Tebrikler! Testin en başarılı üyesi uğur çevik 458 puan
I. Yaşantıyla edinilmesi II.Değişik olması III.Kalıcı olması IV.Türe özgü olmasıBireyin yapmış olduğu bir davranışın öğrenme sonucunda oluşan bir davranış olabilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerini taşıması gerekir.
Boş Bırak
Bir organizmanın ancak biyolojik donanımının izin verdiği bir davranışı öğrenebilmesi, aşağıdakilerden hangisine bağımlı bir durumdur.
Boş Bırak
Eski bilgilerin yeni bilgiler edinmeyi zorlaştırmasına ne denir ?
Boş Bırak
Davranışçıların insan öğrenmesini açıklayabilmek için duygu, düşünce ve güdü gibi içsel özelliklerden yararlanmamaları bu özelliklerle ilgili hangi nedenlerden kaynaklanmaktadır ?
Boş Bırak
Gök gürültüsünden korkan bir bireyin yağmur çiselediğinde ise korku tepkisi sergilemesi aşağıdakilerden hangisi vasıtası ile öğrenilmiştir?
Boş Bırak
Klasik koşullanma sürecinde bir uyarıcıya karşı gösterilen bir tepkinin istenmeyen uyaranlara da genellemesinin önlenebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olanıklıdır
Boş Bırak
Birincil pekiştireci tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?
Boş Bırak
Koşulsuz uyarıcının uzun süre verilmemesi sonucu ortadan kalkan şartlı tepkinin koşulsuz uyarıcıyı çağrıştıran bir uyarıcıyı çağrıştıran bir uyarıcı verildiğinde yeniden ortaya çıkmasına ne denir ? 
Boş Bırak
Ödevini zamanında yapan çocuğun oyuncakları ile oynamasına izin bir anne çocugun ödev yapma davranışını pekiştirmek için ne tür bir pekiştireç kullanmaktadır ? 
Boş Bırak
Çocuklara verilen haftalık harçlıklar hangi türden bir pekiştirme tarifesine örnektir ?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmenin süreçlerinden biridir?
Boş Bırak
Sınıfta konuşma alışkanlığı olan bir öğrenciyi, bu öğrenciyi bu davranışından vazgeçirebilmek için,öğretmenin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir ?
Boş Bırak
Yaşanmış olayların yer ve zaman gibi olayları gözlemleyerek saklandığı bilgi deposu hangisidir ?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi kolaylaştıran etmenlerden birisidir ?
Boş Bırak
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekiştireç olması için etkin olması gerektiği görüşü hangi öğrenme kavramına aittir ?
Boş Bırak
Bir etkinliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alan bilgilerdendir?
Boş Bırak
Bilgilerin ancak iki saniye muhafaza edilebildiği bilgi deposunun bilgi işleme modelindeki adı hangisidir ?
Boş Bırak
İşleyen belleğin kapasitesini arttırması için yapılan işleme ne denir ?
Boş Bırak
Okulda derslerde öğrenilen bilgilerin çoğu hangi bellekte saklanır ?
Boş Bırak
Öğrenilmesi oldukça zaman alan ve herhangi birşeyin nasıl yapıldığına ilişkin olan bilgilerin saklandığı bellek deposu hangisidir ?
Boş Bırak
I. Davranış öğrenilebilir ama gösterilmeyebilir. II.Öğrenme her koşulda pekiştirece bağlı değildir. III.İnsan uyarıcıya karşı tepki veren basit bir organizma değildir. IV.İnançlar ve beklentilerin pekiştirme tarifeleri                Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal öğrenme kuramlarınca ileri sürülen görüşlerdendir ?
Boş Bırak
Beyaz bir zemin üzerindeki üç noktanın bir üçgen olarak algılanması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ?
Boş Bırak
Alt sınıftaki öğrencinin model aldığı üst sınıftaki bir arkadaşı bir dersten başarılı olmuş ise alt sınıftaki öğrencinin o derse karşı güdülenmesinin olumlu olacağı görüşü,hangi öğrenme kuramına dayalı bir görüştür ?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi etkileyen kişisel etmenlerden değildir ?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi "öğrenmenin" özelliklerinden değildir ?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye örnek değildir ?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme değildir ?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz