Tebrikler! Testin en başarılı üyesi gülistan çelik 311 puan
Geçici hipotezleri formüle etme                 Yukarıdaki problem çözme aşaması­nın doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Öğretmenin öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir prensibi açıklamak için yap­tığı işlemleri kapsayan teknik, yön­tem hangisidir?
Boş Bırak
Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri; kapalı kapılar arkasında olması ve gerçek öğrenmeye yer vermeme­sidir. Bu eleştiriler karşısında uygu­laması önerilen yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Öğrencilerin   bireysel   farklılıklarını dikkate alan ve her öğrenciye kendi öğrenme hızına göre ilerleme imkanı veren, ayrıca öğrencinin öğrenme süresince dikkatli ve etkin olmasını sağlayan yöntem hangisidir?
Boş Bırak
 Özellikle öğretmen adaylarının mes­leğinin gerektirdiği rol ve davranışla­rını kazanmalarında uygulanan ve davranışların analiz edilmesi, geri besleme ve bireye yönelik olma gibi özellikler taşıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde iletişim sürecinin öğeleri doğru sıralanmış­tır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi mikro öğre­tim yönteminin faydalarından değildir?
Boş Bırak
İki ya da daha fazla sayıda öğretmen ve diğer ilgilinin, öğretim etkinlikleri­ni planlama, sunma ve değerlendir­mede anlamlı ve metodolojik işbirliği gerektiren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ekiple öğre­tim yönteminde uygulanabilecek or­ganizasyon yapılarından değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğ­rencinin bilgisayar kullanım beceri­sini gerektirir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden   hangisi   problem çözme yönteminin yararların değildir?
Boş Bırak
Eleştirilerin yasaklanması, düşünce­lerin teşvik edilmesi, çok sayıda dü­şünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangi­sidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen sınıftaki öğrencileri 5 gru­ba ayırır. Daha sonra bitki örtüsü konu­su ile ilgili incelenebilecek konuları be­lirlemek için öncelikle sınıfta konu hak­kında görüş alış verişinde bulunur. Grupları şöyle görevlendirir.
1 Grup, bitki örtüsü nasıl oluşur,
2 Grup, yakın çevrede bulunan bitki ör­tüsü üzerinde araştırma yapınız
3 Grup. Türkiye'nin bitki örtüsünü bütün olarak inceleyiniz.
Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı öğretim stratejisi hangisidir?
Boş Bırak
Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Öğretmenin konuya ilişkin sınıfta gö­rüş alış-verişinde bulunması hangi teknikle ilgilidir?
Boş Bırak
3 öğrencinin 3'er dakika konuştuğu grup tartışması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Belli öğretim amaçlarının karşılana­bilmesi için belli olay ve durumların gerçek dünyada incelenmesine yö­nelik olarak yapılan gözlem gezisi yönteminin başarılı olabilmesi başta hangi şarta bağlıdır?
Boş Bırak
Psikomotor davranışların öğretimin­de en etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Proje yönteminde en etkin kullanıla­bilecek strateji aşağıdakilerden han­gisidir?
Boş Bırak
Öğretmenin ses tonu, öğrencilere karşı tutumu, dili kullanma becerisi gibi özellikleri aşağıdakilerden en çok hangisini etkiler?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz