Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sibel Darçın 387 puan
Öğrencinin duyuşsal ve bilişsel giriş davranışları ile ilgilenen öğrenme modeli hangisidir.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi ‘bir elin nesi var iki elin sesi var’görüşünü destekleyen öğretim metodudur?
Boş Bırak
Ders anlatırken bir öğretmenin kazandırılacak hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların  çözümünde nasıl kullanılacağını vurgulaması aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisiyle ilgilidir.
Boş Bırak
Ünlü psikolog Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış olan temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yeniliği getiren teknik hangisidir.
Boş Bırak
Tam öğrenme modelinde öğrencilerin düzeylerini değerlendirirken ele alınan tam öğrenme ölçütü en az kaçtır.
Boş Bırak
Her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini arttıran zekanın yedi yönünün olduğunu savunarak çoklu zeka  kuramını ortaya atan bilim adamı kimdir.
Boş Bırak
…………….. bir metne bağlı olmadan içten geldiği gibi ve aniden gelişen durumdur.Yaratıcı dramanın bir aşamasıdır. Metindeki boşlukta bahsedilen davranış türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı drama etkinliklerinin bir aşamasıdır.
Boş Bırak
Yaratıcı drama yönteminin kullanılmasında en son yer verilen çalışma hangisidir.
Boş Bırak
   1.Öğretmen ,öğrenci ile etkileşim halindedir.        2.Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler verilmesine olanak sağlanır.        3.Öğrenci düşüncelerini söyler ve yorum yapar.        4.Analiz sentez ve değerlendirme yapılır.             Yukarıdaki ifadeler hangi öğretim yönteminin özelliklerindendir.
Boş Bırak
  1.Öğrenci merkezlidir.        2.Öğrencide ilgi ve güdülemeyi arttırır.        3.Daha kalıcı ve izli öğrenmeleri oluşturur.        4.Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir.                   Yukarıda ifade edilen durumlar hangi öğretim yöntemiyle ilgilidir ?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Tartışma yönteminde kullanılmaz.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz.
Boş Bırak
İstenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmaya ne ad verilir.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sınıf dışı öğretim tekniklerinden biri değildir.
Boş Bırak
Duygu düşünce ve fikirlerin konuşmaksızın el kol veya yüz hareketleriyle anlatılması hangi dramatizasyon tekniğidir.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi küme çalışması tekniğinin kullanılmasındaki olumsuzluklarından birisidir.
Boş Bırak
Gözlem yoluyla öğrenmenin en önemli avantajı hangisidir.
Boş Bırak
Sergi tekniği öğrencide hangi duygu yada becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretim yaklaşımının özellikleri arasında yer alır.
Boş Bırak
Çoklu zeka kuramının eğitimde uygulanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi keşfetme yoluyla öğretim basamaklarından birisi değildir.
Boş Bırak
(1) Öğrencilerin merakını uyandırmak       (2) Öğrenciyi işbirliği yapmaya yönlendirmek       (3) Ünite sonunda öğrenme eksikliklerini belirlemek       (4) Kısa sürede daha fazla bilgiyi aktarmak       (5) Öğrencilerin güdülenmişlik düzeylerini cevaplar buluncaya kadar sürdürme              Yukarıdaki özelliklerden hangisi buluş yoluyla öğretim yaklaşımının yaraları arasında yer alır?
Boş Bırak
Bireylerin fiziksel zihinsel  yeteneklerini geliştirici  öğrenme yaşantısını zevkli kılacak sanatsal estetik nitelikleri ve beceriyi geliştirici öğretim tekniklerine ne ad verilir.
Boş Bırak
Öğretmen merkezli sınıflarda en fazla görülen öğrenme ortamı faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir.
Boş Bırak
Öğretimde anlamlılık ilkeleri olarak yer alan ilkeler kime aittir.
Boş Bırak
En belirgin üstünlüğü öğrencilere problem çözme yaşantıları kazandırmak olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir.
Boş Bırak
Aşağıda hangi yöntemin faydalarından söz edilmektedir.     (1) Bireyin anlatma yeteneğini geliştirir     (2) Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamamıza yardımcı olur.      (3) Akıcı bir konuşma sağlar.
Boş Bırak
Hangisi buluş yöntemi ile öğretim yaklaşımı için doğru bir ifadedir.
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. israfil 18/02/2019 02:40

    koffika sorusu gestaltcılar olarak verilseydi daha iyi olurdu

  2. aaa 21/04/2013 12:55

    Süre sayacı çok dikkat dağıtıyor,sayacı en aşağıya çekerseniz daha iyi olur.

Yorum Yaz