Tebrikler! Testin en başarılı üyesi dygu ozkck 275 puan
İlk 5 soruyu bu tabloya göre cevaplandırın
Yukarıda verilen matriste 8 numaralı öğrencinin ham puanı kaçtır?
Boş Bırak
Yukarıdaki matriste verilen puanların ortalaması kaçtır?
Boş Bırak
Yukarıda verilen matriste 10 numaralı sorunun madde güçlük indeksi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yukarıdaki matriste madde güçlük indeksleri toplamı kaçtır ?
Boş Bırak
Yukarıdaki matriste yer alan sorulardan hangisi diğerlerine göre daha kolay bir sorudur?
Boş Bırak
Bir testin amacı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Boş Bırak
Öğretmenlerin hazırladığı bir testte bulunan maddelerle ile ölçülmek istenilen nedir?
Boş Bırak
8-11. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayın
Verilen sorunun madde güçlük indeksi kaçtır?
Boş Bırak
Bu sorunun güçlük düzeyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Bu sorunun ayırıcılık gücü indeksi kaçtır?
Boş Bırak
Bu maddenin aynalık gücü indeksi göz önüne alınarak bu soru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Madde standart sapması 0.55 ve ayırıcılık gücü indeksi 0,40 olan bir maddenin madde güvenirlik indeksi kaçtır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi aritmetik ortalamayı ifade eder?
Boş Bırak
Madde sayısı 60 olan bir testin aritmetik ortalaması 40 ise testin ortalama güçlük indeksi kaçtır?
Boş Bırak
Ortalaması 50 olan bir test hazırlanmak istenirse, güçlük indeksi 0,40 olan kaç madde teste alınmalıdır?
Boş Bırak
Bir sınavda yer alan 15. maddeyi 200 öğrenciden 90'm doğru cevaplamış ve bu maddenin güçlük indeksi kaçtır?
Boş Bırak
Madde sayısı 60 olan bir test 100 kişiye uygulanmış ve SX = 4000 olarak bulunmuştur. Bu testin aritmetik ortalaması kaçtır?
Boş Bırak
Standart sapması 5, aritmetik ortalaması 60 olan bir ölçme aracının varyansı kaçtır?
Boş Bırak
19.-22. Soruları Aşağıdaki Açıklamaya Göre Yanıtlayınız.
50 Maddeden Oluşan Bir Test, 100 Öğrenciye Uygulanmıştır Ve Aritmetik Ortalamasi 50 Ve Standart Sapması 10 Olarak Hesaplanmıştır. Bu sınavdan 60 puan alan bir öğrencinin Z puanı kaçtır?
Boş Bırak
Bu sınavdan 50 puan alan bir öğrencinin T puanı kaçtır?
Boş Bırak
Bu puan dağılımının bağıl değişkenlik katsayısı yaklaşık olarak kaçtır?
Boş Bırak
Bu sınavdan 20 puan alan bir öğrencinin mutlak başarı yüzdesi kaçtır?
Boş Bırak
23-28 soruları tabloya göre cevaplayın
Yukarıda verilerden, aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değer dikkate alındığında hangi test puanları dağılımının normal dağılım gösterdiği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde puanlar arasında farklılaşmanın en az ve en fazla olduğu testler doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Puan dağılımı en basık olan test hangisidir?
Boş Bırak
Yukarıdaki dağılımlardan hesaplanabilecek en düşük bağıl değişkenlik katsayısı kaçtır?
Boş Bırak
Bütün testlerden 70 puan alan bir öğrenci hangi testten daha başarılıdır?
Boş Bırak
Bağıl değişkenlik katsayıları dikkate alındığında bu dağılımlardan hangisi normal dağılım özelliği gösterir?
Boş Bırak
T puanı 50 olan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Bir sınavda öğrencilerin puanları 15 ile 85 arasında değişmektedir. Bu puanların dizi genişliği kaçtır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. ayşegül güzel 17/10/2014 03:22

    Sevgiler, başarılar herkese.

  2. hasan hüseyin 18/09/2014 05:08

    genel olarak zorr

Yorum Yaz