Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ezgi Tuncel 285 puan
Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıl­dığı bir durumda aşağıdaki model­lerden hangisi seçilmelidir?
Boş Bırak
Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan  kuram hangi kuramdır?
Boş Bırak
Öğretim stratejileri...........doğrultu­sunda gelişir ve yön bulur?
Boş Bırak
Teknik, strateji ve yöntem kavramla­rının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl olur?
Boş Bırak
"Öğretimde anlamlılık ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir?
Boş Bırak
Bir üst yetkiliye kısa ve öz bilgileri grafiksel veriler ve araç gereçler kul­lanarak verilen teknik hangisidir?
Boş Bırak
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramın­da öğretmenin öğrencilere coşkulu bir konuşma yapar. Bayram törenine katılan tüm konuklar bu konuşmadan çok etkilenir. Okul müdürünün kul­landığı duyuşsal ağırlıklı teknik han­gisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen Yurdumuz ünitesiyle ilgili depremler konusunu işlemekte­dir. Bu öğretmen sunuş yoluyla öğ­retim stratejisini kullanarak önce deprem konusuna ilişkin ön organize edici bilgileri vermiş, daha sonra kavramın tanımını vermiştir. Bu öğretmenin takip etmesi gereken etkin­lik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir dersin öğretim yönteminin seçil­mesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açıklamasında kulla­nılan strateji ve yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden   hangisi   araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok kullanılan yöntemdir?
Boş Bırak
................ dersin amaçlarına ulaş­masını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?
Boş Bırak
Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerin­den   yararlanma,   düşünce   ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını kullanmayı gerekti­ren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik) hangisi­dir?
Boş Bırak
Thorndike'nin öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sağlığımız konusuyla ilgili açıklama­larda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesi­ni istemiştir. Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiş­tir?
Boş Bırak
Öğretme    yöntemini    uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapı­lan işlerin bütününe ne denir?
Boş Bırak
Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını  sunuş  yoluyla  öğretim stratejisini kullanarak veren bir öğ­retmenin, bu stratejide gerçekleştir­mesi gereken en son aşama hangisi­dir?
Boş Bırak
Buluş  yoluyla  öğretim  stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencileri­nin, en az bilişsel alanın hangi aşa­masına sahip olması gerekir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan bir öğretmen davranışı değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki öğretim yöntem veya tek­niklerinden hangisi öğrenci merkez­lidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

4 Yorum

 1. Elif 11/09/2019 12:34

  19.soru yanlış olabilir mi? Buluş yolunda ögretmen rehberdir diye biliyordum

 2. seri7327
  seri7327 05/03/2017 11:58

  Buluş yoluyla ögretim stratejisinde hiç bir şekilde bilgi aktarımı yapılmaz.Bu nedenle C şıkkı dogrudur.

 3. Lokman COŞKUN 01/12/2016 03:24

  19. soruyu tekrar kontrol edebilir misiniz? Cevabının yanlış olduğunu düşünüyorum. saygılarımla

 4. zeliha 08/11/2014 04:18

  cevaplarımı göremiyorum.....

Yorum Yaz