Tebrikler! Testin en başarılı üyesi kıvanç erdem 92 puan
Tartışma yöntemi içerisinde bulunan münazara tekniği aşağıda belirtilen hangi akıl yürütme sürecini belirler?
Boş Bırak
Tümel ve doğru olan önermeden, or­ta terim yoluyla tekile gitme süreci hangi akıl yürütme sürecidir?
Boş Bırak
Açık bir sistem olarak ele alınan eği­timin en önemli süreçlerinden birisi öğrenme - öğretme ortamıdır. Bu kavram aşağıdaki hangi kavramla eş anlamlıdır?
Boş Bırak
..........hedef davranışları öğrenciye kazandırmak için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulmasıdır. Yukarı­daki boşluk hangisi ile tamamlanma­lıdır?
Boş Bırak
İstendik davranışın ileride tekrarlan­ma ihtimalini arttıran eğitim durumu değişkeni hangisidir?
Boş Bırak
Panel, diyalog, forum gibi öğretim tekniklerinin kullanıldığı strateji han­gisidir?
Boş Bırak
Buluş yoluyla öğretim stratejisinin uygulanması için öğretmenin yap­ması gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Güdümlü tartışma, küçük ve büyük grup tartışması çember, panel, mü­nazara, açık oturum, gibi tekniklerin kullanıldığı strateji hangidir?
Boş Bırak
Hedeflerin uygulama ve daha üst dü­zeyde  olmasını  gerektiren  strateji hangisidir?
Boş Bırak
Araştırma soruşturma yoluyla öğre­tim stratejisine ilişkin olarak aşağı­daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Öğrencinin duyuşsal ve bilişsel giriş davranışları  ile ilgilenen  öğrenme modeli hangisidir?
Boş Bırak
On, on bir, on iki yaş çocukları, anlatı­lan bir konu üzerinde dikkatlerini en fazla kaç dakika toplayabilirler?
Boş Bırak
Öğrencilerin bir ünitedeki eksik ve yanlışları düzeltilmeden ondan son­raki üniteye geçilmesinin izin veril­mediği strateji hangisidir?
Boş Bırak
Tam öğrenme modelinde her işlem­den sonra doğru yapanlara pekiştireç verilmesi, yanlışların dü­zeltilmesi, eksiklerin tamamlanması, bunlar için ipuçlarının kullanılması .................ile ilgilidir.
Boş Bırak
İş başında eğitimin başarısı büyük ölçüde.........Bu cümleyi tamamlayı­nız.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi anlatım yön­temiyle ilgili değildir?
Boş Bırak
Anlatım   yönteminin   iyi   organize edilmesi için ilk koşul,............?
Boş Bırak
Bir öğretmen sınıfında problem çözme yöntemini uygulayarak ders işlemek is­temektedir. Bu öğretmenin yaptığı ilk iş problemi sınıfa tanıtmaktır.              Daha sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki (yöntem - tekniklerden) hangisinde hem görsel, hem işitsel iletişim kullanılır?
Boş Bırak
Öğrencilere gerçek dünyayı görme ve gözlem yapma imkanı sağlayan yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz