Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gizem Yıldız 90 puan
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramıyla bağdaşmaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin amaçları içinde yer almaz?
Boş Bırak
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre rehberliğin birincil amacı olan ve en üst basamakta yer alan ihtiyaç hangisidir?
Boş Bırak
Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Rehberliğin ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Öğrencilerin sağlık, kredi, burs, kayıt, yatılılık gibi ihtiyaçları hangi birim tarafından karşılanır?
Boş Bırak
Okul Öğrenci Kişilik hizmetleri kapsamına aşağıdaki hizmetlerden hangisi girmez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel özellikleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Okul psikoloğu, doktor, sosyal hizmetler uzmanı gibi uzmanlar hangi hizmet biriminde görev yapmaktadır?
Boş Bırak
Bireyde kazandırılmak istenilen özelliklerden hangisi rehberliğin tanımı içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz