Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ahmet tarıkahya 1296 puan
Bazıları, hikâye kahramanını, yazarın kendisi sanır. Edebiyat içi oyunları, metinler arası göndermeleri, yazarın kurduğu alt metin ilişkilerini görmez. Oysa iyi bir okurun gözü, metnin altını kazar; diğerlerinin bakışlarıysa satırlar üzerinden kendi ezberlerinin boşluğuna akıp gider.
Bu parçada geçen “metnin altını kazma” sözüyle, metne yönelik olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hemen her anne babanın, çocuk kanallarını yer yer bebek bakıcısı gibi ---- göz önüne aldığımızda çocukları televizyon izleme ---- uzaklaştırmanın zorluğu daha iyi anlaşılır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Boş Bırak
I. Ayrıca, sinema salonunda bulunan kişilerin reklam başlayınca televizyonda olduğu gibi kanal değiştirme, başka işlerle meşgul olma gibi şansları bulunmamaktadır.
II. Sinema, bir reklam ortamı olarak televizyonla benzeşmektedir.
III. Bu durum, izleyicilerin beyaz perdedeki reklamları başından sonuna değin izlemesini zorunlu kılmakta ve reklamın etkisini daha da yükseltmektedir.
IV. Çünkü sinema salonlarının sahip oldukları dev ekranlar, gelişmiş ses donanımları, izleyiciler üzerinde reklamları oldukça etkili kılmaktadır.
V. Ancak, sinemada yayımlanan reklamlar, izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur?
Boş Bırak
I. Sözcükleri ustalıkla kullanma yeteneğiyle ün salmış arkadaşlarımız olmuştur.
II. Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile özel bir renge büründürebildikleri için onların e-postalarını veya telefon mesajlarını da keyifle okuruz.
III. Örneğin, ünlü Çek yazar Franz Kafka, gündüzleri sigorta memuru olarak çalışan biriymiş.
IV. Her gün aramızda gördüğümüz bu insanların önemli bir yazar olabileceğini aklımıza getirmeyiz.
V. Onun arkadaşları da içerdiği ince mizah ve zarif üslubu nedeniyle, yazdığı rapor ve tutanakları sabırsızlıkla beklermiş.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?
Boş Bırak
Venüs ve Dünya, Güneş sisteminde birbirine en çok benzeyen iki gezegendir.
Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
Boş Bırak
Tam tahıl ürünü tüketen bireylerin kalp-damar sorunları yaşama riskinin, tahıl miktarı düşük ürünler tüketenlere göre yaklaşık % 20 oranında daha az olduğu tespit edilmiştir.
Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
Boş Bırak
(I) Ergenlik döneminde kişilerin geçirdiği bunalım veya bocalamalar, meslek seçimini de olumsuz yönde etkiler. (II) Öğretmen olmak isteyen genç, başka bir gün futbolcu olmaya karar verebilir veya çoktan beri doktor olmayı hayal ettiği hâlde aniden vazgeçip mühendisliğe heveslenebilir. (III) Kişilerin yaşadığı bu kararsızlık, bunalımlı bir dönemde olmalarının yanında, bu dönemde meslekleri ve kendilerini tam olarak tanıyamamalarından da kaynaklanabilir. (IV) Bu nedenle anne ve babalar, küçük yaştan itibaren çocuklarının ilgi duyduğu, zevk aldığı veya başarılı olduğu alanları belirlemeli; çocuklarını bu alanlara yönlendirmelidir. (V) Güçlü ve zayıf yönleri bilinerek yetiştirilen gençler, yeteneklerine göre meslek seçimi yapabilecek ve daha mutlu olabileceklerdir.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
(I) Akıllı kartın kimlik kartı olarak kullanıldığı ilk ülkelerden biri Malezya’dır. (II) 1980’li yıllarda bu tür kartların ilk denemeleri ülkedeki haberleşme alanında yapılmıştır. (III) Elde edilen başarının ardından diğer ülkeler de bu konuda çalışmalara başlamıştır. (IV) İtalya, Almanya, Portekiz gibi ülkelerde elektronik kimlik uygulamasına geçme, başarıyla sonuçlanmıştır. (V) Ulaşılan yüksek güvenlikle kredi kartı hırsızlıklarına son verilecek ve kişilerin banka hesaplarının korunması sağlanacaktır. (VI) Yakın bir gelecekte Türkiye’de de nüfus cüzdanları yerine bu kartlar kullanılmaya başlanacak.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
Ben geldim geleli açmadı gökler;
Ya ben bulutları anlamıyorum,
Ya bulutlar benden bir şey bekler.
Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum;
Ben geldim geleli açmadı gökler.
Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
Boş Bırak
Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu.
Bu cümlenin ögelerinin dizilişi, aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması, bir sıfat-fiil grubunun içinde yer almamıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
(I) Demir kapıdan içeri girdik; ağaçlarla çevrili apartmanın girişinde küçük, beyaz perdeli bir dükkâna yaklaştık. (II) Dışarıdan bir resim atölyesi, üstelik Türk sanatının en eski ustalarından birinin atölyesi gibi görünmüyordu. (III) Acaba doğru yere mi geldik diye düşündük? (IV) İçeri girince mütevazı, sevimli, dört bir yanı rengârenk tablolarla çevrilmiş bir atölye ile karşılaştık. (V) Duvarda asılı Afrika maskı, ilk dikkatimizi çeken görüntü oldu.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?
Boş Bırak
Okyanusların dibi, çok soğuk ve karanlık olduğundan canlıların yaşamı için uygun değildir. Ancak okyanusların tabanındaki bazı yerlerde sıcak su bacaları bulunur. Büyük Okyanus’ta 2.400 metre derinlikte yapılan ölçümler, su bacalarının çıkış noktasında sıcaklığın 382 dereceye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Çıkış noktasından uzaklaştıkça sıcaklığın canlı yaşamına elverişli hâle geldiği biliniyor. Sıcak su bacaları, yararlı kimyasal maddelerin salınmasını sağlayarak bazı canlı türleri için eşsiz bir yaşam alanı oluşturuyor. Nitekim son yıllarda yapılan araştırmalar, sıcak su bacalarının bulunduğu bölgelerde çok sayıda yeni canlı türünün var olduğunu gösteriyor.
Bu parçanın konusu, aşağıdakilerin hangisinde en doğru biçimde verilmiştir?
Boş Bırak
Yazarın bu eseri, daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturuyor bence. Soluk soluğa yazılmış gibi özlü hatta şifreli bir mektup. Bir ders kitabı kadar net, bir günlük kadar gizemli.
Bu parçada, sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Televizyon ve İnternet’in, edebiyatı da şekillendirdiği yadsınamaz bir gerçek. Teknolojinin sunduğu görsellik, kitlelerin düşünme biçimlerini doğrudan etkiliyor çünkü. Üretilen metinler de kısa, basit içerikli ve somut biçimde sunuluyor. Anlatılan her şeyi; renk, biçim ve boyutlarıyla karşısında bulmaya alışan insanlara kitap sayfaları arasında soyut yolculuklar yapmak ağır geliyor. Bu dönüşüm sadece okurlarda değil, yazarlarda da görülüyor. Huzur’u, Yalnızız’ı, Tutunamayanlar’ı anlayacak okuyucu bulmak kadar Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Oğuz Atay gibi yazarları bulmak da zorlaşıyor artık.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Türk sinemasının en büyük isimlerinden olan sanatçı, sinema alanında elli yıldır ayakta durabilmeyi; nostalji kavramıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayışına, geçmişte olan her şeyi kafasından silip atma eğilimine ve hep geleceğe dönük yaşamayı seçmesine bağlıyor. Ama yine de geçmişe bakmaktan, hatırladıklarını bizlerle ara ara paylaşmaktan kendisini alamıyor. İyi ki de öyle yapıyor. Ucundan bal damlayan kalemiyle hayatına yön veren insanları, sinemacı olarak yaşadıklarını anlatıyor tatlı tatlı. Türk sineması üzerine saptamalarda bulunuyor o kalender tavrıyla. Yeşilçam’ın ünlülerini ve adsız kahramanlarını, nice sanat ve edebiyat üstadını koluna takıp rengârenk bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Boş Bırak
19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(I) Her insan için bir ölçüde doğal karşılanabilecek unutkanlık, sürekli tekrarlanıyor ve günlük yaşamı belirgin bir biçimde etkiliyorsa hastalık hâline gelmiş demektir. (II) Yaş ilerledikçe daha çok görülen unutkanlık hastalığı, genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. (III) Erken yaşlardaki unutkanlıkların temelindeyse çoğunlukla psikolojik sorunlar yatmakta ama bazı vitamin eksiklikleri, guatr hastalığı veya beyin tümörleri gibi nedenler de unutkanlığa sebep olabilmektedir. (IV) Özellikle şehir yaşamında uyaranların fazla olmasının tetiklediği unutkanlık, iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. (V) İlki; yeni bilginin, ilk anda önemsiz görülerek belleğe aktarılamaması veya orada saklanamaması durumudur. (VI) Diğeriyse belleğe aktarılan bilginin, yanlış veya eksik kodlanmasından dolayı geri çağrılma aşamasında ortaya çıkan unutkanlıktır. (VII) Bir kişinin; yeni tanıştığı insanların ismini hatırlayamaması birincisine, yıllardır tanıdığı birinin ismini, dilinin ucuna geldiği hâlde bir türlü söyleyememesiyse ikincisine örnektir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen birinci ve ikinci tür unutkanlığın ortak özelliğidir?
Boş Bırak
21. - 22. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(I) Çok işimiz olduğunda ve zaman darlığı yaşadığımızda “Başımı kaşıyacak vaktim yok!” deriz. (II) Oysa bazı insanlar ne kadar yoğun olurlarsa olsun gün boyunca başını kaşımaktan kendini alamaz. (III) Bir konuya odaklanmaya çalışırken durmadan başını kaşımak, saç derisiyle oynamak, dudaklarını ısırmak, tırnaklarını kemirmek bir alışkanlık hâline gelebilir. (IV) Genellikle sahibinden başkasına pek zarar vermediğinden dikkate alınmayan bu tür alışkanlıklar; tekrar edildiği ve fiziksel, psikolojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir. (V) Konuya ilişkin çok fazla araştırma bulunmamakla birlikte özellikle ikizler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, bu hastalıkta kalıtımın % 40 oranında etkili olduğunu ortaya koymaktadır. (VI) Sorunun bilinirliğinin artması ve çözüm arayışlarının geliştirilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu parçada anlatılan hastalıkla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
Boş Bırak
23. - 24. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(I) Türk mitolojisinde kaplumbağanın kubbe şeklini andıran sırtı, göğü ve alt kısmıysa yeryüzünü işaret etmektedir. (II) Böylece kaplumbağa, bir su üzerinde bulunan yer yüzüyle onun üzerindeki göğü temsil eden bir simge olmuştur. (III) Bu kozmolojik tasarıma göre kutlu bir hayvan sayılan kaplumbağa, aynı zamanda astrolojik bir simgedir. (IV) Onun dört ayağının birbirini izleyişi, dört mevsimin ahenkli bir biçimde birbirini takip edişine benzetilir. (V) Kabuğunun üzerindeki desen, kuzey gök yarım küresindeki bir yıldız grubuna işaret eder; sol gözü Güneş'i, sağ gözüyse Ay'ı temsil eder. (VI) Bütün kabuklu hayvanların reisi sayılan kaplumbağa, kışın hareketsiz kaldığı ve yazın kabuğunu değiştirip kabuğundan dışarı çıktığı için uzun ömrün ve sabrın simgesi sayılır. (VII) Uzun ömürlü oluşu ve sabrından dolayı da gücün, refahın, barışın ve mutluluğun bir işareti olarak görülür.
Bu parçaya göre kaplumbağayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde, kaplumbağanın temsil ettiği soyut kavramlardan söz edilmiştir?
Boş Bırak
25. - 27. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(I) Günümüzde bir ülkedeki bilgisayar sistemlerinin binlerce kilometre uzaktan bile devre dışı bırakılması hiç de zor değil; bunun için sadece birkaç yüz siber savaşçıya, yeterli donanıma ve İnternet bağlantısına ihtiyaç var. (II) Siber saldırıya geçenler, ülkelerinden ne kadar uzakta olursa olsun, başka ülkelerden bilgisayarları esir alabiliyor ve saldırıları bu bilgisayarlar üzerinden yine başka ülkelerdeki bilgisayarlar üzerinde gerçekleştiriyor. (III) Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat edilmesi daha da zorlaşıyor hatta bazen imkânsız hâle geliyor. (IV) İyi planlanmış bir siber saldırının yapacağı yıkımın, en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı da ne yazık ki bir gerçek. (V) Siber saldırı, saldıran taraf açısından son derece düşük, saldırıya maruz kalan taraf açısından ise son derece yüksek bir maliyet ortaya çıkarıyor. (VI) Böyle bir teknolojik savaşta büyük kayıplar yaşanmaması için uluslararası savaş hukukunun bir an önce güncellenerek savunma amaçlı olmayan siber saldırıların bütün ülkeler tarafından yasaklanması gerekiyor. (VII) Ayrıca, ülkelerin korunma amaçlı siber ordular kurması, bilgisayar sistemlerini ve koruma programlarını daha güvenli hâle getirmesi bekleniyor.
Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi, siber saldırıların özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Yerel bilgisayar sistemleri kullanma
II. Büyük bir bütçe ayırma
III. Yasal düzenlemeler yapma
IV. Savunma grupları oluşturma
Bu parçaya göre, siber saldırılardan korunmak için yukarıdaki önlemlerden hangilerine başvurulmalıdır?
Boş Bırak
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmamıştır?
Boş Bırak
28. - 30. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin değer sonuçları “yüksek”, “normal” ve “düşük” olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu üç kişinin vitamin değeri sınıflandırmalarıyla ilgili olarak bazı bilgiler şöyledir:
 Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin değeri ise normaldir.
 A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür.
 Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri, diğerlerinde normaldir.
 İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür.
 Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir.
 B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri Zafer’dir.
I. A
II. B
III. C
Hasan için yukarıdaki vitaminlerden hangileri normal değerde olabilir?
Boş Bırak
C vitamini sadece Zafer’de normal değerde ölçülmüşse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Hasan ve Zafer’in sadece iki vitamin değeri düşükse aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
|3-|x-2||=3
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
İki gerçel sayının çarpımı, bu sayılardan birine 2 eklenip diğerinden 2 çıkarılmasıyla elde edilen sayıların çarpımından 6 fazladır.
Buna göre, sayı doğrusu üzerinde bu iki sayı arasındaki uzaklık kaçtır?
Boş Bırak
Pozitif tamsayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen, bölümün iki katından bir fazladır.
Bu bölme işleminde kalan 11 olduğuna göre, bölünen sayı en az kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
311 metre uzunluğundaki boş bir çıkmaz sokağın sadece bir yanına, aşağıdaki özelliklere uyacak biçimde ve mümkün olan en çok sayıda özdeş evler inşa ediliyor.
 Evlerin her biri 8 metre genişliğindedir.
 Evlerin aralarında üçer metre boşluk vardır.
 Sokaktaki ilk evin, sokağın girişine olan uzaklığı 4 metredir.
 Sokağın girişinden başlayarak ilk beş ev, sırasıyla kırmızı, kırmızı, beyaz, beyaz, mavi renk ile boyanıyor. Sıradaki diğer evler de aynı renk düzeni ile boyanıyor.
Buna göre, sokağa kaç tane beyaz boyalı ev inşa edilmiştir?
Boş Bırak
Bir kumbarada; birisi küçük, diğeri büyük boyutlu madenî paralar için hazırlanmış iki adet bozuk para atma bölümü bulunmaktadır. Bu kumbarayla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
 Küçük bölüme atılan her bir para için 1 bip sesi, büyük bölüme atılan her bir büyük boyutlu para için 2 bip sesi duyuluyor.
 Küçük bölüme atılması gereken bir para büyük bölüme atılırsa bip sesi duyulmuyor.
 Kumbaraya toplam 30 adet bozuk para atılıyor ve 23 kez bip sesi duyuluyor.
Buna göre, bu kumbaraya bip sesi duyulmadan en çok kaç adet bozuk para atılmış olabilir?
Boş Bırak
X ve Y sıvılarından oluşan bir karışımın bulunduğu bir kaptan, sadece X sıvısını hacim kaybı olmadan ayrıştırarak başka bir kaba aktaran bir düzenek kuruluyor. Bu düzenek sabit hızla 2 dakikada 10 mililitre X sıvısını ayrıştırıyor. Hacimce 3/5’i Y sıvısı olan bu karışımdaki X sıvısı 1 saatte tamamen ayrıştırılarak diğer kaba aktarılıyor.
Buna göre, karışımdaki Y sıvısı miktarı kaç mililitredir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir bahçıvan, sulama havuzunda bulunan suyun birinci gün yarısını, ikinci gün kalanın yarısını ve bu biçimde devam ederek 5. gün de bir önceki günden kalanın yarısını kullandığında havuzda 5 litre su kalıyor.
Buna göre, başlangıçta havuzda kaç litre su vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
50. - 52. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Bir oyun parkındaki heyecan treninde, 1’den 50’ye kadar numaralanmış ve yan yatma özelliğine sahip koltuklar bulunuyor. Bu trenin parkurdaki birinci turunda sadece 1 numaralı koltuk yan yatıyor. İkinci turda numarası 2’nin tam katı olan tüm koltuklar yan yatıyor. Üçüncü turda numarası 3’ün tam katı olan tüm koltuklar yan yatıyor. Tren bu biçimde devam ederek 20. tur sonunda yolcularını indiriyor. Her bir tur sonunda ise yan yatan koltuklar normal konumlarına geri geliyor.
Buna göre, 20. tur sonunda kaç koltuk sadece bir kez yan yatmıştır?
Not: 50. soru ÖSYM tarafından iptal edilmiştir
Boş Bırak
Buna göre, 18 ve 24 numaralı koltuklar kaç turda aynı anda yan yatmıştır?
Boş Bırak
Aşağıda numarası verilmiş olan koltuklardan hangisi, 20. tur sonunda, sayıca diğerlerinden daha fazla yan yatmıştır?
Boş Bırak
Levent, 15 metre derinlikte iken oksijen tüpünün yüzde kaçını kullanmıştır?
Boş Bırak
4. dakika sonunda Levent, Cihan'a göre kaç metre daha derindedir?
Boş Bırak
Buna göre,
I. Levent’in dalış hızı çıkış hızından büyüktür.
II. Cihan, Levent’ten daha çok oksijen tüketmektedir.
III. Cihan ile Levent’in dalış hızları arasındaki fark 1 m/dk’dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz