Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Orhan Kalem 403 puan
Belli bir plân ve programa bağlı olmayan, düzensiz eğitim faaliyetlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Belli bir plân ve programa bağlı olan fakat okullarda verilmeyen eğitim faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir sosyal bilgiler öğretmeninin sosyal bilimler laboratuarını düzenlemesi, küreleri ve haritalan yerleştirmesi ve konunun işlenmesi aşamalan aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Bir öğretmenin derste anlattığı konuyu yaşanılan yörenin özellikleri ile eşleştirdiği özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine öğretim programında yer vermemesi eğitim programının hangi özelliğinin ihlal edildiğini gösterir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme yaklaşımlarında bilimsel yaklaşımlar sınıfına girmez?
Boş Bırak
Bir fizik öğretmeninin derslerinde kimya, biyoloji gibi disiplinlerden de faydalanması program tasanm ilkelerinden hangisinin kullanıldığını göstermektedir?
Boş Bırak
İnkılap Tarihi dersinde Trablusgarp Sa-vaşı'nı anlatan bir öğretmenin Osmanlı Tarihi dersine değinerek Osmanlı'nın son dönemleri hakkında bilgi vermesi öğretmenin hangi program tasanm ilkesini kullandığını gösterir?
Boş Bırak
"Bilgilerin kalıcı hale getirilmesi için öğrencinin yaşına ve düzeyine göre tekrarı gereklidir."
diyen bir eğitimci aşağıdaki program tasanm ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır?
Boş Bırak
Öğrenci merkezli program tasanmlan hangi felsefe akımına dayanır?
Boş Bırak
Öğretmenin ders sunumunda aktif olduğu, dersler arasında ilişki kurulmayan, sözel etkinlikler üzerinde durulan program tasanm modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Mihver dersler merkeze alınır.
II. Diğer dersler mihver derse paralel incelenir.
Yukandaki özellikler aşağıdaki program tasannu modellerinden hangisine aittir?
Boş Bırak
Taba'nın "kişi yaşadığını öğrenir" görüşünü esas alan, öğrenmede öğrencinin aktif olması gerektiğini söyleyen program tasannu modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme çalışma grubunda bulunması gereken bir üye değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme danışma grubu üyelerinden değildir?
Boş Bırak
Program geliştirme sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Program geliştirme amacıyla ihtiyaç belirleme sürecinde en son geliştirilen ve yoğun olarak kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Program geliştirirken ihtiyaç saptama aşamasında okul ve eğitim ortamının bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangi yaklaşım en kapsamlı program değerlendirme yaklaşımıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde hedefler değerlendirilirken sorulacak sorulardan biri değildir?
Boş Bırak
Öğretimin hedeflerinin öğrenciler tarafından kazanılıp-kazanılamadığını belirlemede ve hedefleri öğrencide gözlemede kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir disiplin ya da çalışma alanında öğrenciye kazandınlması gereken özellikler aşağıdakilerden hangi hedef grubuna girer?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel hedefe uygun bir davranış değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal hedefe uygun bir davranış değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi devinimsel hedefe uygun bir davranış değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. merve 03/05/2015 09:04

    güzeldi

  2. asdsad 16/02/2015 12:29

    güzeldi la

Yorum Yaz