen bir fidanın ilk beş haftalık sürede boyundaki değişimi göstermektedir. Dikildiği anda 6 cm olan bu fidanın boyu, dikildikten 5 hafta sonra 36 cm olmuştur.
Buna göre, dikildikten 4 hafta sonra bu fidanın boyu kaç cm olmuştur?
Boş Bırak
Bir miktar para 8 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Aynı para 12 kişiye eşit olarak paylaştırılsaydı kişi başına 10 TL daha az para düşecekti.
Buna göre, paylaştırılan toplam para kaç TL dir?
Boş Bırak
Bir sinemada film seyretme ücreti, öğrenciler için 6 TL, öğrenci olmayanlar için ise 8 TL’dir. Bu sinemadan 30 kişi bilet almış ve toplam 214 TL ödemiştir.
Buna göre, bu 30 kişiden kaçı öğrenci bileti almıştır?
Boş Bırak
Bir bahçedeki kiraz ağaçlarının sayısının 2 katı, erik ağaçlarının sayısının 3 katına eşittir. Kiraz ağaçlarının 8 tanesi, erik ağaçlarının da 7 tanesi kuruyunca kiraz ağaçlarının sayısının 5 katı, erik ağaçlarının sayısının 8 katına eşit oluyor.
Başlangıçta bu bahçedeki kiraz ağaçlarının sayısı kaçtır?
Boş Bırak
Bir okuldaki öğrencilerin % 45’i kızdır. Kız öğrencilerin üçte biri, erkek öğrencilerin ise beşte biri siyah saçlıdır.
Siyah saçlı kız öğrencilerin sayısı, siyah saçlı erkek öğrencilerin sayısından 20 fazla olduğuna göre, bu okulda toplam kaç öğrenci vardır?
Boş Bırak
18 kadın ve 24 erkeğin çalıştığı bir iş yerinde kadınların yaş ortalaması 30, erkeklerin yaş ortalaması ise 37 olduğuna göre, tüm çalışanların yaş ortalaması kaçtır?
Boş Bırak
Bir malın fiyatı belli bir zaman diliminde toplam % 120 artarak 215,6 TL olmuştur.
Bu malın başlangıçtaki fiyatı kaç TL’dir?
Boş Bırak
Anne, baba, iki kız ve bir erkek çocuktan oluşan bir aile, biri 3 kişilik diğeri 2 kişilik bir oturma grubuna kız çocuklar yan yana olmak üzere kaç değişik şekilde oturulabilir?
Boş Bırak
Eni 105 metre, boyu 120 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsanın tamamı kare biçimindeki eş parsellere ayrılacaktır.
Buna göre, bu arsa en az kaç parsele ayrılabilir?
Boş Bırak
2002 yılında 2 milyon adet buzdolabı üreten bir firma, üretimini her sene eşit sayıda artırarak 2010 yılında 8 milyon adet buzdolabı üretmiştir.
Buna göre, bu firmanın 2004 yılında ürettiği buzdolabı sayısı kaç milyondur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir grup işçi günde 8 saat çalışarak bir işi 12 günde bitiriyor. Bu gruba 2 kişi katılırsa ve işçiler günde 2 saat daha fazla çalışırsa aynı işi 8 günde bitirebiliyorlar.
Buna göre, başlangıçta bu grupta kaç işçi vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bu şirketin 2010 yılında ihraç ettiği nohut miktarı 2009 yılına göre yüzde kaç artmıştır?
Boş Bırak
Bu şirket 2009 ve 2010 yıllarında toplam kaç ton mercimek ihraç etmiştir?
Boş Bırak
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz