Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ayşegül tokal 353 puan
Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma yolu ile öğrenmeye bir örnek değildir?
Boş Bırak
Bir iş yerinde her gün saat 12.00 ile 13.30 arasında öğle tatili verilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Okumayı seven bir öğrencinin gittiği kırtasiyelerde sürekli macera romanlarını seçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış kazanma olarak gösterilemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in “soyut işlemler dönemi” nin özelliklerinden birisidir?
Boş Bırak
Bireylerin ilk olarak edindikleri ve kullandıkları öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir matematik öğretmeni derste önce kareyi sonra dikdörtgeni ve sonrada üçgeni öğretmiştir. Öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket etmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişim ilkelerinin eğitim açısından bireylere kazandırılmasının ilkelerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Bir öğretmenin öğrenci özelliklerini bilmeye çalışmasının öğretimdeki en önemli katkısı nedir?
Boş Bırak
Destek ipucu kullanırken öğrencilerin hangi özelliğine dikkat etmek zorunluluğu bulunmaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğretmen-öğrenci ilişkilerinin düzenli ve sağlıklı olabilmesi için gerekli değildir
Boş Bırak
Aşağıdaki örneklerden hangisinde öğretmenin öğrencisini dinlenmesine en öncelikli örnek durum olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Ödevini yapmayan çocuğun oyun oynamasına izin vermeyen bir anne aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?
Boş Bırak
Ahlak gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen genellemelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
“Birey kurallara ihtiyacı karşılandığı sürece uyar ve her şey karşılıklıdır” görüşüne göre ahlaki değerlendirmenin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz