Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nadin aba 184 puan
Aşağıdakilerden hangisi önceden hazırlanan bir plan veya program çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlikler bütününü ifade eder?
Boş Bırak
Program değerlendirme kavramına ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesinin söz konusu olduğu ders içeriklerinin düzenlenmesinde hangi tür programlama yaklaşımı kullanılır?
Boş Bırak
Bilişsel alanın bilgi basamağındaki zihinsel etkinlikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
İçerik düzenlenirken kullanılabilecek yaklaşımlardan biriside konuların içeriğine öğrencilerin kendi kendine yada gruplar halinde karar vermeleridir.Öğrencilere belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir.’
Temel özelliklerden bazıları verilen bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmenin fen bilgisi dersinde öncelikle öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini araştırması ve öğretim etkinliklerinibuna göre planlaması ve uygulaması ‘eğitim yaşantılarına ilişkin hangi özelliği gerçekleştirmeye çalıştığının göstergesidir?
Boş Bırak
Soyut modelleri tanıyabilen tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanabilen deney yapmaktan hoşlanan eleştirel düşünebilen  öğrencilerde hangi zeka alanının daha çok geliştiği söylenebilir.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme kuramının öğretimde uygulanmasında uygun olmayan bir davranıştır?
Boş Bırak
Çoklu zeka kuramına göre yapılan sınıf içi etkinliklerde aşağıdakilerden hangisi görsel uzamsal zekayı geliştirici bir araç olarak nitelendirilemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecinde araç ve gereç kullanmanın sağladığı yararlar içinde değerlendirilmez
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz