Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gülsenem Tepe 100 puan
Bir ölçme işleminden elde edilen o (sıfır) değeri için kesinlik, güvenirlik sözkonusu ise kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmedir?
Boş Bırak
Öğretmenin, öğrencilere bildiği sorulara göre puan vermesinde kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Boş Bırak
Ölçme değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
“Değerlendirmede, hakkında karar verilen değere ………, kararı belirleyen değere de ……….. denir."
Boşluklara uygun düşecek kavramlar, hangileridir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ölçek türlerinden hangisinde, ölçülen niteliğin miktarına göre bir puanlama söz konusudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki niteliklerden hangisi, doğrudan ölçme yöntemi ile ölçülür ?
Boş Bırak
“Okul idaresi, 9/C sınıfının o (sıfır) alan öğrencileri ile 100 alan öğrencilerini çağırmıştır"
bu ifadede kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Gerçekleştirilen iki ölçme işlemi sonunda elde edilen değerlerin birbirlerinin katı olduğu ve kesinlik taşıyan veriler oldukları görülmüştür."
Gerçekleştirilen ölçme işleminde ölçülen nitelik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Ölçme ve değerlendirme bilimi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Biyoloji öğretmenin, sınıfındaki öğrencileri laboratuarda küme oluştururken aynı notları alanları aynı kümeye yerleştirmesi hangi tip ölçeği kullandığını gösterir?
Boş Bırak
Hazırlanan bir testin sorularının, konuları tam olarak örneklemediği görülmüştür.
Bu test için öncelikle aşağıdakilerden hangi doğrudur?
Boş Bırak
Öğrencilerin boy ölçümü için metre, cetvele göre  daha (öncelikle)…………………….
Boş Bırak
Ölçmeden elde edilen sonuçların anlam veya nitelik kazandığı aşama-süreç, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçmeyi, dolaylı ölçmeden ayran fark değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ölçmeye karışan hata kaynaklarından değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin değerlendirmede kriter olarak alınması doğru olmaz ?
Boş Bırak
Ölçme araçlarında bulunması gereken 3 temel nitelik vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemine karışabilecek hata kaynaklarından biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz