Tebrikler! Testin en başarılı üyesi burak 94 puan
“Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu  sorulara  doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir."
Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
Boş Bırak
"Nesnelere verilen sayıların anlamların  ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler."
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan  hangisine aittir?
Boş Bırak
Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin eğitim öğrecindeki temel işlevi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru ifadedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının  hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?
Boş Bırak
"İngilizce dersinde başarılı olmak için en az 50  puan almak gerekmektedir."
İfadesindeki 50  puan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle  ilgilidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?
Boş Bırak
7. ve 8. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız? "Bir öğretmen  Türkçe dersinde  öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha  sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir."
Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bu işlemin sonucuna dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılmaz?
Boş Bırak
Hangisi yazılı ve sözlü sınavlar için en doğrudur?
Boş Bırak
Test düzeniyle ilgili olarak, yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
11,12,13,14. soruları aşağıdaki verilerden yararlanarak cevaplayınız?
Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.
Puan dağılımının ranjı kaçtır?
Boş Bırak
Puan dağılımının ortancası kaçtır?
Boş Bırak
Puan dağılımının standart sapması kaçtır?
Boş Bırak
Puan dağılımının varyansı kaçtır?
Boş Bırak
Hangisi eğitim sistemlerindeki " gizli başarısızlığın" nedenlerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Sınıf geçme sisteminin en fazla uygulanabilir olduğu eğitim kademesi hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı sayıtlılardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde "birimlerin eşit olduğu" söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

3 Yorum

  1. nuray 21/12/2020 06:30

    fena degildi

  2. Derya 26/05/2020 07:27

    Sorular kolay daha zorlayıcı sorulardan oluşabilirdi :)

  3. gonca 28/11/2015 09:49

    hiç yapamıyorum ve ygs az kaldı

Yorum Yaz