Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ali körükçü 229 puan
Aşağıdakilerden hangisi, duyusal belleğin temel işlevidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, işleyen bellekte gerçekleştirilen zihinsel bir işlem değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, uzun süreli belleğin özellikleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Gagne’ye göre öğrenmede yer alan özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Bireyin, nesne ya da olaylara yaklaşma ya da bunlardan uzaklaşma eğilimi göstermesine ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kural öğrenmenin tanımıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, her çeşit öğrenme için destekleyici içsel koşuldur?
Boş Bırak
Aşağıdaki basamaklardan hangisi edinim ve yerine getirmede yer alan bir basamak değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme kuramının öncülerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi sağlayan etmenlerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kişisel yeterlik algısının tanımıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi dolaylı pekiştirmedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullama ilkelerinden biri değildir?
Boş Bırak
İzlediği davranışın oluşum sıklığını artıran, davranış sonrası çevresel olay ya da duruma ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi birincil pekiştireçlerin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ayrımlı pekiştirmenin tanımıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullama kuramının ileri sürdüğü ilkelerden biri değildir?
Boş Bırak
“Bakmakla usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.”
atasözü aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisine yönelik eleştirel bir yaklaşıma sahiptir?
Boş Bırak
Ebrar, arkadaşlarıyla sokakta oynarken “İncir her derde devaymış, annemler konuşurken duydum.” demiştir.
Ebrar’ın bu bilgiye ulaşması, aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ifadelerden hangisi davranışçı yaklaşımların ilkelerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Premack ilkesinin kullanılmasına örnek olabilir?
Boş Bırak
Edimsel koşullama yoluyla, öğrenme ilkelerinden yararlanarak Tuğba’ya diş fırçalamasını öğretmek isteyen bir annenin izleyebileceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hülya Koçyiğit’e sinemaya katkılarından dolayı “Yaşam Boyu Başarı” ödülü adı altında plaket verilmesi, öğrenmeyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisine örnek olarak verilebilir?
Boş Bırak
Bir anne, oğlunun sürekli bilgisayarla oynanarak ders çalışmayı ihmal ettiğinden şikâyet etmektedir. Bu durumda annenin benimsemesi gereken en uygun tutum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz