Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sergen Ceylan 484 puan
Bir dersin amaçlanan hedelere ulaşması için kullanılacak yöntem ve teknikleri belirlemek için yol gösteren genel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
"öğretimin belirlenen hedef ve davranışlara ulaşabilmesi için kullanılabilecek her bir yol" ifadesi aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?
Boş Bırak
öğretimi belirlenen hedeflere ulaştırmak için kullanılan yöntemlerin uygulama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretme stratejisinde kullanılabilecek ders işleme yöntem ve tekniklerinden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi derslerinde buluş yoluyla öğretme stratejisini kullanan Zeynep öğretmenin kullanacağı yöntem ve tekniklerden değildir?
Boş Bırak
Daha çok uygulama düzeyinde hedef davranışlann kazandırılmasına yönelik etkinlikler içeren,deney-gözlem ve rol yapma tekniklerini sıkça kullanan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ögretme-öğrenme tekniklerinden hangisi karşıda belirtilen bilişsel hedef alanını kazandırmada etkili bir yöntem değildir?
Boş Bırak
Bir bilginin küçük bölümlere ayrılarak ve her bölümde pekiştirilerek öğrenmenin sağlandığını belirten Programlı Öğretim'in başlıca temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir konu öğrenilmeden diğer konuya geçilmeyen, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun hizmet sağlayan ve her öğrencinin başanlı olabileceği temeline dayanan öğretme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Derslerinde daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanan Adnan Bey'in dersin monotonlaşmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinden kaçınması gerekir?
Boş Bırak
"Selçuk Bey, derslerinde buluş yoluyla öğretim yaklaşımım benimseyen bir öğretmendir.'' Selçuk Bey'e göre bir öğretmenin jDt görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Öğretmenin bilgileri düzenleyerek etkin bir şekilde dersini işlemesini öneren yaklaşım
II. Öğrenmede öğrencilerin problem çözme sürecini kabul eden yaklaşım
II. Öğrencinin kendi gözlem ve etkinliklerine bağlı olarak bilgiye ulaşmasını savunan yaklaşım
Yukarıda açıklamaları verilen yaklaşım isimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Boş Bırak
"Bir öğretmen öncelikle sınıfta problemi belirler, problem tanımlanır, problemle ilgili bilgiler toplanır." Araşurma-İnceleme Yoluyla öğretim stratejisine göre sıradaki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un Tam Öğrenme yaklaşımına göre öğrencinin değiştirilemez özelliklerindendir?
Boş Bırak
Bir öğrencinin önceki öğrenme yaşantılarına bağlı olarak herhangi bir konuyu öğre-nip-öğrenemeyeceğine dair kendisini algılama tarzı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Boş Bırak
Etkili ve kalıcı öğrenmenin sağlanması için uyulacak ilkelerden hangisi öğrenmede di-ğerleme karşı unutmaya en dirençlidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki bilişsel hedef davranışlarından hangisi diğerlerine göre daha zor öğrenilir?
Boş Bırak
Sınıfta istenmeyen davranış gören Rehber öğretmen Deniz Hanım'ın yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Muhasebe dersi öğretmeni Zühre Hanım sınıf içinde istenmeyen davranışta bulunan Er-kut'a karşı aşağıdaki davranışlardan hangisini benimserse Erkut'un olumsuz davranışlan art: ma gösterir?
Boş Bırak
"Bir sınıfta bulunan tüm öğrencilerin aynı beceri, bilgi ve davranışa sahip olması beklenemez." Bir öğretmen aşağıdaki ifadelerden hangisine önem verekek bu durumun ortaya çıkardığı öğrenme güçlüklerini en aza indirebilir?
Boş Bırak
Sınıftaki olumsuz davranışlanyla dikte çekmek isteyen Nevzat'ın öğretmeni onun b davranışlarım değşitirmesi için aşağıdakilerde hangisini yapmamalıdır?
Boş Bırak
"Aziz arkadaşlarının öğrenme düzeyine ulaşamayan ve öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencidir." Sınıf öğretmeni Filiz Hanım'ın aşağıdaki davranışlarından hangisi Aziz için uygun bir yaklaşım olmaz?
Boş Bırak
"Yasin arkadaşlarına göre daha hızlı öğrenen bir öğrencidir. Dersi arıladıktan sonra tekrarlarda sıkılmaya ve arkadaşlarına el-kol şakası yapmaya başlamaktadır." Aşağıdakilerden hangisi Yasin ve onun gibi öğrenciler için uygun bir yaklaşım değildir?
Boş Bırak
"Ahmet sınıfta sürekli ayağa kalkıp dolaşan bir öğrencidir." Bir öğretmen aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse Ahmet'in derse katılımını en yüksek seviyede sağlar?
Boş Bırak
Sınıfta ortalamanın alanda veya üstünde öğrenciler için gerçekleştirilecek davranış öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

3 Yorum

  1. erdogan 23/10/2020 01:00

    19. sounun cevabı B olacak.

  2. Ebru 27/03/2020 11:13

    17. Sorunun cevabı E olmalı. Saygı duymak duyuşsal bir davranıştır ve duyuşsal davranışlar kazandırılması en zor davranışlardır.

  3. İsrafil Öğretmen 22/02/2019 05:58

    19. sorunun cevabı b olması lazımm

Yorum Yaz