Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Havva Çiçek 192 puan
Sirk gösterilerinde yer alan bazı kişilerin kolunda, belinde ve ayağındaki halkaları aynı anda hatasız bir şekilde çevirebilmeleri belli bir süreç sonucunda gerçekleşmektedir.           Bu parçada belirtilen öğrenme biçimi aşağıdakilerden han­gisidir?
Boş Bırak
Turistik bir otelde yönetici olmak isteyen biri, bir yabancı dili kısa sürede öğrenir. Hayatinin sonuna kadar maden ocağında çalışan bir başkası ise yabancı dil öğrenmeyi aklından bile geçirmez. Bu örnekte hangi etkenin öğrenmedeki rolü vurgulanmak­tadır?
Boş Bırak
Çözülemeyen bir geometri probleminin verileri arasındaki ilişkinin birden bire görülmesi, hangi tür öğrenmeye bir örnektir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi zorlaş­tırıcı bir etkendir?
Boş Bırak
Öğrenmede transferle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bilişsel öğrenmeyle ilgili bir açıklamadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış davranıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi geçici davranış olarak adlandırılır?
Boş Bırak
Bireyin herhangi bir olaya tepki gösterme­sini, aynı tepkiyi gösteren başkalarını göz­leyerek öğrenmesi hangi öğrenme yoluna örnektir?
Boş Bırak
Oymacılığı sanat haline getirmiş bir usta daha sonra bir kereste fabrikasında çalışmaya baş­lamış, ancak becerilerini yitirdiği görülmüştür. Buna göre, unutmayı oluşturan etken aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İnsanın herşeyi hergün yeni baştan öğrenme durumunda kaldığını varsayalım. Burada öğ­renme ile ilgili hangi özelliğin eksikliğinden söz edilebilir?
Boş Bırak
Bireyin geçmiş öğrenmeleri, kişiliği üzerinde büyük rol oynar. Örneğin, insanları sürekli memnun etmeye çalışan bir kimse, korkuyla güdülenmiş olabilir. Ana-babası çok güç mutlu olan ve memnun olmadıklarında da kolaylıkla ağır cezalar veren bireylerin bu korkusu, tüm yetişkinlere genellenmiştir. Ve bireyde herkesi memnun etme eğilimi ortaya çıkmıştır.               Bu parçada bahsedilen "genelleme" kavramı­nın tanımı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Gestalt psikologlarına göre, öğrenme olayını bütünle olan ilişkileri içinde ele almak gerekir. Öğrenmede kavrama, sezme, o anki durumu algı­lama önemlidir. Geçmiş yaşantılar sinir sisteminde bıraktıkları izlerle geçmişi temsil edebilirler ancak, yeni düzenlemelerle sistemli bir değişiklik gösterip yeni bütünler oluşturabilirler.               Bütünlükçü yaklaşım, öğrenmeyi aşağıdakilerden hangisiyle açıklamaktadır?
Boş Bırak
Piaget'e göre, bilişsel gelişimi, çevreyle etkileşi­mine bağlı olan bireyin bilgi edinmesi, öğrenmesi ancak eylem içinde olanaklıdır. Etkin olan kimse bilgi edinebilir, edilgin olan bilgiye ulaşamaz. Bilgi eylemden, işten doğar. Bir nesneyi bilmek, onun üstünde bir iş yapmakla onu bir başka şeye dö­nüştürmekle mümkün olur.                Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi, Piaget'in öğrenme ile ilgili açıklamalarına ters düşer?
Boş Bırak
I.        Mutlak unutma yoktur. II.     Unutma hızlıdan yavaşa doğrudur. III.   Tekrarla unutma arasında ters orantı söz konusudur. IV.    Beyine gelen darbeler, yaşlılık gibi etkenler unutmayı hızlandırır. V.      Unutma uzaktan yakına doğrudur.               Unutmayla ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz