"Ölçme ve Değerlendirme Karma Test 6" adlı testte 20 soru vardır. Kpss Ölçme ve Değerlendirme kategorisinde yayınlanan teste 8758 kişi bakmış, 3070 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Ölçme ve Değerlendirme Karma Test 6" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme Karma Test 6Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi I. Öğrencilerin sınav kağıtlarını 100 ü-zerinden puanlamak
II.  Öğrencinin  sözlü  sınavda verdiği cevaplara bakarak puan vermek
III. Öğrencinin ödevindeki imla hataları­nı belirlemek
IV. Öğrencinin sınav puanını bir kriterle kıyaslayıp karar vermek
Yukarıdakilerden hangisi yada hangi­leri bir ölçme işlemi içermektedir ?
Boş Bırak
2 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisinde değerlen­dirme işlemi yapılmıştır?
Boş Bırak
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi portföy de­ğerlendirme sisteminin kullanılması­nın bir sebebidir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Bir Psikoloji öğretmeni bir öğrenci­sinin 4. sorusunu puanlarken o öğ­rencinin bir önceki soruda verdiği cevabın etkisinde kalmış ve hatalı bir puanlama yapmıştır.
Bunun önlen­mesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Boş Bırak
5 - Bilgi Bir tarih öğretmeni öğrencilerin sı­navlarını puanlarken sevdiği öğrenci­lere yüksek puan vermektedir.
Bu puanlayıcı yanlılığını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı­dır?
Boş Bırak
6 - Bilgi Seçmeli testlerde "hepsi" seçeneği hangi durumda kullanılmaz?
Boş Bırak
7 - Bilgi Bir gruptaki bireylerin isimlerinin baş harflerine göre sıralanması han­gi nitelikte bir ölçek verir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Bir gruptaki bireylerin doğum tarihle­rine göre g liste yapılması hangi nite­likte ölçek verir?
Boş Bırak
9 - Bilgi I.Test yönergesinin yeterli açıklama içermemesi
II.Test kitapçığının baskısının kötü olması
III.  Öğretmenin puanlama esnasında yanlılık göstermesi
IV.Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması
V.Sınavda dişi ağrıyan bir öğrencinin düşük performans sergilemesi
Yukarıdakilerden hangisi yada hangi­leri ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır?
Boş Bırak
10 - Bilgi Hangi durum ya da durumlarda tes­tin güvenirliği artar?
I.Soru sayısının artırılması
II.Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması
III.Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması
IV.Testin nesnel bir şekilde puanlanması
Boş Bırak
11 - Bilgi Test puanlan ve ölçüt puanları ara­sındaki korelasyon aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Aşağıdaki soru tiplerinin hangisinde şansla doğru cevabı bulma ihtimali en yüksektir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Hangi seçenekte değerlendirmenin basamakları doğru olarak sıralanmış­tır?
Boş Bırak
14 - Bilgi Bir coğrafya öğretmeni çoktan seç­meli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir.
Bu du­rumda öğretmen hangi bilişsel dü­zeydeki davranışı ölçmek istemiştir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Bir İngilizce öğretmeni öğrencilerini bir sınava tabi tutmuş daha sonrada öğrencilerin kağıtlarını puanlamıştır.
Bu öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
16 - Bilgi Bir yazılı yoklama sırasında Cemil bir soruyu istenilenden çok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamıştır.
Bu durumda öğretmen o soruyu na­sıl puanlamalıdır?
Boş Bırak
17 - Bilgi Bir başarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir?
Boş Bırak
18 - Bilgi Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almış­lardır. "3,3,5,5,5,6,7,7,7,7"
Bu notların aritmetik ortalaması kaç­tır?
Boş Bırak
19 - Bilgi Bu notlar dizisinde mod hangi sayı­dır?
Boş Bırak
20 - Bilgi Bu notların dağılım genişliği nasıl hesaplanır?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.