Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Gor 283 puan
Rehberlik programının geliştirilmesinden ve uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin görevleri arasında değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik danışmaya ilişkin görevleri ile ilgili olarak yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Okullarda bulunan psikolojik danışmanın görevleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme kurulu üyeleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzman personeli arasında yer almaz?
Boş Bırak
Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında en üst organizasyon birimi aşağıdakilerden hangisidir.?
Boş Bırak
Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında en alt organizasyon birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sınıfta sorun yaşayan öğrencilerin eğitsel tanı ve yönlendirilmesi amacıyla sınıf öğretmenlerinin rehberlik servisi iş birliği ile okuldan direkt sevk ettikleri kurum hangisidir?
Boş Bırak
Okuldaki rehberlik servislerinin koordineli çalıştıkları kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemidir.Bu sistemin merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
Boş Bırak
’’Okulun rehberlik hizmetleri programından yararlanarak sorumluluğunda bulunan sınıfın rehberlik programını hazırlar ve uygular’’Sözü edilen rehberlik sorumlusu kimdir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ile sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında benzer noktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun görevleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda komisyona katılmak üzere ‘’uzman’’ istenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün rehberliğe ilişkin görevleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz