Tebrikler! Testin en başarılı üyesi tuba toprak 440 puan
Hayatımızda yaptıklarımızdan çok yapamadıklarımız yer almaktadır. Gezmek isteyip de gezemediğimiz, yapmak isteyip de yapamadığımız… Hep bir şeylerin peşinden yetişmeye çalışıyoruz. İlkokuldu, ortaöğretimdi ve ardından üniversite derken hep hayatı ıskalıyoruz.
Bu parçadaki “hayatı ıskalamak” sözünün parçaya kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Boş Bırak
Gerçeği dile getirmenin ---değil, bin bir yolu vardır; gerçek sanatçı, ---arayan, böyle bir ---gösteren kişidir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Boş Bırak
Maçı, Hollanda kaybetmedi, Millî Takım’ımız kazandı.
Bu cümleden çıkarılacak kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Ben, herkesin alışık olmadığı farklı bir evde büyüdüm.
II. Yani evin içinde resim, kitap, dergi hep vardı.
III. Böyle bir havayı soluyunca insan kendiliğinden sanata ilgi duyuyor.
IV. Dayım da odasında sürekli bir şeyler yazardı.
V. Babam ve ağabeyim profesyonelce olmasa da resimle ilgileniyorlardı.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?
Boş Bırak
Kuşaklararası çatışmalar, baskılar derken, gençler çoğu zaman erken yaşlanıp toplumdaki rollerine bürünüyorlar.
Bu cümleye anlamca en yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Wagner, Almanya’da ıslıkla karşılanan ilk operalarını Paris’te sahneye koyduğu zaman, kendisini ilk anlayanlardan biri, belki de birincisi, devrinin anlaşılmamış şairi Baudelaire olmuştu.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?
Boş Bırak
(I) Şimdiye dek hem Tanpınar’la hem de Yahya Kemal’le ilgili pek çok kitap yayımlandı. (II) Yahya Kemal gerçekten büyük şair. (III) Türkçenin, Türkçe şiirsel sözün önünü açmış emsalsiz bir sanatçı. (IV) Ancak, Tanpınar’ın şiirsel girişimi de Dıranas’ın işaret ettiği gibi, çok önemli. (V) Tanpınar, Özellikle Valery’yi örnek alarak, Türkçede evrensel insanı şiirleştirmek istemiş yalnızca Türk okuruna değil, evrensel okura da seslenebilecek bir şiir dili kurmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Şiir bir çığlıktır, bir ilânı aşktır, sallanan bir yumruktur, bir ümittir, bir kurtuluştur.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat görevinde bir fiilimsi kullanılmıştır?
Boş Bırak
(I) İbrahim Çallı, Denizli’nin Çal İlçesi’nde, 13 Temmuz 1882 tarihinde doğdu. (II) 1899 yılında ailesi onu İstanbul’a gönderdi. (III) 1900’de Ressam Roben Efendi’den ilk resim derslerini almaya başladı. (IV) 1906’da Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. (V) Altı yıllık bu okulu Çallı, üç yılda bitirdi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Boş Bırak
Genç sanatçılara şöyle bir öğüdüm var ( ) Sakın yarışmaları fazla önemsemeyin ( ) Katılın ama sadece diğer sanatçıların yanında yapıtınızı değerlendirmek amacıyla ( ) Ödül ( ) para da olsa gelecek için sanatçı olmaya yetmez ( )
Bu parçada yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük yoktur?
Boş Bırak
Aldırış etmez görünüyorum ama göğsümün sol üst yanında telâşlı bir yaralı kuş çırpınıp duruyor. Sonra beyaz bir duman gibi çekilip gidiyor. Ancak o zaman fırlıyorum yatağımdan, koşuyorum. Merdivenleri koşarak iniyorum. Gecelik entarim, çıplak ayaklarımla kovalıyorum. Sokağa atıyor kendini. Ben de ardından. Hayvan pislikleriyle kirli parkelerde bir kaçma, kovalama. Şehrin dışına çıkıyoruz. Tarlalar. Diken dolu tarlalar. Başlıyor uçmaya. Ardından çığlık çığlığayım, ben de uçuyorum.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Hayata kafa tutmak başlı başına bir meziyettir; hem kararlılık hem de güç gerektirir. Gözü kara olmaktır. Körü körüne öğretilerle sınırlı kalmadan, her sunulanı yazgı diye kabullenmeden karşı koymayı, genel geçer yargıların engeline takılmadan yürümeyi, hayatı kolaylaştırmak adına konmuş kuralları sorgulamayı gerektirir. Aykırılıklara, aşırılıklara, uyumsuzluklara yer tanımayan bir toplumda bunları başarmak pek de kolay değildir. O yüzden hayata kafa tutmak, bedel ödemeyi de zorunlu kılar.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi “hayata kafa tutmak için” yapılması gerekenlerden biri değildir?
Boş Bırak
Gündelik hayatımızda, çoğu zaman öz irademiz dışında âşina olduğumuz insanlar vardır. (I) İş yerindeki iş arkadaşları, komşular âşina olduğumuz kişilerdir. (II) Ama bir de dostlarımız vardır; onları tanıdıklarımızdan, âşina olduklarımızdan ayırt ederiz hep. (III) Mekânlarla dost olmayı pek aklımıza getirmeyiz. (IV) Aslında mekânlarla, şehirlerle, semtlerle dost olunabilir. (V) Hatta bir mekâna âşık bile olunabilir. (VI) Ama öncelikle bunu istemek, hissetmek, arzulamak gerekir herhalde.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Boş Bırak
(I) Folklor, ulusal temele dayanır ama evrensel nitelik taşır. (II) Bu, halk yaşayışının her yerde ortak nitelikler göstermesinden ötürüdür. (III) Folklor, ayrılıklara değil, benzerliklere önem verir; ortak noktaları saptamaya çalışır. (IV) Böylece başta ulusal basamakta olan folklor, benzerselleşir. (V) İnsanlar ve toplumlar arasındaki sevgi bağını kurmaya çalışır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre, “Çünkü folklor, ayırıcı değil; birleştiricidir.” cümlesi getirilmelidir?
Boş Bırak
Eğitimi alınmadan veya bir iş iyice öğrenilmeden ortaya çıkan eserin güzel olması, tesadüflere bağlıdır. Şiirde anlatılan kadar, anlattıklarımızın mısralara dökülürken etkileyici bir üslupla birleştirilmesi önemlidir. Şiir basit bir sanat dalı değildir, çünkü. Şiir, sanıldığı gibi basit bir sanat dalı olsaydı günümüzde ya da her devirde sayılamayacak kadar çok şairin yetişmesi ve hepsinin de çağımızda meşhur bir şair olarak okunuyor olması lazım gelmez miydi? Oysaki şair diye anılanların azlığı ile yaşadığı devirde şair diye tanınanların çokluğu arasında ters bir orantı vardır.
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir insanın yaşam öyküsü, bilinç dışıdır diyen Alice Miller, yeni kitabı “Beden Asla Yalan Söylemez”de, ünlü yazarların yaşam öykülerinden de yola çıkarak, insanın inkar ettiği her anının, her duygunun, her ihtiyacın, kişinin bedeninde nasıl gizlendiğini ve inkar edilmeye devam edildiği sürece hastalıklara nasıl yol açacağını, kendi yaşamından ve bir psikanalist olarak tecrübelerinden faydalanarak çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Bu da aklımıza ister istemez şu soruları getiriyor: Dostoyevski’nin sağlığının çoğu zaman kötü olması, kronik uykusuzluk çekmesi ve korkunç kabuslar görmesiyle çocukluğu arasında bir ilişki var mıydı? Ya da Anton Çehov’u, babasından her gün tokat yemesi mi tüberküloz yapmıştı? Peki ya Kafka, tüm o eserleri babasıyla hesaplaşmak için mi yazmıştı, ayrıca Çehov gibi hastalanıp ölmesinin gerçek nedeni, çocukluğunda yaşadıkları mıydı?
Bu parçaya göre yazarın aklına takılan soruların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Romanda kendini masalımsı ve olağanüstü güçleri olan biri olarak tanıtan kahraman, ikinci sayfaya geçer geçmez bir araba tamircisine dönüşüyor. Bu garip yaratık, insan oluveriyor. Okuyucuysa şaşkın bir durumda karşısındakinin kim olduğunu anlayamıyor. Bu belirsizlik, romanın akışı içerisinde ustaca sürdürülüyor. Sıradan görünen bir çocuğun, sıradan olmayan iç dünyası ve onun gözünde her şeyin imgelere dönüşmesi, romanın kahramanını unutulmaz kılıyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Cinsel kimliğin gelişimine ait en büyük etkenlerden biri de cinse uygun iş ve becerileri kazanabilmektir. Birçok ebeveyn evlatlarına “Ben sizden sadece ders çalışmanızı ve derslerinizde başarılı olmanızı istiyorum, başka hiçbir şeye gerek yok.” diyerek masumane, fakat karakter gelişimlerine özgü becerilerin kazanımını çok da önemsemeyen bir tavır sergilerler. Oysaki erkek ya da kız çocuğunun aile kültürünü kazanması, ev içerisinde cinsel kimlikleriyle ilgili iş ve sorumlulukları öğrenmesi çok önemli bir husustur. Yarıyıl tatilinin bir gününde, anneler kız çocuklarına, mutfağın her türlü dağılma riskini göze alarak yemek pişirmeyi öğretebilirler. Öğretmekle kalmayıp tüm sorumluluğu kız çocuklarına verebilirler. Babalar ise erkek çocuklarına basit ev işlerini yapmayı öğretebilirler. Bu etkinlikleri, “sempatik yaklaşarak ve çocuğunuza ihtiyacınız olduğunu hissettirerek” yaparsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
24 ve 25 Soruları Aşağıdaki Parçaya Göre Cevaplayınız.
(I) Eğitim-öğretim yılını başarısız bir şekilde geçiren çocuk için yaz tatili yoğun bir ders çalışma temposu içinde geçirilmemelidir. (II) Yaz tatilinde bu başarısızlığın nedenleri üzerinde durulmalı ve çocuk adına da ders çıkarmakla beraber anne ve baba kendi adlarına düşünmeli ve özellikle bu yaz tatili söz konusu başarısızlığa neden olan unsurlar üzerinde durularak bunlar için gelecek yılda ne gibi önlemler alınmalı diye düşünülmeli. (III) Yaz tatili her öğrenci için iyi bir dinlenme ve motivasyon sağlamaya yönelik değerlendirilmeli ve yine yoğun bir eğitim-öğretim yılı için çocuklar enerji toplamalıdır. (IV) Sizlere, yaz tatilinizi değerlendirirken, hem çocuğunuzla ve ailenizle olan iletişiminizin güçlenmesi hem de çocuğunuzda görmek istediğiniz olumlu karakter özelliklerinin kazanımı için birtakım etkinlikler ve aktiviteler öneriyoruz. (V) Bu aktiviteleri sizler kendi hayal dünyanız ve çocuğunuzdaki ihtiyaçlar nispetinde farklılaştırabilir ve bu aktivitelerle firiklerinize yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. (VI) Unutmayın; çocuğunuzla yaşayacağınız küçük ama farklı bir paylaşım, ummadığınız güzelliklere kapı açabilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
26 ve 27 Soruları Aşağıdaki Parçaya Göre Cevaplayınız.
Bendenizin Yunus’a olan ilgisi ortaokul sıralarına kadar gider. Duyduğum Yunus şiirlerinden büyük zevk alırdım. Ama Yunus’un Divânı’nı ilk defa baştan sona lise son sınıftayken okudum. Yunus’un takipçilerinden Niyâzî-i Mısrî ile tanışmam da bu yıllara rastlar. Birinden anlamadığımı diğerinden çözmeye çalışırdım. Sonra bu okumaları irfan meclislerinden aldığım bilgilerle daha bilimsel bir çizgiye çekmem gerektiğini düşündüm. Doğal olarak Yunus Emre’yi tez konusu olarak almadan önce hakkındaki araştırmaları bütün boyutlarıyla inceledim. Çoğu ciddi olmayan bine yakın makale okudum. 6 ciltlik bir Yunus Emre Külliyâtı ile Yunus’un hayatı ve şiirlerini içeren tek ciltlik çalışmam böyle olmuştu. Gerçekleştirdiğim bu çalışmanın peşini de hiç bırakmadım. Onlarca yeni bilgi ve belge ekleyerek bugünlere geldik, hâlâ bugün elimdeki müsveddeye yeni bir bilgi bulduğumda ilave ederim. Yunus bitmez, Yunus’un uzmanı olunmaz, öğrencisi olunur.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?
Boş Bırak
Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
28 – 30 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.
Bir restorantta masalara yemeğin ardından ikram olarak içinde incir, karpuz, şeftali, üzüm, portakal ve mandalina meyvelerinden bazıları bulunan meyve tabakları verilmektedir. Tabakların içinde bulunan meyvelerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
• Üzümün bulunduğu tabakta mandalina, şeftalinin bulunduğu tabakta karpuz bulunmak zorundadır.
• Mandalina ve karpuzun bulunduğu tabakta üzüm veya şeftali bulunamaz.
• İncirin bulunduğu tabakta mandalina veya karpuz bulunamaz.
• Her meyve tabağında portakal bulunmak zorundadır.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
I. Üzüm
II. Karpuz
III. Şeftali
Verilenlere göre, portakalın bulunduğu ve 2 meyve çeşidinden oluştuğu bilinen meyve tabağında yukarıdaki meyvelerin hangisi veya hangileri bulunabilir?
Boş Bırak
Buna göre, 3 meyve çeşidinin bulunduğu en fazla kaç farklı meyve tabağı yapılabilir?
Boş Bırak
x ve y reel sayı olmak üzere x ⋅ y = 12 dir.
Buna göre,
I. x tam sayı ise y tam sayıdır.
II. x irrasyonel sayı ise y irrasyoneldir.
III. x doğal sayı değil ise y doğal sayı olamaz.
yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Rakamları çarpımı 12 olan üç basamaklı pozitif bir tam sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde oluşan üç basamaklı sayı ile ilk sayının farkı en çok kaç olur?
Boş Bırak
Bir hasta üç değişik ilacı 6, 9 ve 10 saatte bir almaktadır.
> Bu hasta, ilaçların üçünü bir arada ilk defa Cumartesi günü 04.00 da aldığına göre, ikinci defa üç ilacı bir arada hangi gün ve saat kaçta alır?
Boş Bırak
0,4 sayısı, 72 sayısının kaç katıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
a ve b birer tam sayı olmak üzere,
–5 < a < 4
2 < b < 5
olduğuna göre, a2 + b2 toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere,
2a = 3
3b = 4
4c = 8
olduğuna göre, a ⋅ b ⋅ c çarpımı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Her x gerçel sayısı için
x2 + ax – 5 = (x + 1) ⋅ (bx + c)
olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Her doktora 8 hastanın düştüğü bir yoğun bakım servisinde doktorlardan birisi izin aldığı zaman doktor başına düşen hasta sayısı 12 oluyor.
Buna göre, bu yoğun bakım servisinde kaç doktor görev yapmaktadır?
Boş Bırak
Bir koli oyuncak bir sınıftaki öğrencilere beşer beşer dağıtıldığında 1 oyuncak artıyor. Sınıfa 5 öğrenci daha geldiğinde oyuncaklar öğrencilere üçer üçer dağıtılırsa 2 oyuncak artıyor.
Buna göre, kolide kaç oyuncak vardır?
Boş Bırak
Emre bir bilet sırasında baştan (2x + 5). sırada, sondan 3x. sıradadır.
Emre bilet sırasının tam ortasında olduğuna göre, sırada kaç kişi vardır?
Boş Bırak
Bir lokantada bir kısmı 3 kişilik kalanları 5 kişilik toplam 60 masa vardır.
Lokantada en çok 228 kişi aynı anda yemek yiyebildiğine göre, 3 kişilik masa sayısı kaçtır?
Boş Bırak
Bir ürünün maliyetinin %20 sini hammadde oluşturmaktadır.
Hammadde ücretine %300 oranında zam yapılırsa yeni maliyetin yüzde kaçı hammadde ücretinden oluşur?
Boş Bırak
Bir malın 1/3 ünü %70 kâr ile kalanını %20 zarar ile satan bir satıcının bu satıştan elde ettiği kâr oranı yüzde kaçtır?
Boş Bırak
Hızı saatte 72 km olan araç saat 08.00 da, hızı saatte 90 km olan araç saat 10.00 da A şehrinden B şehrine doğru harekete başlıyor ve aynı anda B şehrine varıyorlar.
Buna göre, A şehri ile B şehri arasındaki yol kaç km dir?
Boş Bırak
Bir havuzu özdeş iki musluk 72 saatte dolduruyor.
Muslukların birinden akan su miktarı 2 katına çıkarılıp diğerinden akan su miktarı 1/4 üne düşürülürse, havuz kaç saatte dolar?
Boş Bırak
İngilizce, Almanca ve İtalyanca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu toplulukta, en az iki dil bilenlerin sayısı 27, en çok bir dil bilenlerin sayısı 20, en çok iki dil bilenlerin sayısı ise 32 dir.
Buna göre, üç dili de bilen kaç kişi vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
f(x) = |x – 2| – |x|
olduğuna göre, f(–1) + f(0) + f(1) toplamı kaçtır?
Boş Bırak
4 Türk, 6 Alman profesörün bulunduğu bir topluluktan 3 kişilik bilim ekibi oluşturulacaktır.
Ekipte en az bir Türk profesörün bulunma olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ürünün 2012 yılı kg satış fiyatı ile 2011 yılı kg satış fiyatı arasındaki fark kaç TL dir?
Boş Bırak
Ürünün 2013 yılı kg satış fiyatı kaç TL dir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünden 90° fazla olan bir düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Analitik düzlemde A(2, 5) noktasından geçen 3x + 2y + m = 0 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz