Tebrikler! Testin en başarılı üyesi kemal atar 137 puan
Bir Formula-1 yarışçısı, birkaç yıl önce ayrıldığı takımına geri dönmüştür. Yarışçının uzun yıllar eski takımının aracı ile yarışmasına rağmen geri döndüğünde eski arabasının kumanda panelindeki işaretlerin anlamlarını hatırlamakta güçlük çekmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Anne bütün uğraşlardan sonra çocuğuna yoğurt yedirmeyi başaramadığı için bu ısrardan vazgeçmiştir. Daha sonra yuvaya başlayan çocuğunun, beslenme saatinde diğer çocuklarla birlikte yoğurt yediğini akşam eve gelince anlattıklarından öğrenmiştir. Anne evde de çocuğunun önüne yoğurt koyunca, hiç karşı çıkmadan çocuğun yoğurdu yiyip bitirdiğini görmüştür.
Çocuğun artık yoğurt yemeye başlamasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
Boş Bırak
Bir özel okul yönetimi, okul binasının en üst katlarındaki sınıf ve odalara ulaşımı kolaylaştırmak için asansörleri hizmete açmıştır. Öğrencilerin sadece bu kata çıkmak için kullanmalarını sağlamak için de asansöre duyurular asılmıştır. Ancak öğrenciler birinci kat için bile asansörü tercih etmeye başlayınca asansörler yoğun şekilde kullanılmış ve sık sık arıza yapmaya başlamıştır. Kullanım dışı bırakmanın, öğrencilerin gözünde okulun imajına zarar vermesinden endişe eden yönetim, asansörlerin daha az kullanılmasını sağlamak için yeni bir düzenlemeye gitmeye karar vermiştir. Bu düzenleme ile ilk katlardan aşağıya inmek için çağırma düğmesine basıldığında asansörün 3 dakika bekledikten sonra harekete geçmesi sağlanmış ve bir süre sonra da öğrencilerin büyük bir kısmının asansörlerden vazgeçip merdivenlere yöneldikleri gözlenmiştir.
Verilen örnekte öğrencilerin asansörü daha az kullanmaları aşağıdaki davranış kontrol tekniklerinin hangisi ile gerçekleştirilmiştir?
Boş Bırak
Ahmet, ana yolun kenarındaki evlerinin duvarla çevrili bahçesinde top oynamaktadır. Oynarken duvarı aşıp yola kaçan topları birkaç kez arabanın altında kalarak şiddetli şekilde patlayan Ahmet, bir gün oynarken top bahçenin duvarından aşar aşmaz elleri ile kulaklarını kapatmıştır.
Ahmet’in top duvarı aşınca kulaklarını tıkama davranışı aşağıdaki davranış kazandırma tekniklerinin hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Bir marketler grubu, müşteri sayısını artırmak için bir kampanya başlatmıştır. Bu amaçla on bininci, yirmi bininci ve otuz bininci müşterisine otomobil hediye etmeyi vaadetmektedir.
Yukarıdaki örnekte müşteriler için hangi pekiştirme tarifesi kullanılmaktadır?
Boş Bırak
Başarısızlık duygusu öğrencilerde panik ve heyecan tepkileri doğurabilmektedir. Birkaç kez sınava giren bir çocuk yaşadığı başarısızlıkların ardından, sınavlar öncesinde, henüz sınava girmeden bile aynı panik tepkilerini gösterebilir. Öte yandan normalde topluluğun karşısında konuşmaktan hiç rahatsızlık duymayan bir öğrenci, birkaç kez yaptığı gaflara bağlı olarak gülünç duruma düşünce topluluğun karşısına utandığı için konuşmayı reddedebilir.
Öğrencinin sınava girerken heyecanlanması ve kalabalık önünde konuşmayı reddetmesi hakkında aşağıda sunulan ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Para çekme makinelerinden verilen fiş ve hesap özetlerinin bankamatik kabinlerini aşırı şekilde kirletmesinden ve kâğıt israfına bağlı maliyet artışından şikâyetçi olan bir banka bunu önlemek için bir çare arar. Önce bu belgeler için özel çöp kutuları koyar ama sonuç vermez. Ardından “Gereksizse almayınız”, “kâğıt israfına neden olmayınız” şeklindeki yazılı afiş ve uyarı levhaları kullanılır ama banka yine beklentilerine ulaşamaz. Ardından bu belgenin basıldığı kâğıdın ve mürekkebinin kalitesini düşürür, bu da işe yaramaz. Banka yetkilileri hesap özeti ve fiş isteyenlerden az da olsa bir miktar para kesince sonuç alır ve çözüme ulaşılır.
Banka yetkililerinin uygulaması hangi modele uygun bir öğrenmeyi örneklendirmektedir?
Boş Bırak
Özellikle ilköğretim birinci kademe düzeyinde çok sık kullanılan, “aferin, teşekkür ederim, çok doğru” gibi sözel ifadeler, “başarma duygusu, puan, derece, not, kupa, altın madalya” gibi ödüller davranış kontrolünde fazlasıyla işe yaramaktadır. Öte yandan başka bir grup pekiştireç olarak “şekerleme, çikolata, limonata” gibi ödüller de özellikle okul öncesi eğitim düzeyi gibi küçük yaş gruplarında davranış kazandırmada son derece etkili olmaktadır.
İkinci grupta verilen şeker ve çikolata gibi pekiştireçlerin küçük yaş gruplarında daha etkili olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir ülkede yapılan seçimlerde politikacılar, yapılan açık hava toplantılarında, toplantı yapılan şehrin spor takımlarının renklerini taşıyan kıyafet, atkı ve formaları ile topluluğun karşısına çıkmakta, öte yandan konuşmalarında sık sık yöresel söylemlere yer vermekte ve yöresel yemekleri örnek vererek seçmenlerini etkilemeye çalışmaktadır.
Politikacıların kamuoyunu etkilemek için bu uygulamaları tercih etmeleri hangi kuramsal yaklaşımın prensiplerini kullandıklarını göstermektedir?
Boş Bırak
“Kaçınma öğrenmesi” ile “olumsuz pekiştirme” süreçlerini benzer kılan özelliklere ilişkin aşağıda verilen değerlendirmelerin hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
6 yaşındaki Mahmut ailesi ile birlikte kaplıcalara gider. Yüzmeyi öğrenmek için çok istekli olan Mahmut 40 derecelik kaplıca havuzuna sıcak diyerek giremez. Babası önce suyu ılıtır ve sonra havuzun soğuk suyunu kapatıp sıcağı açık bırakır. Bir süre sonra suyun sıcaklığı tekrar 40 dereceye gelse de Mahmut’un sıcaklıktan yakınmadığını fark eder.
Söz konusu örnekte Mahmut’un önceleri girememesine rağmen sonra aynı sıcaklıktan şikâyetçi olmaması aşağıdakilerin hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
Ergenlik döneminin tipik özelliklerinden birisi ergen benmerkezciliğidir. Bu özelliğin bir biçimi de ergenin hissettiği, başkalarınca anlaşılamayacağı duygusudur. Gence “kimse beni anlayamaz” duygusu hâkim olduğunda bu duygu davranışlarına da yansır. Aslında ailesinde ve arkadaş çevresinde onu anlayabilecek birileri olsa da bu duygusunun etkisiyle öylesine onlardan uzak durur ki, kendi kendine anlaşılmasını zorlaştırır. Bu yolla gencin başkasını onu anlayamayacağı düşüncesi pekişir.
Bu durum aşağıdakilerin hangisine en uygun örnektir?/b>
Boş Bırak
Yemekten önce ellerini yıkamayan çocuğu, annesi her seferinde azarlayarak bu davranışı yaptırmaktadır. Anne daha sonra, çocuğun el yıkama tepkisini başlatan uyarıcının kendisinin onu azarlaması olduğunu fark eder. Bundan sonra sofra hazırlamaya başladığında çocuğuna ellerini yıkamasını söyler. Bu durum birkaç kez tekrar ettikten sonra çocuk artık yemek masasının düzenlenmeye başlamasıyla birlikte ellerini yıkamayı öğrenir.
Yukarıdaki örnekte sonuç tepkisini oluşturan uyaran hangisidir?
Boş Bırak
Mustafa balık tutkunudur ve farklı türlerde, çok sayıda balık beslediği büyük bir akvaryumu bulunmaktadır. Akvaryumun içinde köşelerde suyu oksijen açısından zenginleştirmeye yönelik iki filtre yerleştirilmiştir. Mustafa, balıkların gün geçtikçe bu filtrelerden birinin yanında toplandıklarını, diğerinin olduğu köşeye gitmediklerini fark eder. Bunun nedenini anlamaya çalışırken cihazlardan birinin bozulmuş olduğunu, oksijen üretemediğini ve balıkların da sağlam olanın yanına toplandıklarını gözlemler.
Örnekte balıkların arızalı olan filtrenin yanından uzaklaşmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Evde bilgisayar oyunlarıyla çok fazla süre geçirip bunu alışkanlık haline getiren ve bu nedenle de derslerini ihmal eden bir çocuğun anne-babasına, edimsel koşullanma ilkeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi en uygundur?
Boş Bırak
Çocuğunun isteklerine dayanamayıp her isteğini yapmaya çalışan bir anne bunun evde problem olmaya başladığını fark eder. Çocuk istediği yapılmadığında huzursuzluk çıkarmaya, eşyalarını, oyuncaklarını sağa sola fırlatmaya başlamıştır. Bunun üzerine anne çocuğuna, “eşyaları fırlatmasını sürdürürse onunla ilgilenmeyeceğini” söyler ve bunu da uygular. Çocuk başlangıçta ağlama davranışı ile tepkilerini şiddetlendirse de bir süre sonra bu uygulamaya beklenen tepkileri verir ve eşyaları fırlatma davranışlarında azalma meydana gelir. Anne bu değişimi fark edince artık eskisi gibi davranmayacağını düşünerek gevşer ve huzursuzluk çıkarmasına dayanamadığında çocuğun isteklerini yeniden yerine getirmeye başlar.
Annenin dayanamayıp isteklerini yeniden yerine getirmeye başlamasının, eşyaları fırlatma davranışı üzerindeki muhtemel etkileri hakkında aşağıda verilen değerlendirmelerin hangisi en doğrusudur?
Boş Bırak
Donuk zekâya sahip olan ve bu nedenle kaynaştırma eğitimine alınan bir öğrenciye yazı yazma öğretilmeye çalışılmaktadır. Öğretmeni çocuğa üzerinde “Ali Gel” yazan bir fiş vermiş bunu yazmasını istemektedir. Bu fişi tamamıyla yazdığında çocuğu çikolata ile ödüllendireceğini de söylemiştir. Üç gün bu fişe çalışan çocuk “A”, “Al” ve “Ali” yazmıştır ama fişin tamamını yazamamıştır. Öğretmeni ise bu değişimlerle ilgilenmemiş ve tamamını yazmadıkça çikolata vermeyeceğini söylemiştir.
Öğretmenin ilgisiz tutumu aşağıdaki davranış kazandırma tekniklerinin hangisine uygun olmadığı için olumsuz olarak eleştirilebilir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen örneklerin hangisinde davranış üretme sürecinde bireyi harekete geçiren güdünün kaynağı kesinlikle dışsaldır?
Boş Bırak
Televizyonlarda, sinemalarda her gün farklı suç olaylarının ayrıntılı biçimde işlendiği aksiyon filmleri ve haberlerle karşılaşıyoruz. Kimi bir bankanın nasıl soyulabileceğini kimi bir kaçakçılığın hatta kimi de bir cinayetin nasıl olabileceğini akla hayale gelmedik biçimde açık olarak anlatıyor; neredeyse yol gösteriyor. Ama ne olursa olsun, gerçek hayatta yaşanan benzer olaylarda bu yayınları izlenmiş olmayı gerekçe göstererek yapılan savunmaların pratikte bir anlamlı yoktur. Yani bu film ve programları izlemiş olmak, suçu işleyenleri haklı çıkaran bir gerekçe olamaz.
Suç işleyenlerin, suç eylemlerini bu programları izlemiş olmaları ile gerekçelendiremeyeceklerini açıklamak için Bandura’nın sosyal bilişsel öğrenme kuramının hangi kavramı kullanılabilir?
Boş Bırak
Öğrenciler dönemin başında yavaş hareket ederken ödevi teslim etme günleri yaklaştıkça daha hızlı çalışmaktadırlar. Ancak pekiştirme yapıldıktan sonra ki zamanda gene yavaş hareket etmeye başlayacaklardır. Çünkü hızlı hareket etseler de sürenin bitimine kadar pekiştirilmeyeceklerini öğrenmişlerdir.
Bu duruma yol açan neden aşağıdakilerden hangi pekiştirme tarifesi olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Ayşe yeni başladığı işinde, personelin giriş ve çıkış saatlerinde imza attığını gözlemiştir. Bunun nedenini sorduğunda “İş denetiminin bu yolla sağlandığı, işe geç kalan veya izinsiz erken ayrılanlara çeşitli yaptırımlar uygulandığı” yanıtını almıştır. Bundan sonra kendisi de işe geliş ve gidiş saatlerine uymaya özen göstermiş ve imza atmıştır.
Ayşe’nin davranışları üzerinde etkili olan öğrenme faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
5 yaşındaki Gülsüm, ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki ablası ile evde aynı odayı paylaşmaktadır. Bir gün ailesi, kendisine öğretilmek için özel bir çaba gösterilmemesine ve daha önce gözlenmemiş olmasına rağmen Gülsüm’ün bazı İngilizce kelimelerin anlamlarını öğrendiğini fark eder.
Yukarıda verilen örnek Tolman’ın öğrenmeye ilişkin görüşlerinden hangisini en iyi şekilde açıklar?
Boş Bırak
Günlük yaşantımızda yüzlerce kişiyle karşılaşır, onlara kimi zaman otobüste yer verir, kimi zaman yol sorarız. Ancak çoğu zaman bu etkileşimler, yaşantı eşiğini aşmadığından kalıcı bir iz oluşturmaz. Bu durumda yaşantı meydana gelmediğinden öğrenme de gerçekleşmez. Bu nedenle öğrencinin, öğretme – öğrenme ortamının öğeleriyle olan etkileşimleri yaşantı eşiğini aşmalı ki, öğrencide bir iz, yani yaşantı meydana gelebilsin ve bunun sonucunda da öğrenme oluşabilsin.
Yukarıda verilen bu bilgiler temel alındığında öğrenmeyi sağlayan “yaşantı” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Bireylere, anlamsız heceler gibi alışılmamış bilgi sunulduğunda ve zihinsel tekrar imkanı verilmediğinde, deneklerin bu bilgiyi aşağı yukarı üç saniye hatırlayabildikleri görülmektedir ve onu izleyen on beş saniye içinde bilgi hatırlanamaz hale gelmektedir.
Bu deneyin sonucu aşağıdaki hipotezlerden hangisinin doğru olmadığını göstermektedir?
Boş Bırak
Sigara içenler için nikotinin o anda meydana getirdiği etki, sigarasız uzun bir ömür yaşamaktan daha pekiştirici olabilir.
Bu örnek aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğrulamak için ileri sürülebilir?
Boş Bırak
Köylerinde bir köpeğin kemiğini toprağa gömdüğünü gören bir çocuk da daha sonra misketlerini toprağa gömerek saklamıştır.
Bu örnek hangi bilim insanının hangi teorisini örneklendirmektedir?
Boş Bırak
Murat Bey öğrencilerine karşı demokratik ve hoşgörülü davranışlarıyla tanınmakta olan bir öğretmendir. Ancak müfettişlerin geldiği ve okulun teftişten geçirildiği günlerde Murat Bey’in daha gergin ve cezaya daha sık başvuran bir farklılaşma sergilediği gözlenmiştir. Söz gelimi normalde sorulan sorulara doğru cevap verilemediğinde öğrencilere herhangi bir ceza uygulamasına başvurmazken, teftiş zamanlarında öfke, kızgınlık gibi tepkiler vermiştir. Aynı değişim sınav zamanlarında da gözlenmiştir.
Murat Bey’in öğrencilerin bir davranışına sadece teftiş ve sınav zamanları gibi belirli uyarıcıların olduğu zaman ve ortamlarda ceza uygulaması hangi ceza türünü örneklendirmektedir?
Boş Bırak
Resim yaparken sulu boya kullanan 8 yaşındaki Kazım, boyaların bulunduğu kutuda turuncu renk boya olmadığını anlar. Elinde bulunan farklı boyaları karıştırarak turuncu elde etmeye çalışan Kazım bunu başaramaz ama bir süre sonra birden kırmızı ve sarı renkleri uygun şekilde karıştırdığında bu rengi elde edebileceğini fark eder. Sonra karıştırır ve elde eder.
Kazım’ın kırmızı ve sarı renkleri uygun şekilde karıştırdığında sonuca ulaştıracak çözümü bulması aşağıdaki problem çözme türlerinden hangisine bir örnektir?
Boş Bırak
İlhan, amcasının bilgisayarını kullanırken bilgisayarı bozmuştur. Bunun üzerine amcası bir daha bilgisayarını kullanmasına izin vermemiştir.
Amcasının İlhan’ın bilgisayarı kullanmasına izin vermemesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz